fbpx

See, milline saab olema ettevõtlusmaastik pärast koroona viirusest tekitatud kriisi, sõltub meie tänastest otsustest.
On tähtis, et kriisis olevad ettevõtjad suudaksid võimalikult kiiresti teha esimese otsuse - kas ettevõtet on võimalik kriisist välja tuua. Selleks on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus alustanud Taanis, Saksamaal ja Poolas positiivselt rakendatud Restart metoodikal nõustamist kriisis väikeettevõtetele.

Restart - nõustamisteenus kriisis väikeettevõtjatele

Meie esimene ja kõige tähtsam eesmärk on aidata ettevõtjal teha kiire, hoolikalt kaalutud ja faktidel põhinev otsus - kas ettevõtet on võimalik päästa. Nii nagu viitasin eelpool, peab see otsus olema ratsionaalne ja tehtud ilma emotsioonideta.

Selleks, et aidata ettevõtjal otsustada, on meil olemas nõustajad ja diagnostika tööriistad. Et ettevõtet saaks positiivses suunas ringi keerata, peab ettevõtjal endal olema valmidus ja usk järgnev, võibolla veelgi raskem aeg läbi elada.

Otsuse puhul ettevõte päästa kaasame kogenud mentorid ja vajadusel ka juriidilised eksperdid, kes on ettevõtjale nõu ja kogemusega toeks vajalike, sageli valulike muudatuste läbiviimisel.
Otsuse puhul ettevõte likvideerida nõustame ettevõtjat, kuidas see protsess kiirelt ja võimalikult valutult lõpule viia. Vajadusel kaasatakse juriidilise valdkonna eksperdid, kes aitavad tagada, et kõik tehingud oleksid läbi viidud vastavalt seadustele.

 

Restart teenuse etapid:

1. Esmane kontakt ettevõtja ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) konsultandi vahel. Viiakse läbi diagnostika ettevõtte seisukorra kohta, et tuvastada probleemi tegelik ulatus.

2. Valikuvariantide analüüs. Kavandatakse läbirääkimised võlausaldajate, lepingupartnerite ja töötajatega, eesmärgiga tuvastada, kas eelnimetatud osapooled on nõus tulema vastu lepinguliste kohustuste täitmise ajatamisega või lepingu tingimuste muutmisega. Peale seda hinnatakse võimalusi. Konsultant annab faktidest tuleneva soovituse, kas ettevõte likvideerida või päästa. Lõpliku otsuse, kuidas edasi minna teeb ettevõtja ise.

3. Olukorras, kus ettevõtja otsustab ettevõtte likvideerida, nõustab konsultant, kuidas teha raskeid otsuseid (töötajate teavitamine ja koondamine, kreeditoride informeerimine, ettevõtte saneerimine või pankrotiavalduse esitamine jms) juriidiliselt korrektselt ja töötajatele võimalikult valutult. Vajadusel kaasatakse valdkonna spetsialistid, näiteks juristid, kes on spetsialiseerunud pankroti valdkonnale.

4. Juhul, kui ettevõtja otsustab ettevõtte päästa, kaasatakse mentorid, kes toatavad ettevõtjat tegevuskava koostamisel ja elluviimisel. Mentori ülesanne on olla neutraalseks osapooleks otsuste tegemise juures, mentor aitab kaaluda tegevuste variante puht faktidele põhinevalt ja emotsioonivabalt.

5. Peale olukorra stabiliseerumist saab ettevõtja kaasata nii mentori kui ettevõtluskonsultandi ettevõtte uuenduskuuri läbiviimiseks. Eesmärk on ettevõttele uue strateegia, ärimudeli ja tegevuskava koostamine. Ettevõtja peab siin olema avatud muutusteks. Nii ärimudeli kui ettevõtte struktuuri muutusteks. Näiteks võib ärimudeli muutuseks olla füüsilisest müügikohast loobumine ning keskendumine ainult e-kanalite kaudu müügile. HEAK pakub siin ka personaalkoolitusi ettevõtjale.

Nõustamine on ettevõtja jaoks tasuta ning tagatud on täielik konfidentsiaalsus. Ettevõtja on vaba tegema otsuseid ning ei ole kohustatud järgima nõustaja ega mentori kõiki soovitusi. Võta meiega ühendust ja tule konsultatsioonile!