fbpx

EVEA (Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) nimetas tänasel auhinnagalal "Ettevõtlik vaim 2019" Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku 2019. aasta Ettevõtluse Sõbraks.

Alates 1993. aastast valivad Eesti ettevõtjad EVEA algatusel „Ettevõtluse Sõbra“ tiitli saajaid. “Ettevõtluse Sõbra” tiitli võib omistada aktiivsele riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele või organisatsioonile silmapaistvate teenete ja saavutuste eest era-, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikule omistati tiitel pikaajalise ja mõjusa tegevuse eest piirkondliku ettevõtluse kui ka vabakonna toetamise ja arendamise eest.

„Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on taasiseseisvunud Eesti vanim järjepidev riiklik ettevõtluse tugistruktuur, mis pakub tasuta nõustamisteenust nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele ja kohalikele omavalitsustele igas Eesti maakonnas. Nad mängivad tähtsat rolli uute ettevõtjate kasvatamisel, oma piirkondadesse investeeringute meelitamisel ja ettevõtjate vahelise koostöö arendamisel,“ põhjendas EVEA president Heiki Rits.

Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) asutati ühtse võrgustikuna Vabariigi Valitsuse kinnitatud kontseptsiooni alusel 2003. aastal. MAK-ide loomise põhieesmärgiks oli luua riiklik tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekuse arendamist ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist. Maakondlikud arenduskeskused (MAKid) on iseseisvad sihtasutused, mis kuuluvad täna kohalikele omavalitsustele ja/või nende liitudele.

Katusorganisatsioon MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused registreeriti 11.10.2017 ja sellesse kuuluvad kõikide maakondade arenduskeskused.

Alates 2019 on MAKid katusorganisatsiooni kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametlikuks partneriks ettevõtlustegevuste ellu viimisel. Kuni 2018 lõpuni koordineeris tegevusi lepingute alusel Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Kodanikuühenduste edendamist ja nõustamisteenust pakuvad MAK-id lepingute alusel Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga.

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtjatele, vabaühendustele, haridusasutustele kui ka kohalikele omavalitsustele igas maakonnas. MAKide eestvedamisel toimub üle-eestiline Ettevõtlusnädal, Ühisnädal ning koordineeritakse haridusprogrammi Ettevõtlik Kool võrgustikku.

2019. a viidi ettevõtluskonsultantide poolt läbi 7 489 nõustamist, erinevatel ettevõtlikkusteadlikkuse suurendamise sündmustel osales 18 310 inimest.
Vabaühendustele toimus 2019. aastal 1 725 nõustamist, 1 099 unikaalsele kliendile.
Ettevõtlik Kool võrgustikku kuulub 124 kooli üle Eesti.

Varasemalt on nimetatud tiitli teiste hulgas pälvinud president Lennart Meri, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk.