Maakondlike arenduskeskuste võrgustik — Русский

No testimonials found

Raamatupidajana oled ettevõtjatele asendamatuks toeks paljude neile riigi poolt pandud kohustuste täitmisel - mille hulka kuuluvad kindlasti ka maksude maksmine
Ettevõtjana oled lisaks sisulisele ärile vastutav ka mitmete riigi poolt pandud kohustuste täitmise eest, mille hulka kuuluvad kindlasti ka maksude

© 2022 MAK | e-poe tegemine vvunk