Kuidas on X-tee aidanud luua tõhusa digiriigi? Taavi Meinberg

Eesti andmevahetuskiht X-tee on meie digiriigi oluline vundament.

Taavi Meinberg, X-tee

Taavi Meinberg, X-teeMeie digiriik on nii võimekaks arenenud, et nii kodanikud kui ka ettevõtjad saavad keskenduda rohkem digiriigi poolt pakutud teenustele ning nende taustal toimuv andmevahetus on tänaseks just kui enesestmõistetav.

Eesti andmevahetuskiht X-tee on meie digiriigi oluline vundament. Meie digiriik on nii võimekaks arenenud, et nii kodanikud kui ka ettevõtjad saavad keskenduda rohkem digiriigi poolt pakutud teenustele ning nende taustal toimuv andmevahetus on tänaseks just kui enesestmõistetav. Tegelikkuses liigub nende teenuste taustal üle X-tee miljoneid andmepäringuid päevas, mida tehakse turvaliselt erinevate infosüsteemide ja rakenduste vahel.

Meie riigi- ja erasektori asutustel on võimalik standardlahendusena kasutusele võtta ja liidestuda X-teega, et teostada turvalist ja tõestusväärtust tagavat andmevahetust. Asutused ei pea hakkama analüüsima, arendama ja testima ise mõnda lahendust, kui neil tekib vajadus näiteks rahvastiku- või äriregistrist andmete pärimiseks. Piisab ainult kui liituda X-teega, seadistada X-tee lüüs ehk X-tee turvaserveri komponent ning sõlmida andmeid või infosüsteemi omava asutusega andmeteenuse kasutamise kokkulepe, mille alusel andmevahetust teostada.

Asutused ei pea mõtlema sellele, kuidas andmed mõnest infosüsteemist saadakse vaid saavad keskenduda sellele, mida nende andmetega saab teha ja milliseid teenuseid luua. Huvi X-tee vastu on jätkuvalt kasvamas, sest iga kuu liituvad X-teega uued asutused, kes soovivad teistelt asutustel andmeid pärida või ise uusi andmeteenuseid luua.

Tänaseks on X-teega liitunud üle 1260 erineva asutuse ning nende poolt on X-teel pakutud üle 4700 andmeteenuse. Nii lai valik andmeteenuseid tähendab suuremat tõenäosust, et just sinu äriprotsessi tõhustamiseks vajalikud andmed on andmeteenustena X-tee kaudu juba saadaval.

Taavi Meinberg on Riigi Infosüsteemi Ametis X-teega tegelenud aastast 2017, millal liikus Riigi Infosüsteemi Ametis praktikandi rollist X-tee teenushalduriks. Teenushaldurina sai Taavi väga põhjalikult tutvuda X-tee tehnilise poolega ning selle alus tehnoloogiaga X-Road. Nagu öeldakse, nõustades ja õpetades teisi õpib ka ise väga palju ning X-tee liikmetele tehnilist tuge pakkudes ja servereid hallates saigi temast selle valdkonna spetsialist.

Tänaseks on Taavi Meinberg X-tee tootejuhi rollis ning panustab koos oma meeskonnaga X-tee ökosüsteemi visiooni loomisesse ning töötab selle realiseerimise nimel.

Vaata Taavi Meinbergi videokoolitust!

Vaata videokoolitust

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk