Tõsta enda e-poe müüki! E-kaubanduse kasvuprogramm võtab luubi alla e-poe turunduse ja müügi ABC, alustades Google otsingumootorile optimeerimisest kuni meiliturunduseni välja. Programmis osaledes saad teada, mis on sinu e-poe suurimad valukohad ja kuidas neid lahendada.

Programm koosneb 5 koolituspäevast ja individuaalsete nõustamiste päevast. Koolituse maht kokku 31 akadeemilist tundi.

E-kaubanduse kasvuprogramm-fb-post-03.08-1200x630

Registreerumine on avatud 4. septembrini 2022

SIHTGRUPP:

ettevõtja, kellel on olemas e-pood, kuid soovib selle müüki kasvatada või planeerib alustada ekspordiga.

TOIMUMISAEG JA -KOHT:

5+1 päeva, 15. september - 24. november 2022. Veebiplatvormil Zoom.

  OSALUSTASU:

120 €

 • Koolitusel osalemist käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega riigiabina (VTA). Vaata täpsemat infot https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi
 • Koolituspäevad salvestatakse ja on osalejatele pärast koolituspäeva saadetud lingil järele vaadatavad peale koolitusprogrammi lõppu 1 kuu jooksul.
 • Koolitust korraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Õppekava kirjeldus

E-poe analüüs ja SEO - 15. ja 29. september 2022

Päev 1: osalejate veebipoodide/turunduse tegevuse üldanalüüsi tagasiside ja e-äri strateegia loomine - 15. september 2022 kell 10:00 - 16:00

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi, saame tuttavaks!
 • Osalejatele e-poodidele tehtud üldanalüüsi tagasiside, millised on peamised nõrgad kohad ja tuuakse välja ettepanekud parandamiseks.
 • E-äri strateegia ja tegevusplaani koostamine (sh e-poe ärikriitilised mõõdikud) tagamaks e-poe parema toimimise (sisendina kasutatakse kiiranalüüsi ettepanekuid ja iga osaleja alustab tegevusplaani koostamist).

Päev 2: märksõnade analüüs ja otsingumootoritele optimeerimine (sh e-poe struktuuri loomine ja sisu loomine) - 29. september 2022 kell 10:00 - 16:00

 • Sisuloome strateegia sh märksõna analüüs, väärtuse ja potentsiaali määramine; konkurentide märksõnade ning domeenide analüüs.
 • Sisuloome erinevad vormid (sh reklaamtekstid ja toote pildid) ja nende kasutamise võimalused, e-poe struktuuri olulisus kasutajakogemuses ja tulemuslikkuses.
 • SEO - millele fokuseerida. Mis toob tulemusi ja mis mitte.
 • SEO - sisemised tööd sisuga - analüüs, strateegia ja tegevuskava, tööriistad.
 • SEO - sisemised tööd tehnilise poolega - standardite kontroll, schema elemendid, 301 suunamised, tehnilised vead ja parandused, tööriistad.
 • SEO - välimised tööd - analüüs, kaardistamine, strateegia ja tegevuskava, tööriistad
E-poe digiturundus ja müük - 13. ja 27. oktoober, 10. november 2022

Päev 3: Google Ads reklaamide seadistamine ja kasutamine ekspordiks, Google Analytics kasutamine - 13. oktoober 2022 kell 10:00 - 16:00

 • Erinevad Google Ads liigid ja nende kasutamine: otsingureklaamid, display, Youtube, remarketing jt võimalused.
 • Google Ads otsingureklaami toimimispõhimõtted ja seaded: kvaliteediskoor, kliki hindade ja eelarve valikud.
 • Google Ads otsingureklaami seadistamine, sh reklaamlaiendid ja hea reklaamteksti koostamine.
 • Maandumislehed ja nende kasutamise vajalikkus, e-poe toodete kategooria lehtede olulisus.
 • Google Analytics'i peamised mõõdikud ja nende seadistamine.  Tulemuste ja statistika analüüs Google Analyticsis.

Päev 4: Facebooki ja Instagram reklaamide seadistamine ja ekspordi võimalused - 27. oktoober 2022 kell 10:00 - 16:00

 • Facebook Business seadistamine ja kasutamisvõimalused
 • Sihtgruppide seadistamine
 • Reklaamide loomine ja monitoorimine
 • Facebook Pixel kasutamise võimalused ja seadistamine
 • Tulemuste mõõtmine, KPI määramine

Päev 5: E-maili turundus ja klienditeenindus e-kaubanduses. Müük välisturgudel - 10. november 2022 kell 10:00 - 16:00

 • E-poe automatiseerimise ja üleüldised äri digitaliseerimise võimalused.
 • E-maili turunduse võimalused ja tööriistad (automaat turundus jt).
 • Klienditeeninduse olulisus e-kaubanduses: kuidas teenindada kliente; kliendikogemuse loomine; kuidas hoida olemasolevaid kliente (lojaalsusprogrammid ja nende kasutamata potentsiaal).
 • Müük Amazonis, eBays, Aliexpressis jms platvormide võimalused müügiks välisturgudele, sh transpordi ja logistika korraldamine. EL ja kolmandates riikides käibemaksuga maksustamine.
 • Müük läbi koostöösuhete loomise - LinkedIn kui ärimaailma Facebook
Individuaalsed nõustamised - 24. november 2022

Individuaalsed osalejate nõustamised registreeritud ajagraafiku alusel

Registreerumine on avatud 4. septembrini

Koolitajate tutvustus

Koolitajad on Marketing Sharks OÜst, Diana ja Tanel Taluri.

Koolitaja Diana Taluri

Diana Taluri on viimased 21 aastat olnud tegev digi meediamaastikul, kus juhtinud erinevaid digiprojekte. Diana tugevuseks on suure pildi nägemine, kuid vajadusel ka detailide kallal töötamine. Põhilisteks märksõnadeks on efektiivsus, tulemuslikkus ja win-win koostöösuhe. Oma turundusalaseid teadmisi käis ta täiendamas EBS-i magistratuuris, mille lõpetas 2009. aastal. Ta on edukas ettevõtja ja mõtleb kaasa ettevõtja tasandil.

Tanel Taluri

Tanel Taluri toimetab väga heal tasemel SEO ja Google turundusega. Tanel on üle 25 aasta tegutsenud IT valdkonnas. Tema eelnev kogemus IT kasutajatoes, müügitöös, projekti- ja ärijuhtimises aitab näha valdkonna tervikpilti.S amuti on tema tugev külg erinevate tööriistade integreerimine ning nende seadistamine. Pikk valdkonna kogemus on tema tugevuseks tegeleda praktiliselt kõikide IT spetsiifiliste küsimustega ning oskus neid õigel ajal õigesti kasutada.

Õpiväljundid

 • E-kaubanduse kasvuprogrammi läbinud juba e-kaubandusega tegelev ettevõtja on analüüsinud oma toimivat e-poodi ning saanud teadmisi ja rakendab neid, et müüki e-poes kasvatada.
 • Koostatud on turunduseelarve ning tegevuskava, et e-kaubanduse müüki oma ettevõttes kasvatada. E-pood on suurendanud valmisolekut alustama müüki välisturgudele.

Hindamismeetodid ja –kriteeriumid

 • Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetegevuses, osalemine praktilises tegevuses ja praktiliste tööde teostamine.
 • Õppija ei pea teostama hindelisi töid.
 • Koolituse osalejale väljastatakse e-tõend, mis tõendab programmis osalemist ja selle läbimist.
 • Koolituse korraldaja omab täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise luba nr. 220222. Koolitusasutus peab koolitustel väljastatavate tõendite või tunnistuste kohta arvet.

Koolituse rahulolu hindamine

Kõigilt koolitusprogrammis osalejatelt küsitakse 2 korda tagasisidet.

 • Esimest korda koolituse järgselt programmi sisu ja koolitajate kohta.
 • Teine kord küsitakse tagasisidet 6 kuud pärast koolituse toimumist, saavutatud tulemuste kohta.

Lisainfo: Tiina Pitsenko, 5550 2447, tiina.pitsenko@arenduskeskused.ee