Finantsanalüüsi ja -prognoosi koostamine

Alustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha

lustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha oma eesmärkide täitmiseks ning et kogu oma tegevuse juures suudaks ta teenida ka kasumit.

lustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha oma eesmärkide täitmiseks ning et kogu oma tegevuse juures suudaks ta teenida ka kasumit.Alustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha oma eesmärkide täitmiseks ning et kogu oma tegevuse juures suudaks ta teenida ka kasumit.

Alustava ettevõtte finantsprognooside koostamine keskendub sellele, et ettevõttel jätkuks piisavalt raha oma eesmärkide täitmiseks ning et kogu oma tegevuse juures suudaks ta teenida ka kasumit. Eelkõige on finantsprognoosid ja eelarve koostamine vajalik ettevõtjale endale, et aru saada, kui tulusaks võib äri kasvada.

Kuna finantsprognoos on ühtlasi ka see, mida vaatavad paljud rahastajad ja toetuseandjad, siis koondasime kokku mõned nõuanded ja näpunäited, mis on abiks, kui oled alustav ettevõtja ja sul on lähiajal plaanis ettevõtte finantseerimine mõne toetuse või laenuraha abiga.

 

Toetuse ja laenu taotlemine eeldab üldjuhul äriplaani koostamist. Selles kirjeldatakse lahti ettevõtte eesmärgid, toode või teenus, mida pakkuma hakatakse, sihtgrupp, kellele toode-teenus on suunatud, turg ja konkurents turul ning tegevusplaan, kuidas oma turuosani jõutakse. Lähtuvalt seatud eesmärkidest ja plaanidest tuleb äriplaanile alati juurde lisada ka finantsprognoos, mis näitab ära, kuidas plaanitakse hakata ettevõtet majandama. Ühtlasi on see prognoos ja ettevõtte finantsanalüüs sisendiks ettevõtte iga-aastase eelarvele ja finantsjuhtimisele laiemalt.

Finantsprognoos koosneb kahest osast. Üks osa on see, kui palju sul raha sisse. Teine ja samuti oluline osa on see, kui palju raha välja läheb. Soovitus on põhjalikult läbi mõelda mõlemad, kirjutades esimeseks tegevusaastaks tulud ja kulud lahti kuu täpsusega ning lisades siia kolme lähima aasta vaate aastase täpsusega.

Kui ettevõtte finantsjuhtimine ja ettevõtte eelarve koostamine on sulle võõrad, siis on mõistlik kasutada finantsprognooside kokkupanekuks mõnda valmistabelit. Näiteks riigi tugiteenuste keskuse starditoetuse lehel on olemas Exceli kujul finantsprognooside tabel, mis arvutab sisestatud andmete põhjal ise kokku, kui suur on sinu müügitulu, kasum, tööjõukulud ja lisandväärtus ühe töötaja kohta.Finantsprognooside tabel võib olla ka ise koostatud, kuid sellisel juhul tuleb sul sellele suurema tõenäosusega rohkem aega pühendada. Valmistabeliga on finantsprognooside koostamine lihtsam. Samuti võid olla kindel, et kõik vajalikud näitajad saavad ilusti kirja ja ükski asi ei unune ära.

Müügitulu prognoosimiseks on sul vaja teada, kui palju sul kulub ühe toote tootmiseks või teenuse pakkumiseks ning millise hinnaga sa oma toodet/teenust müüma plaanid hakata. Toote omahinna määramisel ära unusta juurde arvestada materjalide, tooraine ja pakendamisega seotud kulu. Kui osutad teenust, on sinu peamiseks kuluartikliks töötatud tunnid ehk aeg, mis kulub teenuse osutamiseks. Toote või teenuse omahinnale tuleb juurde lisada kasumimarginaal, millest kujuneb kokku müügihind. Müügitulu saad, kui korrutad toote või teenuse hinna kogusega, mida plaanid ühes kuus müüa.

Ettevõtte kulud jagunevad muutuvkuludeks ja püsikuludeks. Muutuvkulud on kulud, mis on seotud otseselt pakutava toote või teenusega ja mille maht sõltub sellest, kui palju sa oma toodet müüd – näiteks tooraine, materjal, transport, pakendamiskulu, töötunnid jne.Püsikulud on kulud, mis on ühesuguse suurusega sõltumata sellest, kui palju sa ühes või teises kuus müüd – näiteks ruumide rent, amortisatsioon, tugipersonali kulu (assistent või raamatupidaja, kelle tööaeg ei sõltu tootmismahtudest).

Väikeettevõtjana jõuad seda kiiremini kasumisse, mida madalamal sa suudad oma püsikulud hoida. Näiteks ruumide rendile kuluvat summat saab edukalt vähendada, kui töötad alguses kodukontorist või jagad ruume teiste alustavate ettevõtjatega. Ka assistenti või raamatupidajat ei pea sa tingimata kohe palkama. Neid teenuseid saab sisse osta tunnihinnaga.

Ettevõtte eelarve koostamine, finantsanalüüs ja rahavoogude juhtimine käivad käsikäes. Seejuures tuleb vaadata nii seda, kui palju sa ühes kuus müüd kui ka seda, millal raha laekub. Muidu võib juhtuda, et paberil vaadatuna on sinu ettevõte ilusti kasumis, kuigi sul pole tegelikult kontol isegi raha, et töötajatele palkasid välja maksta. Ettevõtte finantsanalüüs näitab kätte nõrgad kohad, näiteks võib selguda, et sinu raha on liiga suures ulatuses varude all kinni või siis tarnijate käes, kellega on kokku lepitud pikad maksetähtajad. Et sellist olukorda vältida, tuleks oma rahavoogusid kuu täpsusega ja vajadusel lähimate nädalate täpsusega prognoosida. Alati on kasulik hoida ka väikest reservi, mis on mõeldud ootamatuteks kuludeks või selleks, kui mõni klient peaks sulle võlgu jääma.

Ettevõtte edu hinnatakse läbi selle, kui palju ta suudab teenida kasumit. Kasumini jõudmine võib aga võtta aega, vahel pool aastat, vahel ka 3-5 aastat. Palgatööst loobumiseks ja 100% ettevõtlusele pühendumiseks peab sinu toode või teenus suutma teenida vähemalt nii palju kasumit, et saaksid endale maksta oma valdkonna keskmist palka. Kui äriplaan alguses seda ei võimalda, siis peaks sul olema plaan B, kuidas teenida endale sissetulekut ajal, mil su ettevõttel veel nii hästi ei lähe.

Ettevõtte käivitusfaas neelab tihtipeale üsna palju raha ja nõuab oskuslikku planeerimist, et ettevõtte finantsjuhtimine oleks paigas. Kui vajad abi äriplaani kokkupanekul või finantside prognoosimisel, siis tule maakondlikusse arenduskeskusesse ja nõustame sind täpsemalt. Samuti pakume abi sobivate toetusvõimaluste väljaselgitamisel.

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk