Ettevõtlik Kool

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koordineerivad
Ettevõtliku Kooli programmi alates 2021 aastast

Nõustamine

Ettevõtlik koolMTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koordineerivad Ettevõtliku Kooli programmi alates 2021 aastast.

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Üle-eestilised ja maakondlikud koordinaatorid leiad: evkool.ee/meist/meeskond/

Programmiga liitunud õppeasutused leiad: evkool.ee/meist/vorgustiku-oppeasutused/

Mis on Ettevõtliku Kooli haridusprogramm?

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud:

— laste kiiremat iseseisvumist,
— suuremat huvi uute teemade vastu,
— õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist,
— erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Mida täpsemalt pakub programm liitunud õppeasutustele?

evkool.ee/liitujale/

Kuula programmi tutvustusi siit: evkool.ee/meist/tutvustus/

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk