fbpx

 

arvamusfestival2019-arendukeskused

Tänavune Arvamusfestival toimub seitsmendat korda ja keskendub muutustega kohanemisele järgmiste aastakümnete jooksul.

Meie ühiskond on muutuste keerises. Tulevik on ühest käest põnev ja teisest küljest ettearvamatu.

Seetõttu on Maakondlikud arenduskeskused võtnud eesmärgiks korraldada arutelud, mis võtavad fookusesse teemad, millega me kõik ühel või teisel määral võime tulevikus kokku puutuda.
Arutleme üheskoos ja leiame lahendused, mida saame ise ära teha, et tõsta inimeste heaolu.

1) „Mida mina saan ära teha aastaks 2035, et kohaneda tulevikuga?“, 9.08 kell 14:00 Tuleviku inimese alal

Hiljutise raporti kohaselt ähvardab uus automatiseerimislaine OECD riikides 66 miljonit töökohta. Samas ähvardab tööst ilma jäämine eeskätt noori. Järjest olulisemaks muutuvad targad töökoha ja nutikad lahendused. Mida me saame teha, et kohaneda muutustega tööturul? Milline on selles roll tänastel tööandjatel, haridusasustustel ja noortel?

Teemal arutlevad Madis Kirsman, Avar Agentuur OÜ juht. Alo Savi, Põlva Gümnaasiumi direktor. Ott Pärna, ettevõtja ja tulevikutrendide tundja. Kristel Kruustük, Testlio asutaja ja juht, noor ettevõtja 2017. Tiina Saar-Veelmaa, koolitaja, tööõnne ja enesearengu ekspert.
Arutelu juhib ajakirjanik Anu Välba.

 

2) Maailmakohvik: „Ideejaht – kuidas teha nii, et noored pöörduksid kodukanti tagasi“, 9.08 kell 16:00 Noortealal

Otsime üheskoos lahendusi, kuidas muuta väiksemates regioonides elukeskkond selliseks, kus on hea töötada, ettevõtlusega tegeleda ning pere luua! Üheskoos leiame vastused küsimustele: kas noorte valimisõigus on piisav, et rääkida kaasa kodukoha arengus? Mida sooviksid noored kodukohas muuta, et pärast õpinguid sinna tagasi pöörduda?
Tule ja räägi kaasa! Ideejahile on oodatud kõik teemast huvitatud inimesed, et head ideed ja sõnumid omavalitsusteni viia.

Laudkonna juhtideks on Järva valla vallavanem Rait Pihelgas, Cleveroni turunduse projektijuht Reelika Maranik, Hargla Kooli kohaloo õpetaja Rasmus Onkel ja Pärnu linna noore stipendiumi saaja Geili Pais. Ideejahti juhib muusik Teele Viira.

 

3) "Eurotoetused otsas? Kas külamajast saab hotell?", 10.08 kell 12:00 Keskväljakul

Euroopa Liidu toetuste rahastus näitab kahanemise märke mitmes valdkonnas. Et elus hoida meie kogukondasid ning külasid, tuleb ühendustel ise leida võimalusi, kuidas raha teenida.
Milline on meie tulevik, kui külamajadest saavad hotellid ning kogukonnaköökidest restoranid?! Kas väikese küla elanikud jäävad ilma kultuurimekadest ning kogukondlikest eestvedamistest? Omatulu teenimise võimalikkusest arutlevad vabakonna ja ettevõtjate esindajad. Publikusse on kutsunud vabaühendused üle Eesti, kes on eeskujuks teistele omatulu teenimisel.

Arutelul osalevad: Tanel Talve, poliitik; Andri Arula, ettevõtja; Rait Pihelgas, Järva vallavanem; Külli Vollmer, vabaühenduste konsultant. Arutelu juhib ajakirjanik Märt Treier.

 

Kõikidest aruteludest saadav sisend kasutatakse ära maakondlike arenduskeskuste uute tegevuste planeerimisel. Ideejahi tulem edastatakse maakondlike arenduskeskuste kaudu ka kõikidele kohalikele omavalitsustele, et nad võtaksid enam arvesse noorte soove ja nägemust kodakoha arengu suunamisel.
Osale koos meiega Arvamusfestivalil ja anna oma panus!

Arutelusid korraldavad maakondlikud arenduskeskused, programm Ettevõtlik Kool ja ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu.