fbpx

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis.

2018. a Ühisnädalal tõstetakse tähelepanu keskmesse kodanike aktiivsus ning liikumiste kujunemine saja aasta jooksul. Olgu selleks karskus- või laulumänguseltsid, naisliidud või noorteühingud.

Maakondlike arenduskeskuste (MAK) eestvedamisel toimuvad Ühisnädalal igas maakonnas tunnustussündmused silmapaistvate kodanikuühenduste, ettevõtmiste ja nende eestvedajate tänamiseks ning esiletõstmiseks.

MAKid koordineerivad piirkondades Ühisnädala keskse teemaga seotud ettevõtmisi. Traditsiooniliselt on nendeks piirkondades tegutsevate kodanikuühenduste poolt läbi viidavad laadad, seminarid, foorumid, näitused, õpitoad või muud liiki eelkõige avatud osalemisega sündmused.

Ühisnädala sündmused kantakse maakondade kaupa Ühisnädala veebilehele http://uhisnadal.ee, et väärtustada kodanikualgatust ja -julgust, ühisloomist ja vastutust, kaasata enam inimesi.