fbpx

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät on kokku pannud ülevaate muudatustest, mis jõustuvad e-müügi valdkonnas 1. juuli 2021. Ülevaade on kooskõlastatud Maksu- ja Tolliametiga.

​1. Eestis kehtestatud üldine käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär (40 000 eurot aasta algusest arvates) ei muutu.

2. Kõigi Euroopa Liidu riikide kaugmüügi piirmäärad on 1. juulist kehtetud – ka Eestisse müües praegu veel kehtiv 35 000 eurot.

3. Uus Euroopa ülene kaugmüügi KMi piirmäär on alates 1. juulist 10 000 euri (kõigisse liikmesriikidesse kokku)
Kui seda piirmäära ei ületata, on nende käivete maksustamisel õigus rakendada müüja asukohariigi käibemaksumäära – Eesti käibemaksukohustuslasel seega Eesti 20% käibemaksumäära.

Kui piirmäär on ületatud, on kaks võimalust – kas liituda uue nn OSS erikorraga (tasuda kogu erinevate riikide müügi KM Eesti MTAsse, kes tasub ise edasi) või registreerida end käibemaksukohustuslaseks kõigis liikmesriikides, kuhu kaupade kaugmüüki teostatakse. On küll võimalik liituda OSS erikorraga vabatahtlikult ka siis, kui 10 000 euro piirmäära ei ületata, kuid soovitakse maksustada oma ühendusesisesed kaugmüügid ostja liikmesriigi maksumääraga.

Lisaks on veel tingimus, et kui müüjal on veel mõnes teises riigis püsiv tegevuskoht, ei saa seda 10 000 euro piirmäära kasutada, vaid peab kaupade müüki teiste liikmesriikide eratarbijatele kohe hakkama ostja riigi määraga maksustama.

4. Õigus on rakendada ehk muuta KMi suurust ostukorvis olenevalt ostja asukohariigi maksumäärast. Keelatud on ostjat diskrimineerida asukohapõhiselt, s.t. suunata edasi teisele lehele, kuvada IP aadressi põhiselt teisi hindasid. Kuid ei ole keelatud omada einevatele turgudele suunatud erinevaid domeene, kus on kuvatud erinevad hinnad, olenemata, et opereerib sama ettevõte samast asukohast. Lisaks on õigus kuvada ja küsida näiteks olenevalt saadetise tellija asukohariigist tema riigis kehtivat käibemaksu määra (näiteks sisestades kauba tellijaks Soome aadressi, +4% käibemaksu või tellides Rootsi +5% kõrgemat, kui Eesti KMi määr on. Sel juhul tuleb kõrgema maksumäära küsimine selgelt ostukorvis põhjendatult välja tuua ja sõltuma tellija asukoha maksumäärast).

Lisainfo EMTA koduleheküljelt: https://www.emta.ee/et/ariklient/tulu-kulu-kaive-kasum/e-kaubanduse-ja-teenuste-kaibemaksuga-maksustamise-erikorrad-oss-ja