fbpx

Vabaühendused tegutsevad sageli erinevate projektirahade toel kuid pikaajaliseks tegutsemiseks ei piisa ainult toetustest, oluline on õppida ise omatulu teenima.
Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku liige Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) alustas eelmisel aastal vabaühenduste omatulu teenimise tugiprogrammi pilootprojektiga. Selle raames toimub 2018-2019 aastal kaks kümnemoodulist programmi, millest seitsmes käsitletakse erinevaid teemasid, kolm moodulit on planeeritud praktikale ja õppereisile teise maakonda.
Osaleda saavad Harjumaal tegutsevad ühendused, kellel on oma toode või teenus olemas, kuid soovivad seda edasi arendada ja rohkem turundada.

Tugiprogrammis osalemine aitab suurendada vabaühenduste pädevust, juhtimis- ja koostöövõimekust ning ühenduste ettevõtlusaktiivsust. Saadud kogemustele tuginedes ollakse turul konkurentsivõimelisemad oma toodete või teenuste pakkumisega. Kindel omatulu võimaldab vabaühendustel luua töökohti ning mis veelgi olulisem - annab ühendusele sõltumatuse oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks.
Programmi eestvedaja Külli Vollmer ütleb, et tänu teiste kogemusele suureneb osalejate julgus võtta riske, tegutseda konkurentsi olukorras. See aitab tuua töökohti kodule lähemal ning tagab ühenduse jätkusuutlikkuse. Vollmer lisab: „Kaasame tegevustesse arenduskeskuse ettevõtluskonsultandid, kes nõustavad osalevate ühenduste äriplaane.“

Mida saab koolitusel osaleja?

Tugiprogramm annab vajalikud teadmised omatulu teenimisest vabaühendustes ja oma toote või teenuse edasiarendamisest. Õpet viiakse läbi Harjumaa erinevate piirkondade küla- või seltsimajades ning tutvutakse sealsete tegevustega. Kasulikke kogemusi saadakse teise sarnase vabaühenduse juures praktikal käies. Valmib vabaühenduse äriplaan koos finantsprognoosidega ning omatulu teenimise tegevuskava. 2019. aasta sügisel toimub Praxise eestvedamisel mõju analüüs.
Pilootprogrammi viiakse läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu toel.

Loe lähemalt vabaühenduste omatulu teenimisest Äripäevast.