Maakondlikud arenduskeskused tegelevad turismiinfo haldamise, jagamise ja arendamisega. Meie eesmärk on tutvustada Eesti maakondi kui huvitavaid ja mitmekülgseid turismisihtkohtasid. Samuti luua turismiteenuse pakkujatele võimalus teha omavahel senisest tihedamat koostööd, osaleda koolitustel ja messidel ning olla kursis uute suundadega turismimaastikul.

Haldame turismiinfokeskuseid järgmistes maakondades: Valga, Jõgeva, Järva, Võru, Rapla, Hiiu, Lääne, Ida-Viru.

Harju, Ida-Viru, Põlva, Saare, Hiiu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru, Pärnu maakonnas on tööl eraldi turismikoordinaator või valdkonna arendusjuht.

Turismialastes küsimustes võta meiega ühendust või kirjuta otse maakondlikule arenduskeskusele.

Maakondlike arenduskeskuste kontaktid leiab SIIT.