Teenused ettevõtjale

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

 

Konsultatsioonid

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust alustavatele kui ka juba tegutsevatele ettevõtjatele. Meie keskustes töötab kokku 47 professionaalset ettevõtluskonsultanti, kes pakuvad nõustamist alates äriidee formuleerimisest kuni ekspordiga alustamiseni.

Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:

 • üldine ärinõustamine, ettevõttega alustamine: ettevõtte, OÜ asutamine ja registreerimine jne
 • finantsnõustamine ja äriplaani koostamine
 • ettevõtte arendamine
 • ettevõtlustoetuste kaasamine
 • ekspordiga alustamine
KONSULTATSIOONID ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

Konsultatsioonid alustavale ettevõtjale toimuvad igas maakonnas. Ettevõtluskonsultandid aitavad nõustada: 

 • ettevõtlusega alustamist: ettevõtte loomine ja registreerimine;
 • äriplaani koostamist;
 • lisarahastuse kaasamist;
 • üldist ettevõtte arendamist.

Konsultatsiooni aeg ja eesmärk tuleb eelnevalt konsultandiga kokku leppida. 

KONSULTATSIOONID KOGENUD ETTEVÕTJALE

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikus töötab kokku 7 kogenud ettevõtja konsultanti, kes nõustavad nelja regiooni ettevõtjaid, kes on tegutsenud enam kui 3 aastat. Kogenud ettevõtja konsultandid aitavad sul siseneda välisturule ja teha selleks vajalikud ettevalmistused.

Maakondlikes arenduskeskustes on võimalik saada konsultatsioone eesti, vene ja inglise keeles.

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Mentorlusprogramm

Viime kokku alustavad ettevõtjad ning edukad ja kogenud ettevõtjad! Mentorklubis osaledes õpib parimaid praktikaid otse kogenud ettevõtjatelt.
Mentorlusprogramm annab võimaluse:

 • täiendada ettevõtlusalaseid teadmisi
 • jagada kogemusi ja õppida teiste ettevõtjate kogemusest
 • laiendada enda kontaktvõrgustikku.

Mentorlusprogrammides on võimalik osaleda eesti kui ka vene keeles (toimuvad Ida-Virumaal). Mentorlusprogrammis osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus maakondlikku arenduskeskusesse, kus programmis osaleda soovitakse. Programmide toimumisaegade uurimiseks võtke meiega ühendust.

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

 

Messide ühiskülastused

Maakondlikud arenduskeskused korraldavad ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele.

Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks.

Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Messikülastusi toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ettevõtluskoolitused

Ettevõtte arendmine eeldab pidevat enesetäiendamist - korraldame koolitusi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nii äriidee elluviimiseks, personalijuhtimiseks, ettevõtte turundamiseks jne. Koolitusi korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused, seega võimaldab see kõikidel huvilistel osaleda enda kodukoha lähedal ettevõtluskoolitustel.

Ettevõtluskoolitused toimuvad eesti kui ka vene keeles (venekeelsed koolitused toimuvad peamiselt Harjumaal ja Ida-Virumaal).

Alustavatele ettevõtjatele pakume baaskoolitusi, mis toimuvad samuti igas maakonnas igal aastal. Alustava ettevõtja baaskoolitus on hea alus sinu äriga alustamiseks - vaata lähemalt.

Tegevused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

35 000+ nõustamist

nii alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele kui ka vabaühendustele

80 000+ osalejat

koolitustel ja infopäevadel

81 konsultanti

ettevõtluse, vabaühenduste ja noorte valdkondades