Eduka äriplaani koostamine

Paljudele tundub sõna „äriplaan" midagi keerulist ja müstilist. Hirmude maandamiseks võime seda nimetada tegevuskavaks, juhendiks, programmiks jne.

Paljudele tundub sõna „äriplaan" midagi keerulist ja müstilist. Hirmude maandamiseks võime seda nimetada tegevuskavaks, juhendiks, programmiks jne.

Paljudele tundub sõna „äriplaan" midagi keerulist ja müstilist. Hirmude maandamiseks võime seda nimetada tegevuskavaks, juhendiks, programmiks jne.Äriplaanide elluviimise praktika näitab, et äriplaan aitab vältida nii kulukaid kui ajamahukaid vigu

Paljudele tundub sõna „äriplaan” midagi keerulist ja müstilist. Hirmude maandamiseks võime seda nimetada tegevuskavaks, juhendiks, programmiks jne. Kuid eduka äriplaani koostamine on ettevõttega alustamiseks vajalik – kirja pandud plaan ja arvutused toovad välja selle, kas planeeritav ettevõtmine suudab vähemalt paberil ots-otsaga kokku tulla. Maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultant Ervin Truu selgitab: „Äriplaanide elluviimise praktika näitab, et äriplaan aitab vältida nii kulukaid kui ajamahukaid vigu”.

Kui teil on idee, siis esimene soovitus – pange mõne lausega, võimalikult lihtsalt kirja, mida kavatsete tegema hakata.

Järgmiseks peate endale selgeks tegema, kas see idee on peale teie enda veel kellelgi vajalik. Kas see idee aitab lahendada kellegi probleeme, täita tema vajadusi või unistusi? Kas keegi on nõus selle eest ka maksma. Kui sellele puudub vastus, siis pole teie idee ettevõtlusega alustamiseks küps.
Kui aga idee on tarbijale vajalik ehk siis teie loodav ettevõte saab lahendada tarbija ees seisvaid probleeme või täita tarbija soove mõstliku tasu eest, saab edasi liikuda.

Kuna ettevõtlusesse minek võtab vähemalt algaastatel kogu teie aja, siis oleks enne äriplaani elluviima asumist mõistlik veelkord maha istuda ja kaaluda oma eesmärke ja soovi pühenduda ettevõtlusele.

Äriplaan on olemuselt läbiarvutatud unistus. Alustav ettevõtja ei pea, tsiteerides edukat ettevõtjat „ Eesti Ekspressi” omanikku H. H. Luike „kobama pimeduses”. Eestis on olemas asjalikke ärikonsultante, lisaks on igas Eesti maakonnas maakondlikud arenduskeskused, kust saab ettevõtlusabi ja seda täiesti tasuta.

Eduka äriplaani koostamine

Äriplaani koostamiseks ei ole ühte kindlat vormi, kuid on teemad, mida kindlasti selle koostamisel peab tulevane ettevõtja endale selgeks tegema. Allpool toodu on soovituslik, et saada minimaalne ülevaade vajalikest tegevustest ja vajadustest. Ettevõtte loomise äriplaan võiks koosneda järgmiste valdkondade analüüsist:

Kokkuvõte ehk äriidee kirjeldus (mitte rohkem kui 1 lehekülg):

 • tegevusvaldkond
 • lühidalt, millised on tooted/teenused
 • sihtgrupp,palju neist on teie kliendid
 • mille poolest erinete konkurentidest
 • teie koht turul
 • finantseerimisallikad

Teenus või toode:

 • kus ja kuidas toimub tootmine/teenuse osutamine?
 • millist kasu või vajaduse rahuldamist saab klient teie toote/teenuse omandamisel?
 • kas toodet/teenust tuleb ka kohandada välisturu jaoks?
 • millised ressursid tootmiseks/teenuse osutamiseks on juba olemas?
 • milliseid investeeringuid tuleb veel teha et ettevõte saaks käivitada?
 • milliseks kujuneb toote/teenuse  omahind?
 • milliseks kujundada toote/teenuse  müügihind ?
 • millised on konkurentide toote/teenuse hinnad?

Meeskond ja juhtimine:

 • millised on meeskonna oskused ja rollid kes hakkavad ettevõttes tootma või teenust osutama?
 • millise oskusega tööjõudu vajate juurde?
 • kuidas on planeeritud töötajate motiveerimine ?

Turg:

 • kes on ettevõtte kliendid?
 • kirjeldage kliendigruppide ja nende vajaduste määratlemist?
 • milline on antud valdkonnas turg üldiselt?
 • milliseks kujuneb seal ettevõtte turuosa?
 • kas sinu toote/teenuse jaoks on piisavalt soovijaid
 • kas nad on nõus maksmaküsitavat hinda?
 • kirjeldage ettevõtte konkurente
 • millega eristub just teie toode/teenus?
 • milline on riskide maandamise plaan?

Müük ja turundus:

 • kuidas planeerite jõuda klientideni?
 • millist reklaami kasutate?
 • kui palju planeerite vahendeid reklaamile?
 • kui palju planeerite vahendeid ja aega müügitoetusele- müügiesitlus,otsepost,isiklik müük?
 • millised on peamised müügikanalid – edasimüüjad,kauplused,internetipood?
 • kirjeldage turundukava eesmärkide saavutamiseks,tegevuste maksumus,
 • eeldatav aeg ja oodatav tulemus

Finantsplaneerimine:

 • milline on ettevõtte rahaline vajadus stardiks?
 • millised on planeeritavad rahastamisvõimalused?
 • millised on kaasnevad riskid rahastmisel?
 • millised on alternatiivid rahastusallikatele?
 • Kui suured on planeeritud kulud lähitulevikus ja nende rahastamine?

Tegevuskava ettevõtte käivitamiseks:

 • kirjeldage tegevuskava oluliste eesmärkide saavutamiseks,
 • eeldatav aeg ja oodatav tulemus.
 • kuidas planeerite maandada riske tegevuskava täitmisel?

Äriplaani koostamine väga oluline töö. Kuigi valminud töö ei ole nn „kivisse raiutud”, meie ümberkaudne maailm muutub ju kogu aeg ja peab valmis olema kiireks reageerimises muutustele. Praktika näitab et  äriplaanita on ka muutustega toimetulek vägagi kulukas ja üsnagi tihti ettevõttele hävingut toov.

 

Autor: Ervin Truu, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant

Märksõnad

© 2022 MAK | e-poe tegemine vvunk