fbpx

Kohaliku elu üle otsustamine ja pidev kaasamine loob eelduse tugevamale ja kestlikumale sidele kodukohaga. Emotsionaalne side on ühtekuuluvuse alus ning ärgitab elanikke piirkonna huvides pingutama, panustama ja koostööd tegema.

Tänavusel Arvamusfestivalil osalesid ettevõtlikud noored üle Eesti ideejahil, mille eesmärgiks oli kaardistada noorte endi ettepanekud, kuidas muuta kodukohas elu paremaks nii, et nad ise sooviksid sinna tagasi pöörduda.

Tulemustega saab tutvuda alljärgnevalt:

 

Mida saab teha ettevõte, et noored sooviksid tulevikus kodukohta tagasi pöörduda?

ideejaht_arenduskeskused

Mida saab ära teha kool ja kohalik omavalitsus?

ideejaht_arenduskeskused_2

Mida saab ära teha noor ise?

ideejaht_arenduskeskused_noored

Ideejahi läbiviimiseks kaasati laudkonna juhtidena:
- Cleveroni turunduse projektijuhti Reelika Maranik,
- Järva valla vallavanemat Rait Pihelgas,
- Hargla Kooli kohaloo õpetajat Rasmus Onkel,
- Pärnu linna noort Geili Pais.

Ideejahti korraldasid maakondlikud arenduskeskused, haridusprogramm Ettevõtlik Kool, ettevõtlusõppe programm Edu&Tegu.