Tõsta enda e-poe müüki! E-kaubanduse kasvuprogramm võtab luubi alla e-poe turunduse ja müügi ABC, alustades Google otsingumootorile optimeerimisest kuni meiliturunduseni välja. Programmis osaledes saad teada, mis on sinu e-poe suurimad valukohad ja kuidas neid lahendada.

Programm koosneb 3 moodulist ja 6 koolituspäevast, kokku 36 akadeemilist tundi.

KANDIDEERIMINE ON LÕPPENUD!

SIHTGRUPP: ettevõtja, kellel on olemas e-pood, kuid soovib selle müüki kasvatada ning planeerib tulevikus alustada piiriülese müügiga.
TOIMUMISAEG JA -KOHT: veebiplatvorm Zoom, 04.11; 18.11; 30.11; 07.12; 21.12.2021 ja 06.01.2022 kell 10-16:00
OSALUSTASU: 172€

Koolitusel osalemist käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega riigiabina (VTA). Vaata täpsemat infot siit: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Õppekava kirjeldus

I moodul: e-poe analüüs ja SEO

Osa 1: osalejate veebipoodide/turunduse tegevuse kirjalik üldanalüüsi tagasiside ja e-äri strateegia loomine (4. november 2021)

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi.
 • Osalejate e-poodidest tehakse kirjalik kiiranalüüs, millega selgitatakse, millised on
  peamised nõrgad kohad ja tuuakse ettepanekud parandamiseks.
 • E-äri strateegia ja tegevusplaani koostamine (sh e-poe ärikriitilised mõõdikud) tagamaks e-poe parema toimimise (sisendina kasutatakse kiiranalüüsi ettepanekuid ja iga osaleja alustab tegevusplaani koostamist).

Osa 2: märksõnade analüüs ja otsingumootoritele optimeerimine (sh e-poe struktuuri
loomine ja sisu loomine) (18. november 2021)

 • Märksõnade analüüs: võimalused ja tööriistad; väärtuse ja potentsiaali määramine;
  konkurentide märksõnade ning domeenide analüüs.
 • Meta andmete, sisu, piltide ja üldine lehesisene optimeerimine.
 • SEO tehnilised probleemid ja võimalused: veebi struktuur ja lehesisesed viited,
  lehekülje kiirus, mobiilisõbralikkus, crawling ja indeksseerimine; tehniliste tööde
  tööriistade tutvustamine (Screaming Frog, BROWSEO jt).
 • Viited ehk Linkide ehitamine: linkide roll optimeerimistöödel, tööriistad, näited
  võimalustest.
 • Google Search Console kasutamine
II moodul: e-poe digiturundus

Osa 1: Google Ads reklaamide seadistamine ja kasutamine ekspordiks, Google Analytics
kasutamine (30. november 2021)

 • Google Analytics seadistamine ja kasutamine
 • Google Ads konto loomine ja seadistamine
 • Erinevad Google Ads liigid ja nende kasutamine: otsingureklaamid, display, Youtube,
  remarketing jt võimalused.
 • Google Ads otsingureklaami toimimispõhimõtted ja seaded: kvaliteediskoor, kliki
  hindade ja eelarve valikud.
 • Google Ads otsingureklaami seadistamine, sh reklaamlaiendid ja hea reklaamteksti
  koostamine
 • Tulemuste ja statistika analüüs Google Analyticsis

Osa 2: Facebooki ja Instagram reklaamide seadistamine ja ekspordi võimalused (07. detsember 2021)

 • Facebook Business seadistamine ja kasutamisvõimalused
 • Sihtgruppide seadistamine
 • Reklaamide loomine ja monitoorimine
 • Facebook Pixel kasutamise võimalused ja seadistamine
 • Tulemuste mõõtmine, KPI määramine

Osa 3: e-maili turundus ja klienditeenindus e-kaubanduses (21. detsember 2021)

 • E-maili turunduse võimalused, tööriistad, reklaamtekstide koostamine.
 • Klienditeeninduse olulisus e-kaubanduses: kuidas teenindada kliente:
  kliendikogemuse loomine; kuidas hoida olemasolevaid kliente
III moodul: müük

Osa 1: Müük välisturgudel (06. jaanuar 2022)

 • Müük Amazonis, eBays, Aliexpressis jms platvormide võimalused
  müügiks välisturgudele, sh transpordi ja logistika korraldamine.

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine õppetegevuses, osalemine praktilises tegevuses ja praktiliste tööde teostamine. Õppija ei pea teostama hindelisi töid.

Koolitusel osalejale väljastatakse e-tõend, mis tõendab programmis osalemist ja selle läbimist.

Majandustegevusteade täiskasvanute täienduskoolituse korraldamise kohta: 220222

Kõigilt koolitusprogrammis osalejatelt küsitakse 2 korda tagasisidet. Esimest korda koolituse järgselt programmi sisu ja koolitajate kohta. Teine kord küsitakse tagasisidet 6 kuud pärast koolitusetoimumist saavutatud tulemuste kohta.

Koolitajate tutvustus

Diana Taluri on viimased 20 aastat olnud tegev digi meediamaastikul, kus juhtinud erinevaid digiprojekte. Diana tugevuseks on suure pildi nägemine, kuid vajadusel ka detailide kallal töötamine. Põhilisteks märksõnadeks on efektiivsus, tulemuslikkus ja win-win koostöösuhe. Oma turundusalaseid teadmisi käis ta täiendamas EBS-i magistratuuris, mille lõpetas 2009. aastal. Ta on edukas ettevõtja ja mõtleb kaasa ettevõtja tasandil. Vabal ajal meeldib talle tegeleda käsitööga, lugeda, reisida ning mängida tennist.

Tanel Taluri toimetab väga heal tasemel SEO ja Google turundusega. Samuti on tema tugev külg erinevate tööriistade integreerimine ning nende seadistamine. Pikk valdkonna kogemus on tema tugevuseks tegeleda praktiliselt kõikide IT spetsiifiliste küsimustega ning oskus neid õigel ajal õigesti kasutada.