Võrgustikuülesed projektid

Maakondlikud arendusekeskused viivad ellu arendusprojekte maakonna vajadustest lähtuvalt ning teevad koostööd maakonnas erinevate partneritega. Üle-eestiliselt korraldavad arenduskeskused ettevõtlusteadlikkuse kasvatamiseks Ettevõtlusnädalat; kodanikualgatuste tutvustamiseks Ühisnädalat ning noorte ettevõtlikkuse edendamiseks haridusprogrammi Ettevõtlik Kool.

Ettevõtlusnädal

Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusfestival, mille eesmärk on tõsta inimeste ettevõtlusteadlikkust ja edendada noortes ettevõtlikkust. Ettevõtlusnädala ajal korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös partneritega erinevaid sündmuseid: konverentse, töötubasid, avatud uste päevasid jms. Sündmused on suunatud nii noortele, alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele.

Ettevõtlusnädala sündmuseid koordineerib Tartus Tartu Linnavalitsus ja Narvas Narva Linnavalitsus. Sündmuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ettevõtlusnädal 2020

Ettevõtlusnädal 2020 toimub 5.-11.10.2020.
Kutsume üles ettevõtteid, erinevaid organisatsioone korraldame ettevõtlusteadlikkusega seotud sündmuseid Ettevõtlusnädala raames. Kui soovite kaasa lüüa Ettevõtlusnädala järgmise aasta tegevustes, siis kontakteeruge meiega.

Ettevõtlusnädal 2019

Tänavune Ettevõtlusnädal toimus 7.-13.10.2019, mille raames toimus enam kui 300 temaatilist sündmust üle Eesti. Üritusest võtsid osa tuhanded huvilised ja koolinoored.

Ettevõtlusnädal 2018

2018. aastal toimus Ettevõtlusnädal 01.-07.10 tunnuslause - Samm sinu unistuseni, all kõigis 15 maakonnas. Nädalapikkuse Ettevõtlusnädala raames toimus enam kui 300 sündmust, millest võttis osa rohkem kui 17 500 inimest.
Esmakordselt toimus koostöös EASi ja teiste koostööpartneritega AVATUD ETTEVÕTETE PÄEV, mille raames avas sada erinevat ettevõtet enda uksed, et tutvustada enda tegevust ja telgitaguseid.

Avatud ettevõtete päev

Avatud ettevõtete päev on üle-eestiline algatus, mis toimub alates 2018. aastast Ettevõtlusnädala ajal. Avatud ettevõtete päeval avavad mitmed ettevõtted enda uksed kõikidele huvilistele! See annab võimaluse uudistada, kuidas toimub tootmine ning mida muud põnevat Eesti ettevõtetes tehakse.

Avatud ettevõtete päev toimub taaskord Ettevõtlusnädala raames 2020. aastal.

Algatust veavad eest maakondlikud arenduskeskused. Sündmuse ellukutsujaks on EAS.

avatud-ettevõtete-päev-arenduskeskused

Ettevõtlik Kool

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik eesotsas Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusega koordineerib haridusprogrammi Ettevõtlik Kool.

Ettevõtlik Kool on koondnimetuseks põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ja ühtlasi programm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel.

Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda.

Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 100 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Mida annab Ettevõtlik Kool õppeasutusele?

 

Koolis programmi Ettevõtlik Kool mudelit rakendades aitab õppeasutustel:

  • siduda õpitud teadmised päriseluga
  • muuta õppetöö õpilase jaoks huvitavaks
  • teha koostööd partnerite kui ka lapsevanematega
  • panna silmad särama nii õpilastel kui ka õpetajatel.

Ettevõtlik Kool programmi kuulub 80 kooli ja 8 lasteaeda - kõik õppeasutused on seadnud eesmärgiks kujundada ettevõtlikku eluhoiakut riikliku õppekava tegevuste kaudu.

Ettevõtlikkus koolis jaguneb erinevateks standarditeks:

  • baastase
  • hõbetase
  • kuldtase.

Olete tööandja või lapsevanem, koolijuht, õpetaja või õppur, noorte konkurentsivõime tööturul ja nende koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid kõiki nii praegusel ajahetkel kui tulevikus.  Andke meile teada, kui soovite liituda programmiga Ettevõtlik Kool või teil on mõni muu idee, kuidas noorte ettevõtlikkust tõsta!

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koordineerib üle-eestilist kodanikualgatusi tutvustavat nädalat - Ühisnädalat.
Ühisnädal on suurim kodanikualgatust tutvustav nädal Eestis, mille kestel tähistatakse ka kodanikupäeva.

Ühisnädala eesmärgiks on tutvustada kodanikuühiskonda ja väärtustada kodanikualgatust, -julgust ja ühisloomist, et julgustada inimesi ühaenam kodanikualgatusteks ja ettevõtlikkuseks.

Tänavu toimub Ühisnädal 26.11-03.12.2019! Ühisnädala raames toimub esmakordselt annetamistalgud. Uuri lähemalt Ühisnädala veebist!

2018. aastal toimus Ühisnädal 26.11 kuni 2.12. üle Eesti! Nädala jooksul toimus 115 sündmust, millest võttis osa pea 5 000 inimest.

Ettevõtlusvaldkonna teenuste arendamise kava väljatöötamine

MTÜle Maakondlikud Arenduskeskused on määratud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetus arenguhüppe ettevalmistamiseks.

Sellega seoses viisime 2019. aastal läbi projekti "MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuste arendamise kava väljatöötamine", mille tulemusena valmis kasutajakeskne teenusedisaini käsiraamat kõikide teenuste disainimiseks. Projekti käigus loodi tegevuskava, mis võetakse aluseks kõikide teenuste analüüsimisel ja disainimisel. 2020-2021. aastatel alustame tegevuskava ellu viimist.

Projekti eesmärk: projekti tulemusena valmib MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuste arendamise kava ettevõtlusvaldkonna teenuste portfelli uuendamiseks aastateks 2020+.

Toetuse suurus: 4 000€

KÜSK logo