Alustava ettevõtja baaskoolitus

Koostöös EAS ja BDA Consulting firmaga korraldavad Maakondlikud arenduskeskused alustava ettevõtja baaskoolitusi, mis toimuvad igas maakonnas vähemalt kord aastas sõltuvalt maakonna suurusest.

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob teadmised ning oskused ettevõtte asutamiseks ning ettevõtlusega tegutsemiseks.
Koolituse raames käsitletakse ettevõtte alustamiseks vajalikke teemavaldkondasid:

  • ärimudeli arendamine;
  • toote ja/või teenuse disain;
  • toote, teenuse turundus ja müük;
  • finantsjuhtimine ja -planeerimine;
  • ettevõtte ja meeskonna juhtimine.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.
Koolitused toimuvad eesti ja vene keeles.

Alustava ettevõtja baaskoolitus valmistab teid ette ettevõtlusega tegelemiseks!

Baaskoolitusel saab osaleda sooviavalduse alusel. Kirjutage meile, kui teil on küsimusi alustava ettevõtja baaskoolituste kohta.

Alustava ettevõtja baaskoolitused 2019

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ja täpsemad koolitusajad selguvad jaanuaris 2019.