fbpx

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostas ülevaate ettevõtete jaoks kõige olulisematest seadusemuudatustest, mis jõustuvad 1. aprillil. Kokku jõustub aprilli esimesel päeval üle 30 õigusakti. Kõikide 1. aprill jõustuvate õigusaktidega saab lähemalt tutvuda SIIN.

Nutiseadmetelt tuleb maksta täiendavat tasu

Alates 1. aprillist tuleb maksta mitmete tehnikatoodete pealt nn tühja kasseti tasu. Näiteks arvuti ja nutitelefoni puhul on tasu suurus 3,5 eurot, salvestusfunktsiooniga teleril 4 eurot, välisel kõvakettal 3 eurot ning USB-mälupulgal ja mälukaardil 0,5 eurot. Tasu maksmise kohustus on üldreeglina toodete maaletoojal või tootjal.

Kogutav tasu läheb muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele ning selle peamine eesmärk on maksta muusika- ja filmiteoste õiguste omajatele õiglast hüvitist selle eest, et inimestel on lubatud tasuta nende teoseid kopeerida isiklikuks kasutuseks ilma muusika- ja filmiteoste õiguste omajate nõusolekuta.

Juriidilistel isikutel, kes ostavad tühja kasseti tasu alla minevaid tooteid enda jaoks või ekspordivad neid, on õigus tasu tagasi küsida.

Kuni 30. juunini 2021 ei tule tasu maksta toodetelt, mille isik impordib või toob teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse selleks, et täita enne 1. märtsi 2021 sõlmitud lepingut avalik-õigusliku juriidilise isikuga või eraõigusliku juriidilise isikuga, kes on toodete lõppkasutajaks.

Toiduseaduse muudatused

1. aprillil jõustub toiduseaduses 18 muudatust. Suurem osa muudatustest on seotud tegevusloa kohustusega. Seadusesse lisandub kaks olukorda, kus ettevõtjal peab edaspidi olema toidu käitlemiseks tegevusluba. Esiteks on tegevusluba kohustuslik, kui ettevõtja tegeleb toitlustamisega koolieelses asutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, tervishoiu- ja hoolekandeasutuses, kinnipidamisasutuses ning Kaitseväes. Teiseks on tegevusluba nõutud, kui ettevõte tegeleb jaekaubandusega ja käitleb loomset toitu, mida ta tarnib sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse või üksnes teisele jaekaubandusega tegelevale ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui tarnimine on marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud.

Mitmel juhul asendub tegevusloakohustus majandustegevusteate esitamisega. Näiteks edaspidi ei ole tegevusluba vaja, kui ettevõte tegeleb jaekaubandusega ja käitleb toitu, mida tuleb toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril. Samas peab ettevõte endiselt täitma kehtivaid hügieeninõudeid. Ettevõtjal, kellel on täna tegevusluba toidu käitlemiseks ettevõttes, kuid alates 1. aprillist asendub loakohustus teatamiskohustus, loetakse teatamiskohustus täidetuks.

Ühendkuningriigi kodanikud ei lähe sisserände kvoodi alla

Välismaalaste seaduses jõustub muudatus, mille kohaselt arvatakse Ühendkuningriigi kodanikud välja välismaalaste seaduses sätestatud sisserände piirarvu alt.

Ajutiselt väheneb veeteetasu

Meresõiduohutuse seaduses jõustub muudatus, mis vähendab 2021. aasta aprilli kuni detsembri eest tasumisele kuuluvat veeteetasu 50 protsendi võrra.

Tubakavedelikud on ajutiselt aktsiisivabad

Alates 2021. aasta 1. aprillist kuni 2022. aasta 31. detsembrini ei maksustata aktsiisiga nikotiinisisaldusega ja ilma nikotiinisisalduseta tubakavedelikke ning nimetatud perioodil ei kohaldata tubakavedelike puhul alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadust.