fbpx

I poolaasta

Aasta algas olulise tunnustusega: EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) nimetas meie võrgustiku 2019. aasta Ettevõtluse Sõbraks.
Eriolukorra välja kuulutamisel alustasime selge ja süsteemse kriisi kommunikatsiooniga, et kaardistada ettevõtjate ja kodanikuühenduste olukorda ja võimekust kriisiga toime tulla ning jagada operatiivselt ajakohast infot.
Kriisist tingitud piirangute tõttu leidsid end täiesti uudsest olukorrast ka koolid. Järvamaa, Pärnumaa ja Lääne-Virumaa arenduskeskused töötasid välja distantsõpet toetavad materjalid ja lõid täiesti uue toote „Projektõppenädala“, millest võttis kevade jooksul osa tuhanded õpilased.
Kevadel võidutses e-kaubandus! Pakkusime meie ettevõtjatele hulganisti teenuseid, et nad saaksid alustada e-kaubandusega või selles järgmised suured sammud ette võtta. Korraldasime aasta jooksul 30+ erinevat e-koolitust ja programmi, millest võttis osa pea 4 000 osalejat.

II poolaasta

Septembris algatasime Eesti esimese Rahatarkuse mentorklubi pilootprojekti, mille raames korraldasime 4 maakonna õpetajatele rahatarkuse alaseid mentorklubisid, et täiendada nende valdkonnateadmisi, et nemad omakorda saaksid tõsta noorte teadmisi kaalutletud finantskirjaoskusest.
Oktoobrikuus oli meie fookuses ettevõtlikkus! Koroonakriis tõi veelgi enam esile ettevõtliku eluhoiaku tähtsuse ja niiviisi korraldasime juba 15. korda üle-eestilist Ettevõtlusnädalat juhtmõtte „Avasta ettevõtlikkuse valem!“ all.
Novembrikuus tunnustasime ettevõtlikke koole ja lasteaedasid – tänavu andsime 17 õppeasutusele Ettevõtliku Kooli baastaseme ja 5-le hõbetaseme tunnustuse.
Väljakutseid esitavale aastale panime väärika punkti üle-eestiliste annetamistalgute kui ka kõikide ettevõtlike inimeste märkamise ja tunnustamisega.

Aitäh, et olid sel aastal koos meiega!