Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

UUS! Sellel aastal on koolitusprogrammile lisandunud e-kaubandust ja digiturundust käsitlev lisapäev, et valmistada ettevõtjaid ette e-kaubandusega alustamiseks. Tutvu koolituse moodulitega all pool!

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles.

2020. aasta grupid on täis, järgmised koolitused toimuvad 2021. aastal!

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja, ettevõtlushuviline
TOIMUMISKOHT: igas maakonnas
OSALEMINE: koolitusel osalemine maksab 50€ (v.a Tallinnas 80€ ja Tartus 70€). Osalemiseks tuleb täita ankeet, mille põhjal valitakse kooliusel osalejad. Ankeedi leiab koolituskalendrist: vali maakond, kus soovid osaleda ning kliki registeerimiseks vastaval lingil.

 

Koolituse moodulid

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (56 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse järgmiseid mooduleid:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul: Turundus ja müük

 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine
 • UUS! E-kaubandus ja digiturundus

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Äriplaanide esitlused.

 

Baaskoolituse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.