fbpx

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati Eesti ettevõtete kriisiabikeskuse platvormi kaudu perioodil 18. - 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord.

E-küsitluse periood: 18.–24. märts 2020
Üldkogum: kõik Eesti ettevõtted
Valim ehk vastanute arv: 2018

Autoriõigus: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
Andmete kasutamisel palume viidata allikale.