fbpx

Traditsiooniline Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!“ on avatud edulugude esitamiseks. Lugusid saavad esitada kõik nii noored, õppeasutused (koolid ja lasteaiad) kui ka lapsevanemad neljas erinevas kategoorias.

Konkursile võivad edulugusid esitada ka õppeasutused väljaspool Ettevõtliku Kooli võrgustikku. Parimad edulood saavad tunnustatud novembrikuus toimuval hariduskonverentsil, kus parimatele jagame ka auhindu.

ettevõtlik kool, edulugude konkurss 2021

Täna õpitakse mitut moodi – erinevates keskkondades ja vormides ning väga suur osa õppimisest toimub kodus. Selleks, et huvitavad kogemused ja nutikad lahendused jõuaksid paljudeni, kutsume teid üles jagama oma lugusid, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka distantsõppes.

Konkursile ootame käesoleva õppeaasta edulugusid.
Edulugude esitamine algab 12. aprillil ja kestab kuni 18. juunini 2021. Tutvu konkursi tingimustega ja räägi oma lugu!

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“ korraldab haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö raames teha.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 130 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase. Tegevusi viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.