Soovid taotleda starditoetust? Tule konsultatsioonile sinule sobivasse maakondlikku arenduskeskusesse!

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad nii info- kui ka eelnõustamist starditoetuse taotlemiseks Riigi Tugiteenuste Keskusest. Nõustamine on sinule tasuta.

Info- või eelnõustamise broneerimiseks võta ühendust sobiva maakondliku arenduskeskusega. Arenduskeskuste kontaktid leiad kõrval olevalt kaardilt.

Mis on starditoetus?

SIHTGRUPP: kuni 24 kuud tegutsenud ettevõte
MAKSIMAALNE TOETUSMÄÄR: 80% ja 15 000€. Omafinantseering peab olema vähemalt 20%

Starditoetus on spetsiaalne toetus alustavatele ettevõtetele, mille asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Starditoetus on mõeldud kõikidele alustavatele ettevõtetele, millel on tugev arengupotentsiaal, mille kaudu saab laiendada piirkondlikku ettevõtlust ja luua uusi töökohti.

Starditoetuse taotlemise teekond

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlikud arenduskeskused nõustavad kõiki alustavaid ettevõtjaid starditoetuse taotlemiseks. Meie ettevõtluskonsultantide abiga saate tagasisidet enda äriideele ja ka äriplaanile. Samuti selgub konsultatsiooni käigus ka see, kas teie äriidee vastab kõikidele eeltingimustele, et taotleda starditoetust.

Broneeri aeg enda piirkonna ettevõtluskonsultandid juurde ja osale nõustamisel. Aitame sinu äriidee ellu viia ja valmistada ette taotluse starditoetuse esitamiseks.

Eelnõustamine ja eelhinnang

Starditoetuse esitamiseks on kohustuslik saada eelhinnang maakondlikest arenduskeskustest. Meie ettevõtluskonsultandid on piirkonna arenguga kõige paremini kursis ja oskavad vajaliku nõu ja tagasisidet anda piirkondlike äriideede kohta. 

Eelhinnangu saamiseks võta meiega ühendust.

Taotluse registreerimine

Kui eelnõustamine koos -hinnanguga on olemas, võib enda taotluse registreerida e-toetuste keskkonnas.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlused menetletakse RTKs ja kontrollitakse kõikide eeltingimuste täitmist. Puuduste ilmnemisel antakse sellest taotlejale teada, et need 10 tööpäeva jooksul kõrvaldada.

Taotluse hindamine algab tehnilise hindamisega ja jätkub sisulise hindamisega. Hindamisel on tugevaks aluseks taotleja poolt esitatud äriplaan.

Kui teie taotlus on Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt heaks kiidetud, siis sõlmitakse teiega vastav leping ja saate alustad tegevuste elluviimist.

Arengunõustamine toetuse saamise järel

Pärast starditoetuse taotluse rahuldamise otsust asub ettevõtja oma äriplaani ellu viima.
Meie ootame ettevõtjaid arengunõustamisele, et pakkuda igakülgset abi seatud eesmärkide saavutamisel ning eraldatud toetuse sihipärasel kasutamisel.

Kogu abikõlbulikkuse perioodi jooksul toimub vähemalt 4 arengunõustamist, ent neid võib vajadusel olla ka rohkem. Oluline on siinkohal mõista, et nii ettevõtja kui maakondliku arenduskeskuse konsultandi eesmärk on üks – käivitada toimiv ettevõte ning teha seda kooskõlas kehtestatud tingimustega.

Esimene arengunõustamine toimub kuue kuu jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi algust. Selleks võtab maakondliku arenduskeskuse konsultant toetuse saajaga ühendust ja lepib kokku mõlemale sobiva kohtumisaja.

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.