Alustava ettevõtte toetused ja võimalused äriidee rahastamiseks

Firma asutamine Eestis on e-äriregistri kaudu tehtud tänapäeval lihtsaks ja mugavaks.

Vaja on ka rahalist investeeringut, mida ettevõtjal endal sageli välja käia ei ole. Sellistel puhkudel tuleb appi ettevõtluse alustamise toetus, tagastamatu abi, mis aitab soetada teenuse pakkumiseks või tootmiseks vajalikud seadmed ning sõltuvalt rahastajast teha mitmeid muid äri käivitamiseks vajalikke kulusid.

Vaja on ka rahalist investeeringut, mida ettevõtjal endal sageli välja käia ei ole. Sellistel puhkudel tuleb appi ettevõtluse alustamise toetus, tagastamatu abi, mis aitab soetada teenuse pakkumiseks või tootmiseks vajalikud seadmed ning sõltuvalt rahastajast teha mitmeid muid äri käivitamiseks vajalikke kulusid.Firma asutamine Eestis on e-äriregistri kaudu tehtud tänapäeval lihtsaks ja mugavaks.

Firma asutamine Eestis on e-äriregistri kaudu tehtud tänapäeval lihtsaks ja mugavaks. Äri käivitamiseks ei piisa aga ainult ettevõtte füüsilisest registreerimisest.

Vaja on ka rahalist investeeringut, mida ettevõtjal endal sageli välja käia ei ole. Sellistel puhkudel tuleb appi ettevõtluse alustamise toetus, tagastamatu abi, mis aitab soetada teenuse pakkumiseks või tootmiseks vajalikud seadmed ning sõltuvalt rahastajast teha mitmeid muid äri käivitamiseks vajalikke kulusid.

RITA välisinvesteeringute seminar

 

Alustava ettevõtte toetused

Alustava ettevõtte toetus on olemas nii Töötukassal kui Riigi Tugiteenuste Keskusel. Lisaks tasub tutvuda kohalike omavalitsuste poolt pakutavate toetustega, kust võib samuti leida sobivaid rahastusvõimalusi. Alustajatele suunatud toetus on olemas ka PRIA-l.

Toetuse tingimused ja nõuded taotlejale on igal rahastajal erinevad. Näiteks Töötukassa alustava ettevõtte toetus näeb ette, et ettevõte ei tohi veel asutatud olla, samal ajal kui EAS toetused eeldavad vastupidiselt, et ettevõtja on vähemasti mõnda aega juba tegutsenud. Starditoetuse puhul peab ettevõte olema kantud äriregistrisse, aga ei tohi olla tegutsenud pikemalt kui 24 kuud.

Kõige tüüpilisemad ettevõtte toetused, mida oma äri käivitamiseks kasutatakse, on starditoetus ja EVAT ehk Töötukassa poolt pakutav ettevõtluse alustamise toetus. Miks mitte kasutada seda võimalust, sest firma alustamise toetus aitab kiiremini jalad alla saada ja ettevõtte käima lükata ka siis, kui endal äriidee rahastamiseks vajalik investeering puudub.

1. Starditoetus

Starditoetuse eesmärk on aidata alustaval ettevõtjal käivitada oma ettevõte ja jõuda kindlaks ajahetkeks soovitud tulemusteni. Starditoetus on mõeldud värskelt alustanud ettevõtjatele, kellel on tugev arengupotentsiaal ning võimekus laiendada piirkondlikku ettevõtlust ja luua juurde uusi töökohti.

Enne taotluse esitamist tuleb läbida kohustuslik eelnõustamine maakondlikus arenduskeskuses ja saada eelhinnang oma projektile. Toetuse maksimaalne suurus on 15 000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 20%.

2. Töötukassa toetus

Töötukassa ettevõtte alustamise toetus on mõeldud iseendale töökoha loomiseks. Toetust antakse majandustegevuse alustamiseks uue asutatava äriühingu kaudu või füüsilisest isikust ettevõtjana. Toetuse taotlemiseks peab olema Töötukassas töötuna arvel ja läbinud ettevõtluskoolituse või omama ettevõtluskogemust või kõrgharidust majanduse alal.

Erinevalt starditoetusest makstakse Töötukassa toetus välja eraisikule. Toetuse maksimaalne suurus on alates 2021. aastast 6 000 eurot.

3. PRIA toetused

PRIA pakub erinevaid toetusi ettevõtjatele, kes tegelevad põllumajanduse valdkonnas. Kõikidel toetusvoorudel tasub silm peal hoida PRIA kodulehekülje kaudu.

 

Ettevõtja kohustused ja vastutus toetuse kasutamisel

Kui ettevõtte äriplaan või projektitaotlus on saanud positiivse vastuse, siis sõlmitakse temaga leping

Kui ettevõtte äriplaan või projektitaotlus on saanud positiivse vastuse, siis sõlmitakse temaga leping, kus on täpsemalt kirjas toetuse saaja kohustused ja vastutus toetuse kasutamisel. Enamik rahastajaid on oma tingimustes sätestanud kindlad reeglid, näiteks kui pika perioodi jooksul toetatavaid tegevusi teha tohib ning milliseid tulemusi toetuse kasutajalt oodatakse.

Ettevõtlustoetus eeldab, et peetakse kinni esitatud äriplaanist ja eelarvest. Kui projekti kestel selgub, et tulemusi ei saavutata oodatavas mahus või esialgselt planeeritud kulud suurenevad või vähenevad märkimisväärselt, siis on vaja need muudatused eelnevalt rahastajaga kooskõlastada. Mittesihtotstarbeliselt kasutatud ettevõtte toetus tuleb tagasi maksta.

Leia endale sobiv alustava ettevõtja toetus! Kui sul on äriidee ja tahad saada ettevõtjaks, siis kutsume sind nõustamisele lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse ja aitame sul leida parima lahenduse oma äri käivitamiseks.

Märksõnad

© 2022 MAK | e-poe tegemine vvunk