Teenused ettevõtjale

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Nõustame ettevõtjaid kui ka ettevõtlusega alustamisest huvitatud inimesi.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorlusprogrammide kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 45 ettevõtluskonsultanti, kes on sinule abiks igas maakonnas.
Tutvuge lähemalt meie ettevõtlusalaste teenustega!

 

Konsultatsioonid

Maakondlikud arenduskeskused pakuvad tasuta nõustamisteenust kõigis 15 maakonnas. Meie keskustes töötab kokku 47 professionaalset ettevõtluskonsultanti, kes pakuvad nõustamist alates äriidee formuleerimisest kuni ekspordiga alustamiseni.

Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:

 • üldine ärinõustamine, ettevõttega alustamine: ettevõtte, OÜ asutamine ja registreerimine jne
 • finantsnõustamine ja äriplaani koostamine
 • ettevõtte arendamine
 • ettevõtlustoetuste kaasamine
 • ekspordiga alustamine
ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMINE: KONSULTATSIOONID ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE

Konsultatsioonid alustavale ettevõtjale toimuvad igas maakonnas. Ettevõtluskonsultandid aitavad nõustada: 

 • ettevõtlusega alustamist: ettevõtte loomine ja registreerimine;
 • äriplaani koostamist;
 • lisarahastuse kaasamist;
 • üldist ettevõtte arendamist.

Konsultatsiooni aeg ja eesmärk tuleb eelnevalt konsultandiga kokku leppida. 

KONSULTATSIOONID KOGENUD ETTEVÕTJALE

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikus töötab kokku 7 kogenud ettevõtja konsultanti, kes nõustavad nelja regiooni ettevõtjaid, kes on tegutsenud enam kui 3 aastat. Kogenud ettevõtja konsultandid aitavad sul siseneda välisturule ja teha selleks vajalikud ettevalmistused.

Maakondlikes arenduskeskustes on võimalik saada konsultatsioone eesti, vene ja inglise keeles.

 

Mentorlusprogramm

Viime kokku äsja alustanud ettevõtjad ning edukad ja kogenud ettevõtjad! Mentorklubis osaledes õpib parimaid praktikaid otse kogenud ettevõtjatelt.
Mentorlusprogramm annab võimaluse:

 • täiendada ettevõtlusalaseid teadmisi
 • jagada kogemusi ja õppida teiste ettevõtjate kogemusest
 • laiendada enda kontaktvõrgustikku.

Mentorlusprogrammides on võimalik osaleda eesti kui ka vene keeles (toimuvad Ida-Virumaal). Mentorlusprogrammis osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus maakondlikku arenduskeskusesse, kus programmis osaleda soovitakse. Programmide toimumisaegade uurimiseks võtke meiega ühendust.

 

 

Ettevõtte protsesside uuendamine ja digitaliseerimisega alustamine

Digitaliseerimine suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ja efektiivsust digitaalsete lahenduste toel. Pakume tootmisettevõtetele digitaliseerimisega alustamise toetust, mille eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas.

Toetuse kaasamise tulemusena suureneb ettevõtja teadlikkus oma protsesside hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma tootmise tõhusust. Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalsed või tehnilised lahendused kindla probleemkoha likvideerimiseks.

Messide ühiskülastused

Maakondlikud arenduskeskused korraldavad ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele.

Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks.

Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

 

Ettevõtluskoolitused

Ettevõtte arendmine eeldab pidevat enesetäiendamist - korraldame koolitusi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nii äriidee elluviimiseks, personalijuhtimiseks, ettevõtte turundamiseks jne. Koolitusi korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused, seega võimaldab see kõikidel huvilistel osaleda enda kodukoha lähedal ettevõtluskoolitustel.

Ettevõtluskoolitused toimuvad eesti kui ka vene keeles (venekeelsed koolitused toimuvad peamiselt Harjumaal ja Ida-Virumaal).

Alustavatele ettevõtjatele pakume baaskoolitusi, mis toimuvad samuti igas maakonnas igal aastal. Alustava ettevõtja baaskoolitus on hea alus sinu äriga alustamiseks - vaata lähemalt.

 

30 000+ nõustamist

ettevõtjatele ja ettevõtlushuvilistele

80 000+ osalejat

koolitustel ja infopäevadel

47 konsultanti

abiks ettevõtluses