Noorte ettevõtlikkus

Edendame ettevõtlikku eluhoiakut noorte seas - pakume noortele mõeldud eriprogramme ettevõtluse ja ettevõtlikkusteadlikkuse kasvatamiseks igas maakonnas.

Maakondlike noorte tegevuste täpsustamiseks võta ühendust konkreetse maakondliku arenduskeskusega siit.
Meie võrgustikus tegelevad noorte suunaga 17 konsultanti.

Programm Ettevõtlik Kool

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik eesotsas Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusega koordineerib haridusprogrammi Ettevõtlik Kool.

Ettevõtlik Kool on koondnimetuseks põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ja ühtlasi programm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

 

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist. Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda.

Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 100 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Mida annab Ettevõtlik Kool õppeasutusele?

Koolis programmi Ettevõtlik Kool mudelit rakendades aitab õppeasutustel:

  • siduda õpitud teadmised päriseluga
  • muuta õppetöö õpilase jaoks huvitavaks
  • teha koostööd partnerite kui ka lapsevanematega
  • panna silmad särama nii õpilastel kui ka õpetajatel.

Ettevõtlik Kool programmi kuulub 80 kooli ja 8 lasteaeda - kõik õppeasutused on seadnud eesmärgiks kujundada ettevõtlikku eluhoiakut riikliku õppekava tegevuste kaudu.

Ettevõtlikkus koolis jaguneb erinevateks standarditeks:

  • baastase
  • hõbetase
  • kuldtase.

Olete tööandja või lapsevanem, koolijuht, õpetaja või õppur, noorte konkurentsivõime tööturul ja nende koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid kõiki nii praegusel ajahetkel kui tulevikus.  Andke meile teada, kui soovite liituda programmiga Ettevõtlik Kool või teil on mõni muu idee, kuidas noorte ettevõtlikkust tõsta!