Võrgustikuülesed projektid

Vastavalt väliskaubandus ja ettevõtlusministri 31. märtsi 2015. a käskkirja nr 15 0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ alusel toimivad maakondlikud arenduskeskused perioodil 2015-2023 ja viivad ellu tegevusi, mille eesmärgiks on tõsta väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete orienteeritust kasvule ja ekspordile.

Selleks pakuvad maakondlikud arenduskeskused nõustamisteenust ja pakuvad ettevõtlusteadlikkust kasvatavaid tegevusi igas maakonnas alustavaletele ja tegutsevatele ettevõtjatele.

Tegevuse tulemusena on tõusnud sihtgrupi teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik.

Tegevuste kogu eelarve 2015-2023. aastateks on 13 428 572 eurot. Tegevusi rahastatakse 70% ulatuses Euroopa Regionaalarengu fondist ning 30% ulatuses riikliku kaasfinantseeringuna.

Maakondlikud arendusekeskused viivad ellu arendusprojekte maakonna vajadustest lähtuvalt ning teevad koostööd maakonnas erinevate partneritega. Üle-eestiliselt korraldavad arenduskeskused ettevõtlusteadlikkuse kasvatamiseks Ettevõtlusnädalat; kodanikualgatuste tutvustamiseks Ühisnädalat.

Ettevõtlusnädal

Ettevõtlusnädal on suurim üle-eestiline ettevõtlusfestival, mille eesmärk on tõsta inimeste ettevõtlusteadlikkust ja edendada noortes ettevõtlikkust. Ettevõtlusnädala ajal korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös partneritega erinevaid sündmuseid: konverentse, töötubasid, avatud uste päevasid jms. Sündmused on suunatud nii noortele, alustavatele kui ka tegutsevatele ettevõtjatele.

Ettevõtlusnädal 2020 toimub 5.-11.10 üle Eesti. Tutvu programmiga!

Sündmuste elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ettevõtlusnädal 2019

Tänavune Ettevõtlusnädal toimus 7.-13.10.2019, mille raames toimus enam kui 300 temaatilist sündmust üle Eesti. Üritusest võtsid osa tuhanded huvilised ja koolinoored.

Ettevõtlusnädal 2018

2018. aastal toimus Ettevõtlusnädal 01.-07.10 tunnuslause - Samm sinu unistuseni, all kõigis 15 maakonnas. Nädalapikkuse Ettevõtlusnädala raames toimus enam kui 300 sündmust, millest võttis osa rohkem kui 17 500 inimest.
Esmakordselt toimus koostöös EASi ja teiste koostööpartneritega AVATUD ETTEVÕTETE PÄEV, mille raames avas sada erinevat ettevõtet enda uksed, et tutvustada enda tegevust ja telgitaguseid.

Avatud ettevõtete päev

Avatud ettevõtete päev on üle-eestiline algatus, mis toimub alates 2018. aastast Ettevõtlusnädala ajal. Avatud ettevõtete päeval avavad mitmed ettevõtted enda uksed kõikidele huvilistele! See annab võimaluse uudistada, kuidas toimub tootmine ning mida muud põnevat Eesti ettevõtetes tehakse.

Avatud ettevõtete päev toimub taaskord Ettevõtlusnädala raames 2021. aastal.

Algatust veavad eest maakondlikud arenduskeskused. Sündmuse ellukutsujaks on EAS.

avatud-ettevõtete-päev-arenduskeskused

Ühisnädal

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koordineerib üle-eestilist kodanikualgatusi tutvustavat nädalat - Ühisnädalat.
Ühisnädal on suurim kodanikualgatust tutvustav nädal Eestis, mille kestel tähistatakse ka kodanikupäeva.

Ühisnädala eesmärgiks on tutvustada kodanikuühiskonda ja väärtustada kodanikualgatust, -julgust ja ühisloomist, et julgustada inimesi ühaenam kodanikualgatusteks ja ettevõtlikkuseks.

2018. aastal toimus Ühisnädal 26.11 kuni 2.12. üle Eesti! Nädala jooksul toimus 115 sündmust, millest võttis osa pea 5 000 inimest.

Ettevõtlusvaldkonna teenuste arendamise kava väljatöötamine

MTÜle Maakondlikud Arenduskeskused on määratud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetus arenguhüppe ettevalmistamiseks.

Sellega seoses viisime 2019. aastal läbi projekti "MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuste arendamise kava väljatöötamine", mille tulemusena valmis kasutajakeskne teenusedisaini käsiraamat kõikide teenuste disainimiseks. Projekti käigus loodi tegevuskava, mis võetakse aluseks kõikide teenuste analüüsimisel ja disainimisel. 2020-2021. aastatel alustame tegevuskava ellu viimist.

Projekti eesmärk: projekti tulemusena valmib MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused teenuste arendamise kava ettevõtlusvaldkonna teenuste portfelli uuendamiseks aastateks 2020+.

Toetuse suurus: 4 000€

KÜSK logo