Aruandlus"Aruandlus" teemalised postitused:

Andmepõhise aruandluse eesmärk on pakkuda võimalust esitada infot riigile vaid üks kord!

Traditsiooniline aruandlus on raamatupidajate praktikas aastakümneid seisnenud raamatupidamisregistrites olevate andmete põhjal esitamiseks ettenähtud aruandevormide täitmises. Kahtlemata on lugematul hulgal aega kokkuhoitud, kui aruandes küsitud andmed õnnestus saada kätte raamatupidamistarkvarast ning veelgi vahvam, kui tarkvarast sai ka aruannet esitada otse e-Maksuametisse.

100%-liselt andmepõhine aruandlus tähendab, et me esitame tulevikus andmed raamatupidamiskirjendite tasemel, mitte nende kirjendite kokkuvõttena tänastel aruandevormidel. Sisuliselt jääb ära esitamiseks vajalike aruandevormide täitmine.

Praktikas tähendab see oluliselt suurema tähelepanu pööramist igapäevasele raamatupidamiskirjendite koostamisele – mida korrektsemalt on kirjendi detailid sisestatud, seda õigemat pilti näitab lõpuks kusagil riigiametis kirjendite põhjal automaatselt kokku pandud aruanne.

Selleks, et võimalikult palju tänaseid majandustehingute infol tuginevaid aruandeid saaks kätte andmepõhiselt, tuleb leppida kokku raamatupidamiskirjendi standardis, mille aluseks on XBRL Global Ledger taksonoomia raamistik. Erinevate ametkondade (nt Maksuamet, Statistikaamet, Äriregister, Keskkonnaamet) jaoks ühe ja sama raamatupidamiskirjendi alusel info esitamine eeldab ühtsete taksonoomiate kasutamist riigis tervikuna. Selles suunas liikumist alustas juba aastaid tagasi Aruandlus 3.0 projekt, mis omakorda sai alguse 2015. aastal nn null-bürokraatia initsiatiivist.

Kokkuvõtvalt – andmepõhise aruandluse suur eesmärk on vabastada ettevõtjad ja neid toetavad raamatupidajad traditsioonilise aruandluse kammitsaist, pakkudes võimalust esitada raamatupidamiskirjendite tasemel info riigile vaid üks kord. Seda nii kõige levinumate maksu- kui ka statistikaaruannetest kuni majandusaasta aruandeni välja.

  • Mis on XBRL GL?
  • Masinloetavad andmed.
  • Andmestandardid ning automaatne andmete edastamine.
  • Töös olevad ja tuleviku lahendused andmepõhiseks aruandluseks.
  • Andmepõhise aruandluse kasutegurid ettevõtjale.

Vaata videokoolitust, kus ülevaadet teemast annab Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

Vaata videokoolitust

Märksõnad

  • Andmepõhine aruandlus
  • Kuidas ESGaruandluses on kasu andmepõhisest aruandlusest
  • Mis on ESG, miks kasulik
    kuidas E-arved ja kestlikkuse asjad on seotud

Mis on andmepõhine aruandlus ja mille poolest see muudab traditsioonilist aruannete ettevalmistamise ja esitamise protsessi. 

Mida ESG aruandlusnõuded kaasa toovad nii otsestele aruandekohustuslastele (suured ettevõtted) ja kas ja kuidas see kandub üle nende partneriks olevatele keskmistele ja väikeettevõtetele.

Kuidas andmed detailsemaks ajada ning mida näiteks e-arve andmeväljade kaudu saab edastada, et kestlikkuseinfo paremini liiguks.

Esinejad: Kristiina Kerge, Teeme Ära tehnoloogia ja innovatsiooni arendusjuht ja Margus Tammeraja: Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees.

Vaata videosalvestust!

Vaata videokoolitust

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk