Kliki kaardile ja vali lähim maakondlik arenduskeskus!

Võrgustiku tutvustus


Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (MAK-võrgustikku) kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust.

Logo_va╠łrviline
Ettevõtluse Sõber 2019

Missioon: MAK võrgustik aitab ettevõtlikul inimesel leida tee oma unistuste teostumiseni.

Alates 2019 on MAKid katusorganisatsiooni MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametlikuks partneriks ettevõtlustegevuste ellu viimisel. Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

MAK-võrgustikule omistati "Ettevõtluse Sõber 2019" tiitel EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) poolt.

Maakondlikud arenduskeskused tegutsevad inimeste heaolu mõjutavates valdkondades. Aidates luua uusi ja arendades juba tegutsevaid ettevõtteid ning luues investeeringute abil uusi töökohti, aitab MAKide tegevus parandada inimeste majanduslikku toimetulekut.

MAKid tegelevad kodanikuühiskonna arendamisega läbi inimeste teadlikkuse kasvatamise ja organisatsioonide võimekuse kasvu toetamise. Tegus kodanikuühiskond on oluliseks faktoriks kogukondade mõjusal toimimisel.

Arenduskeskused aitavad kavandada kohaliku ja maakondliku tasandi avaliku sektori investeeringuid taristusse ning teenuste arendamisesse.

MAKide osalust on ka maakonna siseturvalisuse võrgustiku tegevustes ning nad aitavad erinevate haridusprogrammide abil kujundada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkushoiakuid (nt haridusprogramm Ettevõtlik Kool).

Visioon: õnnelikum ja ettevõtlikum Eesti!

Võrgustiku põhiväärtused:

Ühtsus - seisame ühiselt kestlikuma, ettevõtlikuma ja õnnelikuma Eesti eest.

Üle-eestilisus - hoiame ja arendame piirkondade eripära ning oleme kindel ja mõjus
koostööpartner igas Eestimaa nurgas.

Ühendatud kompetentsus - oleme avatud ja uuendusmeelsed ning jagame omavahel
teadmisi, oskusi ja häid praktikaid, et pakkuda kliendile tema vajadustest lähtuvaid lahendusi.

Ühiskonnatundlikkus - oleme proaktiivsed ja nähtavad nii kohaliku-, regionaalse-,
üleriigilise- kui ka rahvusvahelise tasandi väljakutsete mõtestamisel ja lahenduste leidmisel.

Järgime ka eetilise tegevuse põhimõtteid!