Kliki kaardile ja vali lähim maakondlik arenduskeskus!

Võrgustiku tutvustus


Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku (MAK-võrgustikku) kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust.

Logo_va╠łrviline
Ettevõtluse Sõber 2019

Missioon: MAK-võrgustik aitab luua õnnelikku Eestit!

Alates 2019 on MAKid katusorganisatsiooni MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametlikuks partneriks ettevõtlustegevuste ellu viimisel. Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

MAK-võrgustikule omistati "Ettevõtluse Sõber 2019" tiitel EVEA (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon) poolt.

Maakondlikud arenduskeskused tegutsevad inimeste heaolu mõjutavates valdkondades. Aidates luua uusi ja arendades juba tegutsevaid ettevõtteid ning luues investeeringute abil uusi töökohti, aitab MAKide tegevus parandada inimeste majanduslikku toimetulekut.

MAKid tegelevad kodanikuühiskonna arendamisega läbi inimeste teadlikkuse kasvatamise ja organisatsioonide võimekuse kasvu toetamise. Tegus kodanikuühiskond on oluliseks faktoriks kogukondade mõjusal toimimisel.

Arenduskeskused aitavad kavandada kohaliku ja maakondliku tasandi avaliku sektori investeeringuid taristusse ning teenuste arendamisesse.
MAKide osalust on ka maakonna siseturvalisuse võrgustiku tegevustes ning nad aitavad erinevate haridusprogrammide abil kujundada järeltuleva põlvkonna ettevõtlikkushoiakuid (nt haridusprogramm Ettevõtlik Kool).

Visioon: MAK-võrgustik on aidanud koos ettevõtjate, kogukondade ja teiste partneritega luua õnnelikuma rohujuuretasandilt toimiva arenduskeskkonnaga Eesti.

Võrgustiku põhiväärtused:

Kompetentsus ― meil on teadmised, kogemused ja oskused, kuidas olla informeeritud, professionaalne, uusi lahendusi otsiv ja väljakutsetele loovalt lähenev, usaldusväärne, koostöövalmis ja ühiseid lahendusi pakkuv võrgustik.

Ettevõtlikkus ja loovus ― oleme aktiivsed, uuenduslikud, algatusvõimelised, paindlikud, kaasamisvõimelised ja vastutustundlikud.

Kliendisõbralikkus ja efektiivsus ― oleme sõbralikud, ausad, kliendikesksed, usaldusväärsed, positiivsed, efektiivselt ressursse kasutavad, tulemustele pühendunud.

Meeskondlikkus ja võrgustiku ühistunne ― väärtustame kõrgelt meeskonnatööd, toetame ja motiveerime oma kolleege, oleme lojaalsed võrgustiku põhiväärtustele ja järgime võrgustikutegevuse üldpõhimõtteid.

81 konsultanti
üle Eesti

35 000+ nõustamist

ettevõtjatele ja vabaühendustele

15 keskust

üle Eesti