fbpx

Alustav ettevõtja seisab silmitsi paljude erinevate teemade ja probleemidega enda äri käivitamisel. Elmo Puidet, ettevõtja ning Viljandimaa Arenduskeskuse juhataja toob välja 3 peamist teemat, millele kulub kõige enam aega ja vaeva ettevõtlusesse naasval inimesel ja selgitab, miks see just nii on.

Eesmärkide püstitamine ja tegevusplaani koostamine – tihti eksitakse tähtaegade, mõõdetava tulemuse ja realistlikkuse osas ja sellest tulenevalt võidakse kas lihtsalt pettuda tegelikes tulemustes või siis hirmutatakse end ette ära valedel põhjustel.

Turundus ja müük – puud jääb teadmistest, mida üldse teha turunduseks ja miks, samuti julgus ja oskus müügitegevuseks. Kui nende valdkondadega ei tegele, siis tulemuseks on, et suurepärastest teenustest ja toodetest ei saa keegi kunagi teada.

Finantsteadmised – tihti kardetakse numbreid, ei osata eelarvet teha, ei teata kuidas rahastada investeeringuid või kuidas maksud tegelikult ettevõtet mõjutavad. Kõik need võivad osutuda põhjuseks, et alustamist lükatakse lõputult edasi või ollakse pidevas rahahädas.

Kõikide probleemide taga on teadmiste ja kogemuse puudumine. Õnneks on kõik õpitav ja just seepärast korraldavad maakondlikud arenduskeskused igas maakonnas alustavatele ettevõtjatele suunatud koolitusprogramme. Kõikidel, kel on olemas äriidee, kuid ei ole veel enda ettevõtet registreerinud, soovitame osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel. Lisaks on oodatud koolitustele ka ettevõtjad, kes juba tegutsevad, kuid soovivaid enda teadmisi täiendada.  Baaskoolitused annavad olulised alusteadmised ettevõtlusega alustamiseks alates äriidee välja töötamisest kuni turunduse ja müügini.

3 põhjust, miks osaleda alustava ettevõtja baaskoolitusel?

  1.  Inimene saab oma esmase äriidee asemele süsteemse pildi: mis on see teenus või toode, millega soovin algust teha.
  2. Osaleja õpib tundma erinevaid tööriistu ja saab head nõu süsteemseks ja kiireks liikumiseks enda arenguteel. Paljude probleemide lahendamiseks ei peagi „jalgratast“ leiutama.
  3. Alustav ettevõtja arvutab läbi enda idee tasuvuse ja investeeringute vajaduse. Seeläbi saab kas juurde (enese-)kindlust ja/või mõistab enda esialgse toote või teenuse edasiarendamise vajadust.

Alustava ettevõtja baaskoolitus loob alusteadmised äriga alustamiseks. Kui sul on olemas äriidee, aga ei tea, kuidas sellega edasi minna, siis osale baaskoolitusel. Tänavune baaskoolituste kalender on avatud - tutvu alustava ettevõtja baaskoolituse kavaga!