fbpx

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused on 19.02.2019 välja kuulutanud hanke Ettevõtlusnädala 2019 suhtekorralduse läbiviimiseks.

Hanke nimetus: Ettevõtlusnädal 2019 suhtekorraldus

Hankija: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused (registrikood: 80424926)

Hanke lühikirjeldus:
Ettevõtlusnädal (07.-13.10.2019) on Maakondlike Arenduskeskuste (MAKvõrgustik), EASi, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, linna- javallavalitsuste ning ettevõtlusorganisatsioonide koostöös korraldatav üle-eestiline kampaania. Ettevõtlusnädala eesmärgiks on suurendada ettevõtlusteadlikkust, arendada inimestes ettevõtlikku eluhoiakut, motiveerida potentsiaalseid ettevõtjaid alustama ettevõtlusega, innustada kasvupotentsiaaliga ettevõtjaid astuma järgmisi samme ning arendada koostöövõrgustikke. Sihtasutus MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused otsib suhtekorralduse partnerit Ettevõtlusnädala kommunikatsiooniplaani väljatöötamiseks ja läbiviimiseks.

Hanke väljakuulutamine: Hange on avaldatud alates 19.02.2019
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.03.2019 kell 15:00

Digiallkirjastatud pakkumused tuleb esitada koos maksumuse vormiga e-mailile riina.noupuu@arenduskeskused.ee

Kontaktisik küsimuste korral: Riina Nõupuu, e-post: riina.noupuu@arenduskeskused.ee

Hankedokumendid:
Lisa 1_PAKKUMUSE MAKSUMUSE VORM
Hinnapäring_Ettevõtlusnädal2019_suhtekorraldus