EAS starditoetus ja nõustamine arenduskeskustes

Infonõustamine ja eelnõustamine koos eelhinnanguga EAS starditoetuse taotlemiseks toimub Maakondlikes arenduskeskustes. Tallinnas tegutsevate ettevõtete eelnõustamist viib läbi Tallinna Ettevõtlusamet. Maakondlikud arenduskeskused aitavad ettevõtjatel koostada äriplaani ja mõelda läbi enda üldist äriideed.

EAS starditoetus on spetsiaalne toetus alustavatele ettevõtetele, mille asutamisest ei ole möödas rohkem kui 24 kuud. Starditoetus on mõeldud kõikidele alustavatele ettevõtetele, millel on tugev arengupotentsiaal, mille kaudu saab laiendada piirkondlikku ettevõtlust ja luua uusi töökohti.

Starditoetuse maksimaalne toetusmäär on 15 000 eurot. Toetuse osakaal projekti kogumaksumusest on 80% ehk starditoetus nõuab vähemalt 20%-list omafinantseeringut.

Starditoetust jagab EAS. Starditoetuse taotlemiseks tuleb veenduda, et ettevõte vastab taotlustingimustele. Taotlustingimustega saab tutvuda EAS starditoetuse veebileheküljelt.

Kliki maakonnale, kuhu soovid eelnõustamisele minna, ja võta otse ühendust!

Millised on olulised sammud starditoetuse taotlemiseks?

Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes

Maakondlikud arenduskeskused nõustavad kõiki alustavaid ettevõtjaid starditoetuse taotlemiseks. Meie ettevõtluskonsultantide abiga saate tagasisidet enda äriideele ja ka äriplaanile. Samuti selgub konsultatsiooni käigus ka see, kas teie äriidee vastab kõikidele eeltingimustele, et taotleda starditoetust.

Broneeri aeg enda piirkonna ettevõtluskonsultandid juurde ja osale nõustamisel. Aitame sinu äriidee ellu viia ja valmistada ette taotluse EAS starditoetuse esitamiseks.

Eelnõustamine ja eelhinnang

EAS starditoetuse esitamiseks on kohustuslik saada eelhinnang maakondlikest arenduskeskustest. Meie ettevõtluskonsultandid on piirkonna arenguga kõige paremini kursis ja oskavad vajaliku nõu ja tagasisidet anda piirkondlike äriideede kohta. 

Eelhinnangu saamiseks võta meiega ühendust.

Taotluse registreerimine

Kui eelnõustamine koos -hinnanguga on olemas, võib enda taotluse registreerida EAS e-keskkonnas. EAS starditoetuse taotluse registreerimise kohta saate lugeda siit.

Taotluse menetlemine

Esitatud taotlused menetletakse EASis ja kontrollitakse kõikide eeltingimuste täitmist. Puuduste ilmnemisel antakse sellest taotlejale teada, et need 10 tööpäeva jooksul kõrvaldada.

Taotluse hindamine algab tehnilise hindamisega ja jätkub sisulise hindamisega. Hindamisel on tugevaks aluseks taotleja poolt esitatud äriplaan.

Tulemuste otsustamine

Otsusest taotuse rahastamisest või mitte rahastamisest antakse taotlejale teada. Otsused langetatakse umbes 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

Vajalikud dokumendid starditoetuse taotlemiseks

Starditoetus ja selleks vajalikud dokumendid on hindamise aluseks. Veendu enne taotluse esitamist, et kõik vajalikud dokumendid on esitatud.

Olulised dokumendid taotlemiseks:

  •  eelhinnang maakondlike arenduskeskuste poolt: digiallkirjastatud äriplaan, finantsprognoosid ja juhatuse, osanike CV-d.
  •  taotlusvorm: spetsiaalne vorm, mis tuleb täita EAS e-teeninduses.
  •  äriplaan
  •  finantsprognoosid
  •  finantsaruanded
  •  hinnapakkumised kõikide tehtavate kulude kohta
  •  lähteülesanne juhul, kui soovitakse toetust rakendustarkvara soetamiseks
  •  lepingute koopiad juhul, kui taotletakse töötajate palgakulu
  •  CV
  •  volikiri ja kontserni liikmete skeem juhul, kui kohandub.