fbpx

Maakondlikud arenduskeskused korraldavad Arvamusfestivalil kolm arutelu lähituleviku muutustest tööturul ja vabakonna seas. Arutelud toimuvad 9.-10. augustini Paides.

 

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused tegevjuhi Andres Huule sõnul on maakondlike arenduskeskuste arutelud suunatud teemadele, millega kogu ühiskond lähiajal silmitsi seisab. Huul: „Räägime seekord nii vabakonna võimekusest omatulu teenida kui ka muutuvast tööturust, millega piirkondlikud ettevõtjad ja töötajad kokku puutuvad.“.

Oluliseks muutuvad targad töökohad ja nutikad lahendused, millega tuleb kohaneda nii tulevastel töötajatel, tööandjatel kui ka praegustel ettevõtete juhtidel. Arutelul "Mida mina saan ära teha aastaks 2035, et kohaneda tulevikuga?" otsitakse lahendusi, kuidas kohaneda muutustega tööturul, mida on raske ette kujutada.
Mõtteid vahetatakse 9. augustil kell 14:00 Tuleviku inimese alal, Anu Välba modereerimisel. Arutelul osalevad Madis Kirsman, Avar Agentuur OÜ juht; Alo Savi, Põlva Gümnaasiumi direktor; Ott Pärna, ettevõtja ja tulevikutrendide tundja; Kristel Kruustük, Testlio asutaja ja juht, noor ettevõtja 2017 ja Tiina Saar-Veelmaa, koolitaja, tööõnne ja enesearengu ekspert.

9. augustil toimub Noortealal maailmakohvik: "Ideejaht - kuidas teha nii, et noored pöörduksid kodukohta tagasi?", kus leitakse lahendusi, kuidas noored saaksid rohkem kaasa rääkida kodukoha arengus, et luua selline keskkond, kuhu nad soovivad ka hiljem tagasi pöörduda. Ideejahti juhib muusik Teele Viira.

Kodanikuühiskonna Arengukava üheks oluliseks suunaks on kasvatada vabaühenduste omatulu teenimise võimekust. Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Külli Vollmer ütleb, et ühenduste jätkusuutlikuks arenguks tuleb lisaks projektitoetustele leida ka muid võimalusi. Vollmer: „Oma tulu teenimine annab ühendustele sõltumatuse. Vabaduse ise otsustada, mida teha, millal teha, kus teha, kellega teha. Kui kogukonnaga maha istuda, tuleb nutikaid ideid, kuidas olemasolevaid ressursse paremini kasutada.“.

Arutelul "Eurotoetused otsas? Kas külamajast saab hotell?" vahetatakse mõtteid selle ümber, kui võimalik on omatulu teenimine vabakonna seas ja milliste muutusteni see viib ettevõtlusmaastikul. Diskuteerivad vabakonna esindaja ja poliitik Tanel Talve, ettevõtja Andri Arula, Järva vallavanem Rait Pihelgas, vabaühenduste konsultant Külli Vollmer. Arutelu toimub 10. augustil kell 12:00 Keskväljakul.

 

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on suurim üle-eestiline nõustamisvõrgustik, mis pakub tuge ettevõtluse, kodanikuühiskonna ja regionaalse arengu teemadel. Võrgustikku kuulub 15 keskust, mis kuuluvad katusorganisatsiooni MTÜsse Maakondlikud Arenduskeskused.