Valitsus kinnitas COVID-19 teise laine kahjude toetusmeetmed

Valitsus kinnitas e-istungil COVID-19 piirangute tõttu kannatada saanud valdkondade toetusmeetmete otsused, millest mahukam osa puudutab Harjumaa ja Ida-Virumaa inimeste toetamist tööandjate kaudu.

Töötukassa kaudu suunatakse Harjumaa ja Ida-Virumaa toetuseks üle 16 miljonit euro

Kompensatsiooni makstakse nendele Harjumaa ja Ida-Virumaa tööandjatele, kelle tegevus on ajavahemikus 28. detsember – 17. jaanuar kehtivate ulatuslike piirangute tõttu tõsiselt häiritud.

Esitatud kava kohasel makstakse tööandjale kompensatsiooni nende töötajate eest, kelle töökoha asukoht on 22. detsembri seisuga töötamise registri kohaselt Harju või Ida-Viru maakonnas. Tööjõukulud kompenseeritakse tööandja novembri kuu Harjumaa ja Ida-Virumaa töötajate palgakulu põhjal. Kompensatsioon kantakse tööandjate pangakontole. Kompensatsiooni saavad ettevõtted ei tohi ühe kuu jooksul alates toetuse saamisest töötajaid koondada.

Tööjõukulude kompensatsioon on ette nähtud majutus- ja toitlustusettevõtetele, spordiobjektidele, huvitegevusele ja täiendkoolitusele, kultuurile. Kompensatsiooni makstakse üksnes ettevõtetele, kel ei ole riigi ees maksuvõlga või see on 22. detsembri seisuga ajatatud. Tööjõukulude kompensatsiooni maksimaalmäär tööandja kohta on 180 000 eurot.

Toetust makstakse ettevõtjatele ühekordselt ja toetust on võimalik taotleda 2021. a veebruari jooksul e-töötukassa kaudu.

Harjumaa ja Ida-Virumaa füüsilisest isikust ettevõtjate toetamiseks eraldatakse üle 800 000 euro

Valitsuse reservist eraldatakse sotsiaalministeeriumile 813 512 eurot, et toetada Ida-Virumaa ja Harjumaa füüsilisest isikust ettevõtjaid, kelle majandustegevus on valitsuse kehtestatud piirangute tõttu oluliselt häiritud.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu turismisektorile suunatav toetus on ligi 10 miljonit eurot

Turismisektori kriisitoetused suunatakse majutusettevõtete, Tallinna vanalinnas tegutsevate toitlustusettevõtete, Eesti käsitöö- ja suveniiripoodide pidajate ning reisiettevõtete (reisibüroode ja reisikorraldajate) toetuseks. Toetuste suurus ettevõtte kohta on maksimaalselt 60 000 kuni 180 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, käibekaotusest ja/või tööjõumaksudest.

EAS avab toetused 2021. aasta I kvartalis pärast toetuse määruse kinnitamist ja riigiabi loa saamist Euroopa Komisjonilt.

Meetme rahastamiseks eraldab valitsus reservist majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile 5 miljonit eurot.

Lisaks otsustas valitsus suunata 2020. aasta kevadel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud kaubandus- ja teenindusettevõtjate rendimaksete toetuseks eraldatud vahendite jääk 3 miljonit eurot täiendavalt turismiettevõtete toetamiseks.

Samuti suunatakse turismiettevõtete toetamiseks need 1,9 miljonit eurot, mis on jäänud üle valdkonna kevadisest abimeetmest.

Kultuuri ja spordivaldkonna toetused

Valitsuse reservist eraldati kultuuriministeeriumile 3,7 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa kultuuriettevõtete toetamiseks. Abipaketi tingimused sarnanevad kevadisele kultuuri ja spordi kriisipaketile, kuid täpsed tingimused töötatakse välja ja taotlusvoorud avatakse jaanuaris.

Lisaks saavad kultuurikorraldajad, kultuuri ja spordiettevõtted ning organisatsioonid pöörduda töötukassa poole ja taotleda tööjõukulude kompenseerimist perioodi 28. detsember kuni 17. jaanuar eest. Kultuuri- ja spordivaldkonna tööjõukulude kompenseerimiseks on töötukassas vahendid spetsiaalselt planeeritud.

Valitsuse reservist eraldatakse kultuuriministeeriumile täiendavalt 153 000 eurot, et kompenseerida 10. jaanuarini pikendatud piirangutest tulenevat kahju kultuuri ja spordivaldkonnale mujal Eestis.

Toetuste taotlusi menetleb eri valdkondades kas kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Integratsiooni Sihtasutus või Spordikoolituse- ja teabe SA. Palume taotlejatel jälgida kultuuriministeeriumi infokanaleid – kodulehekülge ja Facebooki.

 

Haridus- ja noortevaldkonna toetused

Valitsuse reservist eraldati haridus- ja teadusministeeriumile 2,3 miljonit eurot Harjumaa ja Ida-Virumaa noorte erahuvihariduse ja –tegevuse pakkujate toetamiseks. Vahendite jaotuse põhimõtted otsustatakse eraldi. Haridus- ja noortevaldkonna ettevõtjatele luuakse ka võimalus taotleda töötukassalt tööjõukulude kompenseerimist perioodi 28. detsember kuni 17. jaanuar eest.

Valitsuse reservist eraldatakse ministeeriumile lisaks 441 000 eurot, et kompenseerida piirangutest tulenevat kahju erahuvihariduse – ja tegevuse pakkujatele mujal Eestis.

Kriisitoetus võimaldab toetada erahuvihariduse ja – tegevuse pakkujaid üle Eesti ühekordselt 10 euroga iga õpilase kohta, kõige karmimate piirangutega Ida-Virumaal ja Harjumaal kuni 30 euroga õpilase kohta. Erahuvihariduse pakkujatel on toetuse saamise aluseks Eesti hariduse infosüsteemis toodud andmed õpilaste arvu kohta 10. novembri seisuga. Toetuse saamise soovi kinnitamiseks tuleb jaanuaris täita lihtne elektrooniline vorm. Erahuvitegevuse pakkujad saavad esitada toetuse saamiseks taotluse.

Täpsema info toetuste taotlemise kohta edastavad ministeeriumid uuel aastal.

Kehtestatakse ka piirang mitme toetuse korraga saamise vältimiseks, mis tähendab, et kui ettevõtja otsustab sama perioodi eest taotleda toetust haridus- ja teadusministeeriumi või kultuuriministeeriumi meetmest, siis ta töötukassa kaudu töötasu toetust enam ei saa.

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk