fbpx

Täna toimunud seminar "RITA nutikate välisinvesteeringute uuringu järeldused ja nõuanded regioonide arendamiseks" tõi kokku 91 inimest, neist 47 kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV-liitude esindajat, 24 maakondliku arenduskeskuse töötajat, 17 ministeeriumi või selle allasutuse töötajat ja 3 partnerorganisatsiooni esindajat.

Seminari peaesineja oli rahvusvahelise ettevõtluse professor, akadeemik Urmas Varblane, Tartu Ülikool, ettekandega: „RITA uuringu kokkuvõte peamiste järelduste ja KOV-MAKidele suunatud nõuannetega; otseste välisinvesteeringute kasulikkusest Eestile ja miks on vaja regionaalseid väärtuspakkumisi.“ Uuringu kokkuvõtte dokumendi leiad ETAGi kodulehelt siin.

Paneeldiskussioonis regionaalse ettevõtluse arengust osalesid:
RITA uuringu juht prof. Urmas Varblane, EAS Välisinvesteeringute Keskuse äriarenduse valdkonnajuht Raido Lember, Häädemeeste abivallavanem Siim Suursild, regionaalplaneerimise kaasprofessor, majandusgeograaf Garri Raagmaa, Tartu Ülikool; Rahandusministeeriumi Regionaalarengu osakonna peaspetsialist Tea Treufeldt.

RITA on Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute tegemisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid.