fbpx

Kohaliku elu üle otsustamine ja pidev kaasamine loob eelduse tugevamale ja kestlikumale sidele kodukohaga. Emotsionaalne side on ühtekuuluvuse alus ning ärgitab elanikke piirkonna huvides pingutama, panustama ja koostööd tegema. Kui kohalik elu on korraldatud noorte vajadusi ja ootusi arvestavalt, siis võib olla, et noored leiavad tee tagasi kodukohta, kus alustavad ettevõtlusega, loovad pere või panustavad aktiivselt vabakonna tegevustesse.

arvamusfestival 2019_arenduskeskused

Viibides eemal kodukohast võib piirkonnaga katkeda side suhteliselt kergelt. Mida teha selleks, et noortel oleks tugevam side kodukohaga, et nad sooviksid pärast õpinguid või töökogemust mujal tagasi pöörduda?

Soovime teada, milliseid muutusi ootavad noored, et neis suurendada soovi pöörduda üks kord tagasi enda kodukohta. Kas selleks on piisav kohaliku omavalitsuse valimistel osalemine, aktiivne kogukond või tuleb sidet luua hoopis mõnel teisel viisil?
Ootame tänavusele Arvamusfestivalile noori kui ka kõiki teisi huvilisi enda arvamust avaldama. „Ideejaht – kuidas teha nii, et noored sooviksid kodukohta tagasi pöörduda?“ toimub 9. augustil kell 16:00 Noortealal. Arutelu toimub maailmakohviku stiilis, mida juhib muusik Teele Viira.

Ideejahi laudkondasid juhivad:
- Reelika Maranik, Cleveroni turunduse projektijuht
- Rasmus Onkel, Hargla Kooli koduloo õpetaja
- Geili Pais, Pärnu linna noorte stipendiumi saaja ja ettevõtlik noor
- Rait Pihelgas, Järva valla vallavanem

Kogu sisend esitatakse maakondlike arenduskeskuste kaudu kohalikele omavalitsustele, et astuda samm lähemale muutustele.

Ideejahti korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Ettevõtlik Kool ja ettevõtlusõppe programmiga Edu&Tegu.

Teiste meie Arvamusfestivali aruteludega tutvu siin!