Ettevõtlusriskid ja -kohustused

Ettevõtte juriidiline asutamine võtab aega vaid mõned minutid ja seda saab teha elektrooniliselt.

Laias laastus võib ettevõtlusriskid jagada kaheks – on ettevõtja enda tegevusest tulenevad riskid ja makrokeskkonnast tulenevad riskid, mis sõltuvad kellestki teisest ja mille osas ettevõtja ise suurt kaasa rääkida ei saa.

Laias laastus võib ettevõtlusriskid jagada kaheks – on ettevõtja enda tegevusest tulenevad riskid ja makrokeskkonnast tulenevad riskid, mis sõltuvad kellestki teisest ja mille osas ettevõtja ise suurt kaasa rääkida ei saa.Ettevõtte juriidiline asutamine võtab aega vaid mõned minutid ja seda saab teha elektrooniliselt, ilma kuhugi minemata.

Ettevõtte juriidiline asutamine võtab aega vaid mõned minutid ja seda saab teha elektrooniliselt, ilma kuhugi minemata. Puhtast asutamistoimingust tähtsam on aga teadvustada, et ettevõtte asutamisega kaasneb alati ka vastutus ja ettevõtlusrisk, mille ees ei pea tagasi kohkuma, kuid millega peab iga alustav ettevõtja arvestama.

Ettevõtlusriskid

Laias laastus võib ettevõtlusriskid jagada kaheks – on ettevõtja enda tegevusest tulenevad riskid ja makrokeskkonnast tulenevad riskid, mis sõltuvad kellestki teisest ja mille osas ettevõtja ise suurt kaasa rääkida ei saa.

Kui mõni ettevõtlusrisk peaks realiseeruma, siis võib see lõppeda ettevõtte pankroti või investorite kaotamisega. Et osata riske õigel ajal märgata ja otsustavalt tegutseda, tuleb võimalikud ettevõtlusriskid kaardistada kohe äriplaani koostamise käigus. Neid kirjeldatakse enamasti SWOT-analüüsis, millele lisatakse juba täpsem tegevuskava, kus analüüsitakse, kui suur on ühe või teise riski mõju ettevõttele ning kuidas neid plaanitakse maandada või nende mõju vähendada.

Ettevõtjast endast tulenevad riskid ehk sisemised riskid on peaasjalikult seotud teadmiste, oskuste või kogemuste puudumisega, aga ka näiteks valede otsustega.

Väliskeskkonnast tulenevad ettevõtlusriskid ehk välisriskid seonduvad eelkõige makromajandusliku keskkonnaga, samuti seadusemuudatuste või riiklike piirangute ja otsusega. Veel võib komistuskiviks saada pankade või rahastajate eitav vastus, aga ka näiteks kohalike elanike vastuseis konkreetse objekti või tootmise rajamisele nende kodukohta. Kuna välisriske ettevõte ise kontrollida ei saa, tuleb nende maandamiseks välja töötada alternatiivsed strateegiad, mis käivituvad siis, kui mõni neist riskidest realiseerub.

Ettevõtja kohustusi ja vastutust reguleerib Eestis äriseadustik. Võrreldes palgatööga nõuab ettevõtjaks olemine rohkem pühendumist ja vastutamist, sest ettevõtjana ei saa sa kell 5 õhtul ust kinni tõmmata, vaid pead vastutama oma ettevõtte käekäigu eest 24-7.

Vastutuse määr oleneb sellest, kas täidad korraga nii omaniku kui ka juhatuse liikme rolli või istud korraga vaid ühel neist toolidest.

Juhatuse liikme vastutus

OÜ või muu äriühingu juhatuse liige on kantud äriregistri B-kaardile ja tema ülesandeks on esindada ja juhtida ettevõtet. Juhatuse liikme kohustus on:

• juhtida ja esindada äriühingut
• esitada üldkoosolekule (nõukogule) ülevaateid ettevõtte majandustegevusest ja -olukorrast
• korraldada äriühingu raamatupidamist
• tagada ohutu töökeskkond
• pidada osanike nimekirja ja kutsuda kokku osanike üldkoosolek, määrata selle päevakord ja valmistada ette otsuse eelnõud.

Kui juhatuse liige põhjustab oma tegevusega äriühingule kahju, siis vastutab ta selle eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud hoolsusega ja ettevõtte huvisid silmas pidades.

Omaniku vastutus

Erinevalt juhatuse liikmest ei vastuta omanik ettevõtte igapäevaste kohustuste täitmise eest. Omaniku või omanike ülesandeks on jälgida, et ettevõte liiguks soovitud suunas ja hoida silma peal juhatuse liikme(te) tööl.

Ettevõtte kohustuste täitmise eest vastutab äriühing koos oma varaga.
OÜ osaniku vastutus piirdub tema osalusega. Näiteks kui maksid ettevõtte asutamisel sisse miinimumina nõutud 2500 eurot, siis vastutad selle summa piires. Siin on erinevus FIE-ga, kes erinevalt OÜ osanikust vastutab kogu oma varaga.

Väikeettevõtjana ollakse sageli nii osaühingu juhatuse liikme kui omaniku rollis. Sellisel juhul laienevad sulle mõlema rolli kohustused ja ka vastutus. Pikem eesmärk võiks olla ettevõtjana ühel heal päeval igapäevasest juhtimisest taanduda.

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk