Alustav ettevõtja"Alustav ettevõtja" teemalised postitused:

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab
Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid

Alustava ettevõtja baaskoolitusAlustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

 

 

 

Koolituse moodulid

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 7 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

Koolituste toimumise infot vaata meie kodulehe koolituskalendrist.

Baaskoolituse korraldamist kaasrahastab Euroopa Liit.

 

Koolituskalender

Latest Past

Märksõnad

Kas sinus on piisavalt pealehakkamist, et hakata ettevõtjaks? KOGEMUSLUGU

Kui sellesse piisavalt panustada ja kõike kirega teha, siis ühel päeval hobi kasvabki välja ettevõtluseks

Soovid alustada oma ettevõttega, aga ei ole kindel, kas see ikka sobib sulle? Paljud edukad ettevõtjad on oma teekonna alguses kõhelnud, kas neis on selleks sammuks piisavalt pealehakkamist. Kui ka sina veel kõhkled, siis tea, et ettevõtlikkus on arendatav!Soovid alustada oma ettevõttega, aga ei ole kindel, kas see ikka sobib sulle? Paljud edukad ettevõtjad on oma teekonna alguses kõhelnud, kas neis on selleks sammuks piisavalt pealehakkamist. Kui ka sina veel kõhkled, siis tea, et ettevõtlikkus on arendatav!

Kui senise töö seljataha jätmine ja pea ees ettevõtlusesse sukeldumine esialgu liiga suure sammuna tundub, siis tasub alustada väiksemalt. Mööblitööstuse Woodhammer juht Indrek Ammer jõudis ettevõtluseni oma hobi kaudu ja soovitab sellist lähenemist ka kõigile teistele, kes esialgu endas veel täiesti kindlad ei ole.

Kui sellesse piisavalt panustada ja kõike kirega teha, siis ühel päeval hobi kasvabki välja ettevõtluseks

„Mina alustasin töö kõrvalt vaikselt omal käel nokitsedes,“ jagas Ammer oma kogemust. „Kui sellesse piisavalt panustada ja kõike kirega teha, siis ühel päeval hobi kasvabki välja ettevõtluseks,“ lisas ta.

Esialgsest ideest teadlike sammudeni jõudmine võtab aga aega – kuna ettevõtlusega kaasneb ka risk ja vastutus, tuleb see samm hoolikalt läbi mõelda. „Minu peas küpses see mõte vähemalt kolm aastat, enne kui ma selleks päriselt valmis olin ja ettevõtjaks hakkasin,“ rääkis Ammer. „Riigitöölisena oli mul sinnamaani kindlustunne kogu aeg olemas – ei pidanud töökoha ega sissetuleku pärast muretsema. Ettevõtjaks hakates kindlustunne kaob ning see on alguses ikka väga hirmutav.“

Ettevõtlusega alustamiseks on eelkõige oluline inimese enda sisemine motivatsioon ja tahe. Ammerit kannustas ettevõtjaks hakkamisel tagant soov olla oma aja peremees ning veeta rohkem aega koos pere ja lähedastega. Varasem töögraafik tal seda väga hästi ei võimaldanud.

Millega peab alustav ettevõtja arvestama?

Ettevõtte loomine ja arendamine ei tähenda ainult võimalusi ja vabadust. Ettevõtlusega kaasnevad mitmed riskid ja kohustused, mida alustav ettevõtja oma teekonna alguses kindlasti silmas peab pidama.

Tuleb arvestada, et ettevõtjana tekib sul vastutus nii töötajate kui klientide ees. Kõik kohustused tuleb täita hoolimata sellest, kui hästi su ettevõttel parajasti läheb. „Kindlasti on üksi tegutsedes risk väiksem. Kui sul on juba töötajad palgatud, siis vastutad ka nende töötingimuste, heaolu ja stabiilsuse eest,“ rõhutas Ammer.

Ettevõtjaks hakates tuleb arvestada ka sellega, et kõik rasked valikud tuleb langetada ise. Sageli ei juleta seetõttu oma ettevõttega alustada, peljates vajakajäämisi teadmistes ja oskustes ning kogenematusest tehtavaid vigu. Ettevõtjast endast tulenevaid riske on aga võimalik väga edukalt maandada, kui neid kohe alguses endale teadvustada.

Ka ettevõtjast sõltumatuid riske, mis tulenevad näiteks üldisest madalseisust majanduses, on võimalik maandada. Mida paremini on riskid kohe alguses kaardistatud ja teada, seda vähem sõltuv oled kõigist välistest muudatustest.

Ettevõtlikkust saab arendada!

Selleks, et ettevõtjana läbi lüüa ja eesootavate väljakutsetega edukalt hakkama saada, peab inimeses olema nii pealehakkamist kui ka püsivust. Ettevõtlik inimene on suure algatusvõimega ja samas piisavalt järjekindel, et alustatu ka lõpuni viia. Kõik need omadused on aga arendatavad.

„Mina ei usu, et ettevõtjaks sünnitakse. Inimene areneb kogu elu ja saab oma arengut ise juhtida vastavalt sellele, kuhu ta jõuda tahab,“ arvas Ammer. „Minul ei olnud noorena ettekujutust, et minust peab saama ettevõtja. See soov ja teadmine kasvas aastatega. Ja kui ambitsioon on juba ühel hetkel olemas, siis ülejäänu on kõik õpitav.“

Iga koolitus on arendav ja vajalik

„Võimalusi ennast arendada ja oma teadmisi täiendada on tänapäeval väga palju. Mina olen üritanud osa võtta kõigist ettevõtluse arendamiseks suunatud koolitustest ja üritustest, mis meie maakonnas toimuvad. Ma tunnen täiesti ausalt, et need on mind teekonnal ettevõtjana väga palju edasi aidanud ja minu mõttemaailma avardanud,“ selgitas Ammer, miks tasub igal juhul alustavale ettevõtjale suunatud üritustest osa võtta.

Enne ettevõtlusega alustamist käis Ammer alustava ettevõtja koolitusel, mis aitas mõtetele kinnitust leida ning äriga alustamiseks plaanid paika panna. Tasuta või soodsa hinnaga võimalusi enda arendamiseks leidub aga mitmeid. Oktoobri esimesel nädalal toimuv üle-eestiline Ettevõtlusnädal pakub huvilistele näiteks rohkem kui 200 koolitust, konverentsi või töötuba. Kui kõhkled, kas ettevõtlus on ikka sinu jaoks, oled oodatud üritustele inspiratsiooni ja julgustust ammutama.

„Iga koolitus annab midagi juurde – mõne uue vaatenurga, oskuse, teadmise või kontakti, mida sul võib edaspidi vaja minna,“ rääkis Ammer.

Just kontaktivõrgustiku laiendamine on ettevõtluskoolitustel ja -konverentsidel osalemise juures väga oluline aspekt, mida kahjuks liiga sageli teisejärguliseks peetakse. Sellistele üritustele tulevad kokku erinevate taustateadmistega, ent sarnaste huvide ja ambitsioonidega inimesed. Nii võib leida oma ettevõtmise jaoks olulisi koostööpartnereid ning on võimalik ka teiste kogemuste varal midagi juurde õppida ja targemaks saada.

Märksõnad

Laen alustavale ettevõttele

Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus

Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus – taotleda oma loodavale ettevõttele hoopis mõni alustava ettevõtte laen, mis aitaks olulised investeeringud kiirelt teoks teha.Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus – taotleda oma loodavale ettevõttele hoopis mõni alustava ettevõtte laen, mis aitaks olulised investeeringud kiirelt teoks teha.

Mõnel juhul võib laen alustavale ettevõttele olla ainus võimalus oma tegevust käivitada. Seda näiteks siis, kui asud tegutsema valdkonnas, mida toetuse abil ei rahastata või kui sul ei ole välja käia omafinantseeringut, mida toetusmeetmete rahastajad sageli nõuavad.

Alustava ettevõtte laen – plussid ja miinused

Mõeldes sellele, millised rahastusvõimalused alustavatel ettevõtjatel oma äri käivitamiseks üleüldse on, siis ongi toetus ja laen kaks põhilist, mille vahel valida. Nende kõrval on veel ka erinevad ühisrahastusplatvormid ja investorite kaasamise võimalused, kuid need on rohkem levinud start-up`ide seas, lisaks ei pruugi need igaühele sobida, sest näiteks investorite kaasamisel tuleb ära anda ka jupike osalust (mõtle ennem läbi, kas oled selleks valmis?).

Alati on võimalik mängu panna ka oma isiklik raha, kuid enamasti ei ole alustavatel ettevõtjatel seda nii palju omast taskust võtta, seega tuleb väliseid vahendeid vähemasti mingis mahus siiski kaasata. Kui teised variandid ei sobi, siis on ärilaen täiesti mõistlik lahendus, mida kaaluda, et oma idee elluviimist finantseerida.

Ettevõtte laen ja alustava ettevõtte toetus erinevad üksteisest nii sisuliselt kui vormiliselt. Laen ettevõttele on enamasti paindlikumate kasutustingimustega, näiteks ei ole seal nii rangelt ette kirjutatud, milleks seda tohib kasutada. Samal ajal tuleb laen erinevalt toetusrahast kunagi ka tagasi maksta, mis tähendab, et sellega tuleb rahavoogude planeerimisel arvestada juba siis, kui otsustatakse laen firmale võtta.

Veel on oluline teada, et kui ettevõtte käivitamine ei lähe nii edukalt kui algselt planeeritud või kui laenu tagasimaksmisega tekib raskuseid, siis on kindlasti väga tähtis sellest laenuandjat varakult teavitada. Laenumaksetega võlgu jäänud kliendid kantakse maksehäireregistrisse, kus ettevõtete võlgnevused on näha kuni 7 aastat pärast nende likvideerimist. Kuna paljud asutused ja tarnijad seda aktiivselt jälgivad, võib see muuta hilisema äri tegemise oluliselt keerulisemaks, et mitte öelda võimatuks.

Milliseid laene alustavatele ettevõtjatele pakutakse?

Olles jõudnud veendumusele, et laen firmale on see, mida sul on vaja, on sul järgmiseks tarvis otsustada, milline ettevõtte laen kõigist võimalikest turul saadaolevatest täpsemalt valida. Võimalik on taotleda laen ettevõttele nii pangast kui mõne väikelaenuandja käest, samas peab siin arvestama, et ühe ja sama nimega laenutoode või ärilaen võib erinevate laenupakkujate juures olla erinevate tingimustega.

Näiteks võib firmale laenu andmine kaasa tuua selle, et pead laenu isiklikult käendama. Samal ajal on turul saadaval ka tagatiseta ärilaen, millega ei pea sa oma isiklikku vara pantima. Need kõik on asjad, mida tuleb uurida veel enne, kui lepingule alla kirjutad.

Kõige populaarsem alustavatele ettevõtjatele suunatud laenutoode on ettevõtte stardilaen, mis on olemas mitmete pankade portfellis ja mida pakutakse justnimelt ettevõtlusega alustamiseks ning esimeste investeeringute ja käibevahendite soetamiseks. Teistest laenutoodetest erineb ettevõtte stardilaen selle poolest, et selle jaoks nõutakse vähem tagatisi. Üldjuhul piisab füüsilisest isikust omanike käendusest. Stardilaenu väljastavad pangad koostöös KredExiga.

Teine ja samuti levinud laen alustavale ettevõttele on tagatiseta ärilaen, mida pakuvad eelkõige väiksemad laenuandjad. Võrreldes pankade poolt pakutavate laenudega on see alustava ettevõtte laen küll enamasti kallima intressiga, kuid samal ajal on selle tingimused sageli paindlikumad, seda nii kasutusotstarbe kui ka tagasimaksevõimaluste poolest.

Kuidas laenu taotleda?

Kui sul on oma äriidee põhjalikult läbimõeldud, siis ei ole laenu taotlemises midagi keerulist. Paljuski sarnaneb see toetuse taotlemisega. Sul peab olema koostatud äriplaan ja esitatud panga poolt nõutud lisadokumendid. Laenuandja hindab omakorda nende põhjal, kas sinu firmale laenu andmine on põhjendatud või on see liiga suure riskiga. Kui laenuotsus on positiivne, siis kantakse raha üle paari päevaga.

Üks olulisemaid asju äriplaanis, mida kõik pangad ja laenuandjad üksipulgi uurivad, on finantsprognoos. Seda põhjusel, et finantsprognoos näitab otseselt ära, kas sinu ettevõtte planeeritavad müügitulud ikka suudavad katta ära kõikvõimalikud kulud, sh ettevõtte laenu tagasimaksetega seonduva.

Seega tasub finantsprognooside kokkupanekul endalt küsida, kas seal esitatud näitajad on piisavalt head, et need suudaksid rahastajat veenda. Finantsprognooside koostamisel võid abi küsida ka maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi käest, kes saab anda nõu, kuidas ühte või teist asja prognoosides kajastada.

Märksõnad

Milliseid ressursse on vaja ettevõtlusega alustamisel?

Peamised ettevõtte käivitamiseks vajalikud ressursid on ruumid ehk tegevuskoht, töövahendid ja inimesed.

Äriidee käimalükkamisel on tähtis läbi mõelda ka see, milliseid ressursse sa tegevusega alustamiseks vajad.

Peamised ettevõtte käivitamiseks vajalikud ressursid on ruumid ehk tegevuskoht, töövahendid ja inimesed. Vahel mainitakse samas loetelus ka raha, kuigi see pole otseselt ressurss, vaid vahend vajalike ressursside soetamiseks.

Millised need ressursid aga täpsemalt olema peavad, sõltub juba iga ettevõtja tegevusalast.

Tegevuseks vajalikud ruumid

Tegevuskohta ja ruume valides alusta sellest, et mõtled läbi, millised ruumid sinu äriidee elluviimiseks sobivad – kas vajad lisaks kontorile ka tootmisruume ja laopinda või piisab sulle ühest kontorilauast ja koosolekuruumist, nii nagu paljud ühiskontorid tänapäeval pakuvad.
Äripinna valik võib mängida suurt rolli äri õnnestumisel. Näiteks kaubanduses on väga oluline, kus sinu kaubanduspind asub. Mõne tegevusvaldkonna juures võib tähtis olla veel ka parkimisvõimaluse olemasolu või koht, kus saab mugavalt kaupa maha ja peale laadida. Ettevõttes, kus teenindatakse korraga mitmeid kliente, tuleb mõelda ka selleks sobiva ruumiplaneeringu peale, samuti uste laiusele, ratastooliga ligipääsetavusele jne.

Eestis on teatud valdkondades tegutsemisele kehtestatud erinõuded. Äriidee ja vajalike ressursside läbimõtlemisel uuri juba ennetavalt, kas ja millised piirangud sinu valdkonnas kehtivad.
On ka selliseid tegevusalasid, kus äripinna olemasolu ei olegi nii tähtis. Näiteks sotsiaalmeedia spetsialistina tööd tehes võid töötada ka teiselt poolt maailma, kaugtööd tehes aga igapäevaselt istuda hoopis kohvikus või kodukontoris.

Valides tegevuskohta, mõtle alati paar sammu ette – kas tulevased ruumid võimaldavad sealsamas tegutseda ka näiteks aasta, paari pärast? Või kas mahud pinnale ära, kui sinu ettevõte peaks laienema?

Töövahendid

Töövahendid, mida ettevõtlusega alustades vajatakse, võivad valdkonniti olla väga erinevad. Enne kui midagi neist ostma asud, vaata kriitilise pilguga üle – ehk on sul või mõnel sinu tuttaval midagi neist juba olemas.

Võibolla soetasid endale just hiljuti uue arvuti või siis vedeleb sinu sõbral kasutult mõni seade, mida sina saaksid oma ettevõtte töös ära kasutada. Taaskasutus ettevõtte algusfaasis on väga nutikas. Nii jätkub sul rahalisi vahendeid esimestel kuudel ka näiteks turunduseks ja muudeks investeeringuteks.

Pärast seda, kui oled selgeks saanud, mis olemas, pane järgmiseks kirja need asjad, mida sul on juurde vaja. Lisa neile maksumused, samuti see, kust neid hankida.

Sealt edasi jaga töövahendite loetelu kaheks:

vahendid, mida sul on kohe kindlasti vaja juba nüüd ettevõtlusega alustamisel
vahendid, mille soetamisega kannatab veidikene oodata.
See nimekiri aitab paika saada, kui suurt eelarvet sul on esialgu töövahendite soetamiseks vaja. Samuti näed ära, kui suure rahasumma peaksid vahendite soetamiseks planeerima tulevasteks perioodideks.

Inimesed

Ettevõtte asutamine ja edasine arendamine nõuab väga erinevaid oskuseid. Ühes inimeses on neid kõiki üsnagi raske leida. Õnneks ei eelda keegi, et peaksid kõigega üksinda toime tulema.

Üks võimalus on palgata töötajad, aga see ei ole alati ettevõtlusega alustamisel võimalik. Seega vaata enda ümber ja leia inimesed, kes saaksid sind aidata kas oma erialaste teadmistega, mida sa vajad, või on nad valmis sind igal ajal ära kuulama, arvamust avaldama.

Neutraalset kõrvalseisja pilku saab sulle pakkuda ka maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultant. Selleks leia lähim arenduskeskus ja lepi kokku tasuta kohtumine, et saaksime juba kõigest rääkida lähemalt.

Märksõnad

Ettevõtlusriskid ja -kohustused

Ettevõtte juriidiline asutamine võtab aega vaid mõned minutid ja seda saab teha elektrooniliselt.

Laias laastus võib ettevõtlusriskid jagada kaheks – on ettevõtja enda tegevusest tulenevad riskid ja makrokeskkonnast tulenevad riskid, mis sõltuvad kellestki teisest ja mille osas ettevõtja ise suurt kaasa rääkida ei saa.Ettevõtte juriidiline asutamine võtab aega vaid mõned minutid ja seda saab teha elektrooniliselt, ilma kuhugi minemata.

Ettevõtte juriidiline asutamine võtab aega vaid mõned minutid ja seda saab teha elektrooniliselt, ilma kuhugi minemata. Puhtast asutamistoimingust tähtsam on aga teadvustada, et ettevõtte asutamisega kaasneb alati ka vastutus ja ettevõtlusrisk, mille ees ei pea tagasi kohkuma, kuid millega peab iga alustav ettevõtja arvestama.

Ettevõtlusriskid

Laias laastus võib ettevõtlusriskid jagada kaheks – on ettevõtja enda tegevusest tulenevad riskid ja makrokeskkonnast tulenevad riskid, mis sõltuvad kellestki teisest ja mille osas ettevõtja ise suurt kaasa rääkida ei saa.

Kui mõni ettevõtlusrisk peaks realiseeruma, siis võib see lõppeda ettevõtte pankroti või investorite kaotamisega. Et osata riske õigel ajal märgata ja otsustavalt tegutseda, tuleb võimalikud ettevõtlusriskid kaardistada kohe äriplaani koostamise käigus. Neid kirjeldatakse enamasti SWOT-analüüsis, millele lisatakse juba täpsem tegevuskava, kus analüüsitakse, kui suur on ühe või teise riski mõju ettevõttele ning kuidas neid plaanitakse maandada või nende mõju vähendada.

Ettevõtjast endast tulenevad riskid ehk sisemised riskid on peaasjalikult seotud teadmiste, oskuste või kogemuste puudumisega, aga ka näiteks valede otsustega.

Väliskeskkonnast tulenevad ettevõtlusriskid ehk välisriskid seonduvad eelkõige makromajandusliku keskkonnaga, samuti seadusemuudatuste või riiklike piirangute ja otsusega. Veel võib komistuskiviks saada pankade või rahastajate eitav vastus, aga ka näiteks kohalike elanike vastuseis konkreetse objekti või tootmise rajamisele nende kodukohta. Kuna välisriske ettevõte ise kontrollida ei saa, tuleb nende maandamiseks välja töötada alternatiivsed strateegiad, mis käivituvad siis, kui mõni neist riskidest realiseerub.

Ettevõtja kohustusi ja vastutust reguleerib Eestis äriseadustik. Võrreldes palgatööga nõuab ettevõtjaks olemine rohkem pühendumist ja vastutamist, sest ettevõtjana ei saa sa kell 5 õhtul ust kinni tõmmata, vaid pead vastutama oma ettevõtte käekäigu eest 24-7.

Vastutuse määr oleneb sellest, kas täidad korraga nii omaniku kui ka juhatuse liikme rolli või istud korraga vaid ühel neist toolidest.

Juhatuse liikme vastutus

OÜ või muu äriühingu juhatuse liige on kantud äriregistri B-kaardile ja tema ülesandeks on esindada ja juhtida ettevõtet. Juhatuse liikme kohustus on:

• juhtida ja esindada äriühingut
• esitada üldkoosolekule (nõukogule) ülevaateid ettevõtte majandustegevusest ja -olukorrast
• korraldada äriühingu raamatupidamist
• tagada ohutu töökeskkond
• pidada osanike nimekirja ja kutsuda kokku osanike üldkoosolek, määrata selle päevakord ja valmistada ette otsuse eelnõud.

Kui juhatuse liige põhjustab oma tegevusega äriühingule kahju, siis vastutab ta selle eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud hoolsusega ja ettevõtte huvisid silmas pidades.

Omaniku vastutus

Erinevalt juhatuse liikmest ei vastuta omanik ettevõtte igapäevaste kohustuste täitmise eest. Omaniku või omanike ülesandeks on jälgida, et ettevõte liiguks soovitud suunas ja hoida silma peal juhatuse liikme(te) tööl.

Ettevõtte kohustuste täitmise eest vastutab äriühing koos oma varaga.
OÜ osaniku vastutus piirdub tema osalusega. Näiteks kui maksid ettevõtte asutamisel sisse miinimumina nõutud 2500 eurot, siis vastutad selle summa piires. Siin on erinevus FIE-ga, kes erinevalt OÜ osanikust vastutab kogu oma varaga.

Väikeettevõtjana ollakse sageli nii osaühingu juhatuse liikme kui omaniku rollis. Sellisel juhul laienevad sulle mõlema rolli kohustused ja ka vastutus. Pikem eesmärk võiks olla ettevõtjana ühel heal päeval igapäevasest juhtimisest taanduda.

Märksõnad

7 peamist isikuomadust, mis on vajalikud igale ettevõtjale

Ettevõtjaks saamisel ei piisa vaid heast ideest.

Ettevõtjaks saamisel ei piisa vaid heast ideest. Suurt rolli mängivad ka ettevõtja isikuomadused, see, kuidas ettevõtja suhtub oma töösse ja kuidas ta suudab väljakutsuvaid olukordi lahendada. Reastasime peamised isikuomadused, mis on omased edukatele ettevõtjatele ja vajalikud ettevõtjaks hakkamisel.Ettevõtjaks saamisel ei piisa vaid heast ideest.

Ettevõtjaks saamisel ei piisa vaid heast ideest.
Suurt rolli mängivad ka ettevõtja isikuomadused, see, kuidas ettevõtja suhtub oma töösse ja kuidas ta suudab väljakutsuvaid olukordi lahendada.
Reastasime peamised isikuomadused, mis on omased edukatele ettevõtjatele ja vajalikud ettevõtjaks hakkamisel.

1. Loovus

Üks tähtsamaid isikuomadusi, mida ettevõtjaks saamisel on vaja, on oskus mõelda kastist välja ja läheneda probleemide lahendamisele looval moel. Sageli seostatakse loovust eelkõige näitlejate ja kunstiinimestega, kuid see isikuomadus on kahtlemata vajalik ka ettevõtlusesse sisenemisel. Ka kõige hoolikama planeerimise juures võib äris ette tulla olukordi, mida sa ei oleks osanud uneski näha.

Ettevõtjad, kes on oma olemuselt loovad, ei takerdu raskustesse, vaid suudavad muuta kiirelt kurssi, kui seda peaks vajalik olema, ja leida olukordadele lahendusi, mis viivad nende äri edasi.

2. Tugev enesejuhtimisoskus ja julgus otsustada

Hakates ettevõtjaks, pead sa aga oma palga välja teenima ise. See tähendab, et pead väga hästi suutma planeerida oma aega ja tegema tähtajaks ära ka need ülesanded, mis on sulle vastumeelt. Samuti pead oskama eristada ebaolulist olulisest, sest ettevõtjana on su töölaual alati rohkem, kui päevakavasse mahub.

Väga tähtis on ka julgus vastutada ning võtta vastu otsuseid. Ettevõtjana ei ole sul kellegi teise kaela vastutust lükata. See tähendab, et pead ise otsustama, millisel kursil sa liigud ja millise kiirusega.

3. Loomult tegutseja tüüp

Mõni inimene on hea ideede genereerija, kuid ta ei suuda oma plaane kunagi realiseerida. Kui sa tahad saada ettevõtjaks, siis pead olema julge, energiline ja edasipüüdlik tegutseja – piltlikult öeldes käärima käised üles ja hakkama lihtsalt otsast minema.

Pikalt plaani pidades või teisi maha tehes võid jäädagi unistajaks. Ettevõtluses loevad aga lisaks sõnadele ja plaanidele ka teod.

4. Hea kohanemisvõime

Pärast äriidee väljamõtlemist ja selle paberile panemist ilmneb pea alati asjaolusid, millega sa ei osanud alguses arvestada. Muutuda võib majanduslik keskkond, turule võivad tulla uued konkurendid. Head kohanejad on oma loomult paindlikud ja saavutavad äris kohe kindlasti rohkemat.

Kohanemisvõime mõjutab ka seda, kuidas saad hakkama tagasilöökidega (ja neid paratamatult tuleb). Siin on tähtis mitte norutama jääda ega alla anda, vaid mõelda, kuidas edasi. Oluline on aru saada ka sellest, kui on õige aeg otsad kokku tõmmata või ajutiselt äri pausile panna.

5. Suhtlusoskus

Vaatamata sellele, et meil on internetiajastu ja enamik asju saab aetud interneti teel, ei saa edukas ettevõtja olla üksinda nurgas nokitsev introvert. Äri käivitamiseks ja selle juhtimiseks pead sa alati mingil määral ka teiste inimestega suhtlema ning mis peamine, olema selles väga hea. Kui kaks ettevõtet pakuvad samaväärset toodet või teenust, siis eelistatakse sageli seda, kellega on inimlikult mugavam suhelda.

Suhtlemine on vajalik ka ärikontaktide võrgustiku loomiseks, seda nii virtuaalselt kui üritustel kohal olles, kus sinu potentsiaalsed kliendid või koostööpartnerid liiguvad. Tihti tekib uusi tööotsi ja koostöösuhteid just networkingu kaudu, mitte külmade telefonikõnede või müügikirjadega kliente pommitades.

6. Kõrge stressitaluvus

Ettevõtja elu ei pruugi sugugi olla meelakkumine ja kohe kindlasti ei ole see selline, nagu sageli ette kujutatakse – ärkad siis, kui tahad, teed paar tunnikest tööd ja seejärel veedad ülejäänud päeva kuskil rannaliival puhates (vähemasti mitte alguses).

Ettevõtja tööpäevad võivad olla 12 h pikad. Sa pead ise suutma organiseerida oma päevakava ja kõige selle juures jälgima, et sa läbi ei põleks, mis on väga sage põhjus, miks isegi näiliselt tugevad ettevõtjad ühel päeval oma ärist lihtsalt loobuvad. Igal inimesel on päevas 24 h, sellest 8 tundi peaksid jätma puhkamiseks ja 8 tundi muudeks tegemisteks.

7. Usk sellesse, mida sa teed

Ka kõige kuulsamad ärigigandid nagu Apple, Nike või Amazon on kunagi olnud vaid ideed kellegi peas. Selleks, et äriidee tõuseks lendu, pead sa oma ärisse sinisilmselt ja tõemeeli uskuma. Kui lähed oma ideed investorile pitchima, siis paistab see kohe välja, kui sa sellesse ei usu. Ebakindlus ei ole kohe kindlasti ettevõtja voorus, isegi kui sa sisimas väreled ja mõtled, kas see kõik ikka õnnestub.

Siin loetletud ettevõtja isikuomadused ei ole kindlasti lõplikud, samas on need hädavajalikud selleks, et sinu ideest sünniks äri ja et suudaksid seda edukalt majandada. Kui tunned, et sa ei ole mõnes neist teemadest piisavalt tugev, siis ei tähenda see, et peaksid oma äriidee kohe nurka viskama. Inimese isikuomadused on arendatavad. Selleks selgita välja oma tugevused ja nõrkused, pane paika plaan ja alusta juba täna!

Märksõnad

Äriidee koostamine: kuidas leida hea äriidee?

Oluline on leida just see, mis paneb sinu silmad särama!

Häid mõtteid ja ideid on maailmas mitmeid. Nii mõnestki neist võiks välja arendada äriidee.

Häid mõtteid ja ideid on maailmas mitmeid. Nii mõnestki neist võiks välja arendada äriidee.
Oluline on leida just see, mis paneb sinu silmad särama!

Maakondlike arenduskeskuste pikaajaline ettevõtluskonsultant Maili Kallaste, kes on alustavaid ettevõtjaid nõustanud juba kümme aastat, annab nõu, kuidas leiad head äriideed, millest teha omaenda ettevõte.

Äriidee leidmine 4 enamlevinud allika kaudu:

Reisimine – reisidelt on paljud inimesed toonud kaasa ideid, mida Eestis veel ei tehta või mida saaks hoopiski teise nurga alt hakata pakkuma. Üks äriidee näide, mis on meie turule jõudnud, on populaarsust kogunud aerusurfi koolitused, treeningud kui ka näiteks Belgia vahvleid pakkuvad kohvikud.

Mõtle, mida uuenduslikku oled reisides märganud ja kogenud! Kas sellest saaks luua äri?

Raamatute, ajakirjade lugemine ning internetis googeldamine – meie ümber on palju informatsiooni, oska seda märgata kui sirvid kirjandust või loed uudiseid. Samuti paneb mõtte käima googeldamine!

Hobidega tegelemine – on sul kirg tortide valmistamise vastu või hoopis suur tehnika huvi? Pööra see äriks ja loo endale kui ka teistele töökohad!

Iseenda käitumis– ja tarbimisharjumuste analüüsimine – kui oled tundud, et turul puudub mõni toode või teenus, mis sinu kui ka mõne teise inimese probleemi lahendaks, siis kaalu, kuidas saaksid selle ise ära lahendada. Samuti võib mõne juba olemasoleva toote või teenuse täiendamine anda võimaluse uueks äriks.

Kuidas hinnata enda oskusi ja tugevusi?

Ära unusta neid oskusi ja teadmisi, mida oled koolis, varasemas töökohas omandanud! Just need teadmised tuleb võtta kaasa hea äriidee leidmisele ja enda ettevõtte loomisele.

Selleks, et saada hea ülevaade enda tugevusteks ning seeläbi märgata äriideed, tee läbi 2 ülesannet.

Ülesanne 1: pane paberile kirja 5 asja, mida sa oskad väga hästi teha!

Kui sa oled enda 5 oskust kirja saanud, liigu teise ülesande juurde.

Ülesanne 2: pane paberile kirja 5 asja, mille tegemist sa naudid!

Nüüd, kui oled kahe ülesandega ühele poole saanud, täienda mõlemat nimekirja veel 5 punkti võrra!
Viimaseks, tutvu nimekirjaga ja vaata, kas sa leiad mõne mõtte, millest võiks saada sinu järgmine äriidee. Koosta seejärel äriidee kirjeldus ja tule meie poole nõustamisele!

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk