Teenused ettevõtjale

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik toetab ettevõtluse arengut - konsultatsioonid ja koolitused ettevõtjatele. Aitame koostöös ettevõtjaga viia ellu äriidee!

Nõustame potentsiaalseid, alustavaid ettevõtjaid ning juba tegutsevaid ettevõtjaid.
Pakume ettevõtjatele regulaarset tuge mentorklubi kui ka koolituste näol.
Meie võrgustikus töötab kokku enam kui 40 ettevõtluskonsultanti ja 7 kogenud ettevõtja konsultanti.
Tutvuge lähemalt meie teenustega!

 

Konsultatsioonid

Ettevõtte asutamine, äriplaani koostamine, äri arendamine jpm - vajate nõu enda äri edasi arendamisel või asutamisel?
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik aitab teil äriideega algust teha!

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik on viinud läbi enam kui 35 000 konsultatsiooni erinevate ettevõtjate ja vabaühendustega.

Nõustamine toimub järgmistes valdkondades:

  • üldine ärinõustamine, ettevõttega alustamine: ettevõtte, OÜ asutamine ja registreerimine jne
  • finantsnõustamine ja äriplaani koostamine
  • ettevõtte arendamine
  • ettevõtlustoetuste kaasamine
  • ekspordiga alustamine
KONSULTATSIOONID ALUSTAVALE JA TEGUTSEVALE ETTEVÕTJALE

Konsultatsioonid alustavale ja väikeettevõtjale toimuvad igas maakonnas. Konsultatsiooni aeg ja eesmärk tuleb eelnevalt konsultandiga kokku leppida. Broneeri aeg ettevõtluskonsultandi juurde ja saad abi enda ettevõtte alustamise ja arendamise osas.

KONSULTATSIOONID KOGENUD ETTEVÕTJALE

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikus töötab kokku 7 kogenud ettevõtja konsultanti, kes nõustavad nelja regiooni ettevõtjaid, kes on tegutsenud enam kui 3 aastat. Kogenud ettevõtja konsultandid aitavad sul siseneda välisturule ja teha selleks vajalikud ettevalmistused. Kogenud ettevõtja, võta meiega ühendust ja aitame sind äriidee arendamisega regiooniti.

Ettevõtte arendamine - oleme teile abiks, et viia ellu äriidee! Võtke meiega ühendust, et broneerida aeg konsultatsiooniks!

Nõustamine potentsiaalsetele, alustavatele ning tegutsevatele ettevõtjatele igas Eesti maakonnas. Andke meile teada, millises valdkonnas soovite nõustamist: ärinõustamine, finantsnõustamine, äriplaani koostamine, ettevõtte, OÜ asutamine jne.
Maakondlikes arenduskeskustes on võimalik saada konsultatsioone eesti, vene ja inglise keeles.
Tallinnasse registreeritud ettevõtete nõustamist pakub Tallinna Ettevõtlusamet.

Mentorlus

Viime kokku alustavad ettevõtjad ning edukad ja kogenud ettevõtjad! Mentorklubis osaledes õpib parimaid praktikaid otse kogenud ettevõtjatelt.
Mentorlusprogramm annab võimaluse:

  • täiendada ettevõtlusalaseid teadmisi
  • jagada kogemusi ja õppida teiste ettevõtjate kogemusest
  • laiendada enda kontaktvõrgustikku.

Mentorlusprogrammides on võimalik osaleda eesti kui ka vene keeles (toimuvad Ida-Virumaal). Mentorlusprogrammis osalemiseks tuleb esitada sooviavaldus maakondlikku arenduskeskusesse, kus programmis osaleda soovitakse. Programmide toimumisaegade uurimiseks võtke meiega ühendust.

 

Messid

Maakondlikud arenduskeskused korraldavad ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele. 2019. aasta messikülastuste informatsioon avalikustatakse veebruari alguses.

Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks.

Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

Messikülastusi kaasrahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Ettevõtluskoolitused

Ettevõtte arendmine eeldab pidevat enesetäiendamist - korraldame koolitusi alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nii äriidee elluviimiseks, personalijuhtimiseks, ettevõtte turundamiseks jne. Koolitusi korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused, seega võimaldab see kõikidel huvilistel osaleda enda kodukoha lähedal ettevõtluskoolitustel.

Ettevõtluskoolitused toimuvad eesti kui ka vene keeles (venekeelsed koolitused toimuvad peamiselt Harjumaal ja Ida-Virumaal).

Alustavatele ettevõtjatele pakume baaskoolitusi, mis toimuvad samuti igas maakonnas igal aastal. Alustava ettevõtja baaskoolitus on hea alus sinu äriga alustamiseks - vaata lähemalt.

35 000+ nõustamist

nii alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele kui ka vabaühendustele

80 000+ osalejat

koolitustel ja infopäevadel

81 konsultanti

ettevõtluse, vabaühenduste ja noorte valdkondades