Kuidas määrata õiglast hinda?

Abiks on ärimudeli ja finantsprognooside koostamine

Kuidas määrata õiglast hinda

Vabaühendustel ja sotsiaalsetel ettevõtetel on Eestis täita oluline roll avalike teenuste osutamisel ning sotsiaalse ettevõtluse arendamisel.

Vabaühendustel ja sotsiaalsetel ettevõtetel on Eestis täita oluline roll avalike teenuste osutamisel ning sotsiaalse ettevõtluse arendamisel. Vabaühenduste poolt pakutavate teenustega käivad kaasas mõned müüdid, millest peamisem on, et vabaühendused ei tohi tulu teenida. Õnneks ongi see vaid müüt ja iga pakutava teenuse või müüdava toote eest on õigus ka vabaühendusel tasu küsida.

Kuidas aga määrata tootele või teenusele õiglane hind?

Et teada saada, millised on toote või teenusega kaasnevad kulutused, vajaminevad ressursid, kes on meie kliendid ja kuidas nendeni jõuda, on vaja läbi mõelda ärimudel ja koostada selle põhjal finantsprognoosid.

Tihtipeale arvatakse, et ärimudeli ja finantsprognooside koostamine on vaid ettevõtjate pärusmaa. Tegelikult annab äriplaani koostamine hea ülevaate ka ühendustele sellest, kuidas kujundada õiglane hind ning milliseid tegevusi tuleb oma toote või teenuse turule toomiseks teha.

Abiks on ärimudeli ja finantsprognooside koostamine

Lääne-Harjumaal tegutsev MTÜ Toetus, mis pakub elanikele psühholoogilist ja logopeedilist nõustamist, osales Harjumaa vabaühendustele suunatud omatulu teenimise tugipogrammis, mille tulemusena korrigeeriti teenuste hindasid.

Ühenduse juhataja Liisi Rokk julgustab kõiki ühendusi, kes teenuseid pakuvad, finantsprognoose koostama: „Tabelite täitmine on üsna töömahukas ja esmapilgul võib tekkida soov selle täitmisest loobuda. Kindlasti tasub prognoosidega lõpuni tegeleda, sest nii on kõik numbrid reaalselt silme ees, saab arvutada, mis teenus ja millises mahus on kasumlik ning võimalikud kitsaskohad on selgelt nähtavad.“
MTÜ Toetuse meeskond vaatas enda teenused ka sisuliselt üle, võttes aluseks koostatud finantsprognoosi. Selle tulemusel hakati suure nõudlusega logopeedilise nõustamise teenust, lisaks personaalsele nõustamisele, pakkuma ka gruppidele – korraga kuni 6 lapsele. Nii oli võimalik teenuste hinnad muuta paindlikumaks ning vaadata üle spetsialistide töötasud.

Läänemaal tegutsev MTÜ Risti Huvi juhatuse liige Tiina Ojamäe osales seevastu maakondlike arenduskeskuste Alustava ettevõtja baaskoolitusel, mille käigus koostati ühendusele äriplaan. Äriplaani kirjutamise vajadus tekkis ummikseisus kui korraldati koolitusi, õpitubasid, müüdi käsitöötooteid, kuid siiski elati nö peost suhu. Ühendus oli mitu kuud isekeskis välja töötanud Risti Loomemaja teenuste hinnakirja: võrreldi oma hindu küll ühe konkurendi, küll teisega. Ühel päeval otsustati ühtede, teisel päeval teiste hindade kasuks ja reaalne elu oli veel kolmandat moodi.

Risti Loomemaja perenaise Tiina Ojamäe sõnul vaadati äriplaani koostamisel üle kõik tooted ja teenused, mille tulemusena on nüüd täpselt teada, milliseid tegevusi ja kui palju tuleb kuu jooksul pakkuda, et kahjumisse ei jääks.

“Julgeme nüüd oma toodete-teenuste eest küsida õiget hinda, sest teame, millistest kuludest meie tegevus koosneb ja oleme kursis, millised on meie konkurentide hinnad. Enne ei julgenud me palgalistest töötajast unistadagi, aga nüüd teame, millistel tingimustel ja millal me palgatöötajani võime jõuda,” ütleb Ojamäe.

Seega on ühenduse poolt toodet või teenust pakkudes väga oluline läbi mõelda ja selgelt kalkuleerida: kõik kulud, mis toote ja teenuse pakkumisega kaasnevad ja igapäevaselt tekivad; võimalikud arenduskulud.

Kui teenuse pakkumisega kaasnevaid kulusid pole läbi arvutatud ning seetõttu pakutakse neid alla omahinna, võib ühel päeval leida end olukorrast, kus head töötajad on lahkumas, puudu on töövahenditest vms.

Jätkusuutlikuks toimimiseks ja õiglase hinna määramiseks tasub konsulteerida maakondlike arenduskeskuste konsultantidega, kes aitavad teid igas maakonnas.

Märksõnad

© 2022 MAK | e-poe tegemine vvunk