Kuidas olla tõhusam ettevõtja – digitaliseerumine ja raamatupidamine

Ettevõtjana oled lisaks sisulisele ärile vastutav ka mitmete riigi poolt pandud kohustuste täitmise eest.

E-arvest rääkides tuletan kohe meelde, et e-arve EI OLE PDF-fail e-kirja manuses, vaid raamatupidamissüsteemi automaatselt ilmuv masinloetav dokument, millelt andmed on juba kenasti ostuarve detailvaates näha

E-arvest rääkides tuletan kohe meelde, et e-arve EI OLE PDF-fail e-kirja manuses, vaid raamatupidamissüsteemi automaatselt ilmuv masinloetav dokument, millelt andmed on juba kenasti ostuarve detailvaates nähaEttevõtjana oled lisaks sisulisele ärile vastutav ka mitmete riigi poolt pandud kohustuste täitmise eest, mille hulka kuuluvad kindlasti ka maksude maksmine ja raamatupidamisseaduse järgmine. Kui esimese osas on tõenäoliselt kõigil ettevõtjatel mingid eelteadmised olemas, siis raamatupidamine seondub enamusel pigem oma rahakoti sisu või pangaväljavõtte jälgmisega ning tõenäoliselt ollakse kuulnud ka aastaaruande esitamise kohustusest. Selge, et ennekõike tahab ettevõtja keskenduda sisulisele tööle, mille jaoks ta üldse oma ettevõtte rajas, mitte kõikvõimalikele kohustuslikele või soovituslikele haldus- või administratiivtegevustele. Meie õnneks elame riigis, kus infotehnoloogia võidukäik ja digitaliseerumine on toonud kaasa nii hulga riigipoolseid e-teenuseid kui ka laia valiku digilahendusi, mis aitavad ettevõtjal tõhusamalt nn abi- või tugitegevustega toime tulla.

Praktikas tehakse mistahes äri tulude teenimise eesmärgil ja tore on, kui selleks tehtavad kulud jäävad tuludest madalamaks ehk teenid kasumit.

Ettevõtjana võib sinu äritegevus olla küll täies mahus hästi maalähedaselt materiaalne – olgu see turismitalu pidamine, käsitööõlle pruulikoda, kodukandi parim kohvik või hoopis huvitavate kursuste korraldamine ja nõustamisteenuse pakkumine. Praktikas tehakse mistahes äri tulude teenimise eesmärgil ja tore on, kui selleks tehtavad kulud jäävad tuludest madalamaks ehk teenid kasumit. Eelmainitud rahakäibe jälgimise lihtsaimat vormi kutsutakse kassapõhiseks raamatupidamiseks ehk vaadatakse ainult tegelikke sissetulekuid ja väljaminekuid. Väiksema ettevõtmise puhul võib mõnelgi juhul saada hakkama üksnes sularahas toimetamisega ehk sõna otseses mõttes kassapidamisega, kuid tänapäeval on pea kõigil ettevõtetel ka arveldusarve pangas ehk raha laekub ülekannetega või maksad tarnija arveid ise netipanga kaudu. Seega digitaalsed lahendused puudutavad kõiki ettevõtjaid.

Absoluutselt kõik ettevõtjad peavad algul nimetatud raamatupidamisseaduse kohaselt viima oma ettevõttes sisse arvepidamise, esitama majandusaasta aruannet ning otse loomulikult arvestama ja tasuma makse.

Kuidas olla oma äris veelgi tõhusam – siin on digilahendustel ja sisseostetud tugiteenustel väga oluline roll – ettevõtjal tasub mõelda läbi millistele tegevustele keskenduda ise, seejuures digilahenduste abil ja millised tegevused lasta teha professionaalidel. Absoluutselt kõik ettevõtjad peavad algul nimetatud raamatupidamisseaduse kohaselt viima oma ettevõttes sisse arvepidamise, esitama majandusaasta aruannet ning otse loomulikult arvestama ja tasuma makse. Tänane statistika näitab, et vähemalt 1/3 Eestis registreeritud ettevõtetes jätab aastaaruande esitamata (esialgu ei juhtu ju midagi), mille puhul osa küsitletuist viitas, et tegelikult neil ei ole ka arvepidamist… Siit järeldub, et enamus ettevõtjaid võiksid võtta raamatupidamisteenust. Miks praktikas alati ei jõuta raamatupidamisettevõtte juurde, võib osaliselt olla seotud ka vähese digitaliseerimisega.

 

Kõige lihtsam on digitaliseerimist mõista müügiarve koostamise näitel – osutatud teenuse või müüdud kauba eest tuleb esitada arve. Kuigi tänaselgi päeval on võimalik täita arveblankett paberil, tehakse enamus arveid arvutis. Kas mõnes teksti- või tabeltöötluseprogrammis arve koostamine ja selle printmine või e-postiga saatmine on kõige mõistlikum? Loomulikult mitte, sest arve peab jõudma mitte ainult adressaadini vaid ka ettevõtja enda raamatupidamisse. Kõige tõhusam viis on koostada müügiarve raamatupidamisteenuse pakkuja poolt üles seatud raamatupidamisprogrammis (tavaliselt täiesti tasuta võimalus), mille puhul tuleb omandada vaid mõned üksikud töövõtted. Enamuses digilahendustest on juba sisseehitatud e-arvete saatmine, mistõttu arve saaja näeb seda otse oma rakenduses ja saab selle lihtsa liigutusega maksmisele suunata. Kui aga müügiarve on kenasti raamatupidamissüsteemis, siis on üldjuhul see läinud ka aastaaruande esitamiseks vajalikku registrisse. Seega saab ettevõtja üsna lihtsal viisil digitaliseerimisest kasu lõigata, säästes oma aega ja energiat tüütute „pisiasjadega” toimetamise arvelt.

 

Eeltulenevast näitest ilmneb kuivõrd oluline ja kasulik on ettevõtjal valida endale selline raamatupidaja-teenusepakkuja, kes suudab käia kaasas digimaailma uuendustega. E-arve näide on vaid üks eelistest, mida kaasaja „digiraamatupidajad” pakuvad – lisaks on nende tarkvaralahendustes tavaliselt veel muid ettevõtjale igapäevaselt või -kuiselt kasulikke võimalusi – nt ülevaade rahakäibest koos selle ennustamisega (tugineb varasema maksekäitumise analüüsil või ettevõtja enda poolt sisestatud tõenäolisetel andmetel), eelarvestamine, juhtimiseks vajalik aruandlus ja analüüs. Seega tasub ettevõtjal endale raamatupidamisteenust valides uurida lisaks raamatupidamisettevõtte kvaliteedile (eelista „ERK tunnustatud raamatupidamisettevõtte” kvaliteedimärgiga – see on raamatupidajate erialaliidu poolt väljastatud tunnustus, mis kinnitab ettevõtte vastavust üsna rangetele nõuetele, nimekirja leiad siit: https://www.erk.ee), ka ettevõtte digisuutlikkust (kontrollküsimus – kas teie pakutav teenus toetav e-arveid).

 

Kokkuvõttes – tänaseid IT-maailma võimalusi koos raamatupidamisteenusega rakendades saad oma ettevõtte haldussuutlikkust oluliselt tõsta ning keskenduda oma peamistele äriprotsessidele ja kasumilikkuse kasvatamisele.

Märksõnad

© 2023 MAK | kodulehe tegemine vvunk