Ettevõtjale"Ettevõtjale" teemalised postitused:

 • Andmepõhine aruandlus
 • Kuidas ESGaruandluses on kasu andmepõhisest aruandlusest
 • Mis on ESG, miks kasulik
  kuidas E-arved ja kestlikkuse asjad on seotud

Mis on andmepõhine aruandlus ja mille poolest see muudab traditsioonilist aruannete ettevalmistamise ja esitamise protsessi. 

Mida ESG aruandlusnõuded kaasa toovad nii otsestele aruandekohustuslastele (suured ettevõtted) ja kas ja kuidas see kandub üle nende partneriks olevatele keskmistele ja väikeettevõtetele.

Kuidas andmed detailsemaks ajada ning mida näiteks e-arve andmeväljade kaudu saab edastada, et kestlikkuseinfo paremini liiguks.

LISAINFO PEATSELT

Märksõnad

Reaalajamajandus kui digitaalne terviksüsteem

Veebiseminari aeg ja koht: 09.05 kell 10:00 - 15:00, VEEBIS (ZOOMIS)

SEMINARI AJAKAVA JA TEEMAD

10:00-10:20 Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees: seminaripäeva sissejuhatus

10:20-11:30 E-TELLIMUS ja E-ARVED: Toomas Veersoo, Telema AS nõukogu esimees.
Mis on e-tellimus? E-arve olemus, miks võtta kasutusele e-arve reaalajamajanduse terviklahenduse osana? Kuidas jõuda paberil arvetelt automaatselt vahetatavate arvete ja tellimusteni. Parimad praktikad selle saavutamiseks ning erinevad arenguetapid automatiseerimises.

11:30-12:00 E-KVIITUNG: Kuno Peek, Telia arendusjuht.
Ülevaate Eesti e-kviitungi 8-aastasest arenguteest, turu valmidus e-kviitungi süsteemi rakendamiseks; vaatame üle lahenduse rakendamise olulisi tehnoloogilisi aspekte ja suurandmete (Big Data) omandisuhte ning andmekaitse probleemistikku. Samuti käsitleme tavakasutajat e-kviitungi taustsüsteemis Telia ja Unifiedpost poolt loodud pilootkommertslahenduses Telia äpis PARGI.EE. Seminarilt saab lühiülevaate EL e-kviitungi standardi koostamise hetkeseisust ja millised võivad olla tuleviku trendid ja valikud.

12:00-12:45 PAUS

12:45-13:15 E-VEOSELEHT: Heiti Mering, Digilogistika Keskus OÜ juhatuse liige.
Mis on e-veoseleht? Digitaalne tarneahel, e-veoselehe tänased võimalused ja tulevikuarendused. Kuidas saada kasu Eesti ja kogu Euroopa veondust mõjutavatest muutustest ning millised oleksid ettevõtjate sammud digitaalsete veodokumentide kasutamiseks.

13:15-13:45 DIGITAALNE TOOTEPASS: Aire Rihe
, Keskkonnaministeeriumi nõunik; Arvo Tambek, GS1 Estonia MTÜ IT juht.
Mis on digitaalne tootepass? EL kohustused ja direktiivid ja nende mõju ettevõtjale (kestlikkuse aruandlus).

13:45-14:15 DIGITAALSED MAKSELAHENDUSED: Tõnu Väät, E-kaubanduse Liidu tegevjuht.
Miks kasutada digitaalseid makselahendusi? Missuguseid digitaalseid makselahendusi turul täna pakutakse, millised on trendid, samuti räägime järelmaksust ehk kõigest, mida peaks e-äris maksete poolelt teadma.

14:15-14:45  G2B, B2B, ettevõtja andmete väärindamine, Jaan Õmblus, Statistikaameti juhitivanalüütik.
Millist väärtust aitab luua tehisintellekti toomine ettevõtte juhtimisse ja kuidas see tegelikult ettevõtet aidata saab, kuidas tagada, et tehisintellekt pakub mõistlikke lahendusi. Kas ja kuidas on võimalik tehisintellekti abi kasutada reaalajas? Kuidas tehisintellekti sissetoomine aitab siluda suhteid teiste osapooltega: pankadega, maksuametiga, muude regulaatoritega; mis on kõige selle juures edaspidi riigi roll.

14:45-15:00  KYC: tunne oma klienti; ANDMEPÕHINE ARUANDLUS: Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.
Ülevaade KYC  – tunne oma klienti põhimõtetest. Mis on andmepõhine aruandlus? Missuguseid tehnoloogilisi lahendusi andmepõhine aruandlus vajab? Andmepõhise aruandluse tänane seis ja tulevikuvisioon.

15:00 SEMINARI LÕPP

Veebiseminari aeg ja koht: 09.05 kell 10:00 – 15:00, VEEBIS (ZOOMIS)

Päeva modereerib Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

Registreeri seminarile

Märksõnad

Ettevõtte andmete väärindamine otsusteks

19.04 kell 10:00 - 12:00, VEEBIS (ZOOMIS)

Ettevõtte andmete väärindamine otsusteks, toodeteks, ärimudeliteks

Ülevaade sellest, mida riik teeb ettevõtete heaks, et ettevõtja andmed muuta väärtuslikuks infoks, et vähendada ettevõtja kulu, suurendada potentsiaalset tulu ja väärtust.

 

Juhan-Madis Pukk, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) president, juhatuse liige, Flowit Estonia OÜ juhatuse liige
Ettevõtte andmed on äri edu alus. Mida ettevõtja peaks täna tegema, et tema ettevõtte andmed oleksid homme paremini kasutatavad ettevõtte edukuse suurendamiseks? Millised andmeprojektid on edukad ja milliseid vigu tuleks vältida?

 • Teeme tutvust mõnede näidetega ja saad teada, millised andmeprojektid on edukad ning milliseid vigu tuleks vältida;
 • Saad infot, milliseid otsuseid andmete kohta tuleks teha, et olla edukam;
 • Saad ülevaate, kuidas Chat GPT kiire areng enda kasuks tööle panna.

 

Rainer Osanik, õigusbüroo R.O.S. Law Office
Millised on „Tunne oma klienti“/ TOK (ehk Know Your Customer, KYC) tänased võimalused ja väljakutsed ettevõtjate jaoks?
Kas kõik ettevõtjad teavad, millised on nende kohustused KYC mõttes? Millised on riskid, kui seadusest tulenevat kohustust ei täideta? Kui praegu loodav rakendus läheb aasta lõpus live’i, siis mida ja kuidas võidavad kõik ettevõtjad?  Mida peaks siiski teisiti tegema juba täna?

 

Jaan Õmblus, juhtivanalüütik, Statistikaamet
Millist kasu saab ettevõtja Statistikaameti ja MKM poolt väljatöötatavast „Ettevõtte elujõulisuse indeksist“ ja kuidas seda kasutada?
Kuidas saab ettevõte Elujõulisuse indeksi tööriista abil suurendada oma tulu või vähendada kulu?

 • saad ülevaate, kuidas ettevõtete elujõulisuse indeksi abil välistada sattumist riskantsetesse olukordadesse ja välistada ettevõtte võimalikud makseraskused;
 • räägime, millist väärtust aitab luua tehisintellekti toomine ettevõtte juhtimisse ja kuidas see tegelikult ettevõtet aidata saab, kuidas tagada, et tehisintellekt pakub mõistlikke lahendusi;analüüsime, kas ja kuidas on võimalik tehisintellekti abi kasutada
 • reaalajas, kui kiirelt suudab tehismõistus reaalselt nõu anda;
 • kuidas tehisintellekti sissetoomine aitab siluda suhteid teiste osapooltega: pankadega, maksuametiga, muude regulaatoritega; mis on kõige selle juures edaspidi riigi roll;
 • vaatame, kuidas see kõik võiks toimida mõne reaalse ettevõtte näitel.


Kristiina Niilits,
toetuste spetsialist, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS)
Tutvustame, millised toetusmeetmeid saab innovatsiooniks ja andmete väärindamiseks täna kasutada, mis on kavas lähitulevikus. Aprilli alguses on avanemas uus toetusmeede. Jagame infot, kuidas Sinu ettevõte võib sellest kasu saada.

Infoseminari aeg ja koht: 19.04 kell 10:00 – 12:00, VEEBIS (ZOOMIS)
Päeva modereerib Andres Huul, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused juhatuse liige.

Koolitajad:

 • Juhan-Madis Pukk, Partner/Äriarendus, FlowIT
 • Rainer Osanik, õigusbüroo R.O.S. Law Office
 • Jaan Õmblus, juhtivanalüütik, Statistikaamet
 • Kristiina Niilits, EIS

Märksõnad

Kuidas olla tõhusam ettevõtja

Kuidas ettevõtjana olla tõhusam haldus- ja muude administratiivsete teemadega tegelemisel. Digitaliseerumise võlud ja valud.

Kuidas ettevõtjana olla tõhusam haldus- ja muude administratiivsete teemadega tegelemisel. Digitaliseerumise võlud ja valud.Kuidas ettevõtjana olla tõhusam haldus- ja muude administratiivsete teemadega tegelemisel. Digitaliseerumise võlud ja valud.

Kuidas raamatupidaja aitab ettevõtjat digitaliseeruvas maailmas e-arvete rakendamise näitel. Kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada.

Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab!

 • Saad juhiseid kuidas tulla paremini toime nii riigi poolt pandud kohustuste kui ettevõtte juhtimiseks hädavajalike haldus- ja administratiivteemadega
 • Saad ülevaate mida ja kuidas tasub digitaliseerida ehk millisel moel on infotehnoloogia ettevõtjale abiks ka valdkondades, kus justkui IT-ga mitte mingit pistmist ei ole.
 • Saad aru miks on raamatupidaja ettevõtja tugiteenuste pakkuja – raamatupidaja roll digilahenduste soovitajana
 • Saad teada kuidas e-arvete rakendamine aitab sul paremini oma raamatupidamist korraldada
 • Saad ülevaate e-arvete kasutamisest Eestis – selge pilt mis ja miks on toimumas
 • Saad juhiseid kuidas leida oma ettevõttele parim raamatupidamisteenus – mida teenusepakkujate valikul arvestada
 • Saad teada mida teha siis, kui raamatupidamisteenuse pakkujaga on suusad risti.
Vaata videokoolitust

Märksõnad

© 2022 MAK | e-poe tegemine vvunk