Kliki kaardile ja vali lähim maakondlik arenduskeskus!

Võrgustiku tutvustus


Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (MAK-võrgustikku) kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik loob õnnelikku Eestit edendades ettevõtlust ja ettevõtlikkust!

Maakondlikud arenduskeskused on kõigis maakondades paiknevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele mittetulundusühingutele ja sihtasutustele. Lisaks pakume teenuseid ja konsultatsioone kohalikele omavalitsustele.

Maakondlikud arenduskeskused (ehk MAKid) asutati Vabariigi Valitsuse kontseptsiooni alusel 2003. aastal. Arenduskeskuste loomise põhieesmärk oli luua tugistruktuur, mis toetab ettevõtete, kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste tegutsemisvõimekust ja struktuurifondide tulemuslikku kasutamist.
MAKid on iseseisvad tegutsevad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK-võrgustik). Võrgustikku kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust.
Aastaks 2018 on maakondlikest arenduskeskustest välja kujunenud kõigis maakondades tegutsevad arendusorganisatsioonid, mis pakuvad riigi, Euroopa Liidu ning kohalike partnerite toetusel lepingulisel alusel infoteenust, nõustamisteenust ja arendustuge ettevõtjatele, kodanikuühendustele ja kohalikele omavalitsustele.

Lisaks pakuvad arenduskeskused maakondlikul tasandil investorteenindust, tegutsevad aktiivselt noorte ettevõtlikkuse arendamise valdkonnas ning korraldavad üle-eestilisi teavitussündmusi (Ettevõtlusnädal, Ühisnädal) ettevõtlikkuse ja ettevõtluse populariseerimiseks. Algatame ja viime ellu erinevaid arendusprojekte maakonna vajadustest lähtuvalt ning teeme koostööd maakonnas erinevate partneritega.

Tutvu MAK-võrgustiku strateegiaga 2017-2025 siit.

Võrgustiku partnerid: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium, Välisministeerium, Sotsiaalministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallinna Ettevõtlusamet, kohalikud omavalitsused.