Mentorklubid üle Eesti

Maakondlikud arenduskeskused korraldavad igas maakonnas mentorklubisid, mis on laiapõhjaline mentorlusprogamm alustavatele ettevõtetele, et õppida tegutsevate ettevõtjate kogemusest.
Tegevused on eelkõige suunatud ettevõtetele, mis on tegutsenud 1-3 aastat.

Mentorlusprogrammi ehk mentorklubide eesmärgiks on:

  • toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
  • suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi, laiendada kontaktvõrgustikku;
  • kogemuste vahetamine;
  • ettevõtjate vaheline suhtlus;
  • mentorite kogemuse jagamine mentiidele.

Mentorlusprogramm - tegevused

Mentorklubid toimuvad igal aastal kõigis maakondades. Igasse mentorklubisse on kaasatud vähemalt 4 mentorit, kes on tegutsevad ja edukad ettevõtjad erinevates valdkondades.
Mentorklubisse on kaasatud erinevate tugevustega ja erinevatest valdkondadest mentoreid: nii tootmine kui teenused, finantsid, turundus, müük, kvaliteedijuhtimine, internetiettevõtlus jms, et mentorlusprogrammiga soodustada erinevate mentorite omavahelist kogemuste vahetamist.

Loe lähemalt mentorklubi pikaajalise mentori Heiki Kurm arvamust mentorklubidest.
Tutvu koolitaja-coach Raimo Ülavere soovitustega mentorile ja mentiile.

 

Mida annab mentorlusprogramm?

5 kasulikku ühissündmust
Mentorklubi jooksul korraldatakse aastas 5 erinevat sündmust - kontaktüritused, töötoad, ühe- või kahepäevased seminarid, õppereisid, teemahommikud jms.

Isiklik mentor kogenud ettevõtja näol
Iga mentorklubis osalev mentii saab konkreetse mentori, kellega ka väljaspool klubi toimumise aega on võimalik personaalselt oma ettevõtte teemadel suhelda.

Laiem suhtlusvõrgustik
Mentorklubi tegevustes osaledes tutvud teiste alustanud ettevõtjatega ning saad jagada kogemusi ettevõttega alustamisest ja arendamisest.

 

Mentorklubides osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus oma maakondlikku arenduskeskusesse.

Mentorklubid toimuvad eesti kui ka vene keeles.

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.