Kohalikele omavalitsustele pakume regionaalse arengu valdkonnas järgmisi teenuseid:

Jagame informatsiooni:

 • toetusvõimaluste kohta;
 • maakonna arendustegevuste kohta;
 • maakonna mittetulundusliku tegevuse kohta;
 • ettevõtluse kohta;
 • eraturukonsultantide teenuste kohta.

Nõustame kohalikke omavalitsusi ja nende allasutusi teemadel:

 • arendusideede nõustamine;
 • arendustegevustele ja investeerimisvajadustele rahastamisallika leidmine;
 • arendustegevuste planeerimise kompleksne nõustamine – OV arendusdokumentide aktuaalsuse jälgimine, koostamis- ja uuendamisprotsesside nõustamine jne;
 • toetustaotluste ettevalmistamise nõustamine - idee vastavuse kontroll, taotluste põhitingimuste selgitamine jmt;
 • KOVide poolt eraturult sisse ostetavate arendustööde ja -teenuste lähteülesannete koostamises ja tellimises osalemine ning vastuvõetavate tööde ja teenuste kvaliteedi osas järelevalve teenuse osutamine;
 • hangete nõustamine - lähteülesande koostamine, menetlusliigi valik, hankimisprotsess, hankelepingu koostamine.

Nõustame korteriühistuid KredEx meetmete osas:

 • Korterelamu renoveerimislaen
 • Korterelamulaenu käendus
 • Korterelamu rekonstrueerimistoetus

Vaata lähemalt siit!