Laen alustavale ettevõttele

Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus

Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus – taotleda oma loodavale ettevõttele hoopis mõni alustava ettevõtte laen, mis aitaks olulised investeeringud kiirelt teoks teha.

Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus – taotleda oma loodavale ettevõttele hoopis mõni alustava ettevõtte laen, mis aitaks olulised investeeringud kiirelt teoks teha.Kui enamasti vaatavad alustavad ettevõtjad lisarahastuse leidmise eesmärgil erinevate toetusvõimaluste poole, siis on ka teine võimalus – taotleda oma loodavale ettevõttele hoopis mõni alustava ettevõtte laen, mis aitaks olulised investeeringud kiirelt teoks teha.

Mõnel juhul võib laen alustavale ettevõttele olla ainus võimalus oma tegevust käivitada. Seda näiteks siis, kui asud tegutsema valdkonnas, mida toetuse abil ei rahastata või kui sul ei ole välja käia omafinantseeringut, mida toetusmeetmete rahastajad sageli nõuavad.

Alustava ettevõtte laen – plussid ja miinused

Mõeldes sellele, millised rahastusvõimalused alustavatel ettevõtjatel oma äri käivitamiseks üleüldse on, siis ongi toetus ja laen kaks põhilist, mille vahel valida. Nende kõrval on veel ka erinevad ühisrahastusplatvormid ja investorite kaasamise võimalused, kuid need on rohkem levinud start-up`ide seas, lisaks ei pruugi need igaühele sobida, sest näiteks investorite kaasamisel tuleb ära anda ka jupike osalust (mõtle ennem läbi, kas oled selleks valmis?).

Alati on võimalik mängu panna ka oma isiklik raha, kuid enamasti ei ole alustavatel ettevõtjatel seda nii palju omast taskust võtta, seega tuleb väliseid vahendeid vähemasti mingis mahus siiski kaasata. Kui teised variandid ei sobi, siis on ärilaen täiesti mõistlik lahendus, mida kaaluda, et oma idee elluviimist finantseerida.

Ettevõtte laen ja alustava ettevõtte toetus erinevad üksteisest nii sisuliselt kui vormiliselt. Laen ettevõttele on enamasti paindlikumate kasutustingimustega, näiteks ei ole seal nii rangelt ette kirjutatud, milleks seda tohib kasutada. Samal ajal tuleb laen erinevalt toetusrahast kunagi ka tagasi maksta, mis tähendab, et sellega tuleb rahavoogude planeerimisel arvestada juba siis, kui otsustatakse laen firmale võtta.

Veel on oluline teada, et kui ettevõtte käivitamine ei lähe nii edukalt kui algselt planeeritud või kui laenu tagasimaksmisega tekib raskuseid, siis on kindlasti väga tähtis sellest laenuandjat varakult teavitada. Laenumaksetega võlgu jäänud kliendid kantakse maksehäireregistrisse, kus ettevõtete võlgnevused on näha kuni 7 aastat pärast nende likvideerimist. Kuna paljud asutused ja tarnijad seda aktiivselt jälgivad, võib see muuta hilisema äri tegemise oluliselt keerulisemaks, et mitte öelda võimatuks.

Milliseid laene alustavatele ettevõtjatele pakutakse?

Olles jõudnud veendumusele, et laen firmale on see, mida sul on vaja, on sul järgmiseks tarvis otsustada, milline ettevõtte laen kõigist võimalikest turul saadaolevatest täpsemalt valida. Võimalik on taotleda laen ettevõttele nii pangast kui mõne väikelaenuandja käest, samas peab siin arvestama, et ühe ja sama nimega laenutoode või ärilaen võib erinevate laenupakkujate juures olla erinevate tingimustega.

Näiteks võib firmale laenu andmine kaasa tuua selle, et pead laenu isiklikult käendama. Samal ajal on turul saadaval ka tagatiseta ärilaen, millega ei pea sa oma isiklikku vara pantima. Need kõik on asjad, mida tuleb uurida veel enne, kui lepingule alla kirjutad.

Kõige populaarsem alustavatele ettevõtjatele suunatud laenutoode on ettevõtte stardilaen, mis on olemas mitmete pankade portfellis ja mida pakutakse justnimelt ettevõtlusega alustamiseks ning esimeste investeeringute ja käibevahendite soetamiseks. Teistest laenutoodetest erineb ettevõtte stardilaen selle poolest, et selle jaoks nõutakse vähem tagatisi. Üldjuhul piisab füüsilisest isikust omanike käendusest. Stardilaenu väljastavad pangad koostöös KredExiga.

Teine ja samuti levinud laen alustavale ettevõttele on tagatiseta ärilaen, mida pakuvad eelkõige väiksemad laenuandjad. Võrreldes pankade poolt pakutavate laenudega on see alustava ettevõtte laen küll enamasti kallima intressiga, kuid samal ajal on selle tingimused sageli paindlikumad, seda nii kasutusotstarbe kui ka tagasimaksevõimaluste poolest.

Kuidas laenu taotleda?

Kui sul on oma äriidee põhjalikult läbimõeldud, siis ei ole laenu taotlemises midagi keerulist. Paljuski sarnaneb see toetuse taotlemisega. Sul peab olema koostatud äriplaan ja esitatud panga poolt nõutud lisadokumendid. Laenuandja hindab omakorda nende põhjal, kas sinu firmale laenu andmine on põhjendatud või on see liiga suure riskiga. Kui laenuotsus on positiivne, siis kantakse raha üle paari päevaga.

Üks olulisemaid asju äriplaanis, mida kõik pangad ja laenuandjad üksipulgi uurivad, on finantsprognoos. Seda põhjusel, et finantsprognoos näitab otseselt ära, kas sinu ettevõtte planeeritavad müügitulud ikka suudavad katta ära kõikvõimalikud kulud, sh ettevõtte laenu tagasimaksetega seonduva.

Seega tasub finantsprognooside kokkupanekul endalt küsida, kas seal esitatud näitajad on piisavalt head, et need suudaksid rahastajat veenda. Finantsprognooside koostamisel võid abi küsida ka maakondliku arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi käest, kes saab anda nõu, kuidas ühte või teist asja prognoosides kajastada.

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk