Turundusstrateegia on taktikaline plaan, kuidas kavatsetakse jõuda potentsiaalsete klientideni ja muuta nad oma toodete ja teenuste tarbijateks.

Läbimõeldud turundusstrateegia on vajalik igale ettevõttele, sõltumata tegutsemisvaldkonnast ja ettevõtte suurusest. Koos detailsema turundusplaaniga annab see ette täpse suuna, mida ja kuidas turunduse vallas tehakse ning milliseid vahendeid ja kanaleid selleks kasutatakse.

turundusstrateegia

Turundusstrateegia olulisemad komponendid:

  • hetkeolukorra analüüs
  • eesmärk, kuhu soovitakse jõuda
  • strateegiliste valikute kirjeldus
  • tegevused, vahendid ja kanalid, mida on plaanis kasutada.

Tunne oma klienti

Kaasaegse turunduse aluseks on kliendikesksus – tooteid ja teenuseid ei turundata mitte tootest või teenusest, vaid kliendi kasust lähtuvalt. Selleks tuleb väga täpselt aru saada, kes need inimesed on, kes sinu potentsiaalsete ostjate hulka kuuluvad. Ja vähemalt sama tähtis on ka mõista, kes sellesse sihtrühma ei kuulu, et sa ei kulutaks asjatult ressurssi ja aega neile inimestele, kes tegelikult sult niikuinii kunagi ei osta.

Mida täpsemini sa oskad oma potentsiaalset klienti kirjeldada, määratleda tema vanust, sugu, haridust, elukutset, sissetulekut, huvialasid jne, seda paremini suudad sa teda kõnetada. Kui sul on mingil kujul kliendibaas juba olemas, siis on kõige kasulikum oma kliente intervjueerida. Nii saad paremini aru, mille põhjal nad oma ostuotsuseid teevad. Kui oled oma äri alles alustamas, siis võid intervjueerida ka potentsiaalseid kliente, et testida, kas neid sinu toode või teenus huvitaks.

Kui ettevõttel on mitu erinevat sihtgruppi, siis tuleks ka turundusstrateegias neid eraldi käsitleda. Näiteks kui ettevõte tegeleb B2B (business to business ehk ärilt ärile) ja B2C (business to client ehk ärilt tarbijale) müügiga, siis tõenäoliselt on nende kahe sihtrühma ostukäitumine erinev. Seetõttu ei saa neile turundustegevustes ühtemoodi läheneda.

Sõnasta, mis on sinu tootes või teenuses erilist

Järjest rohkem otsivad inimesed toodetes ja teenustes emotsionaalset väärtust, mille eest ollakse nõus ka rohkem maksma. Väärtuspakkumine aitab kliendil mõista, mis on sinu tootes või teenuses erilist. See peab selgelt välja tooma tarbija jaoks tekkiva kasu ning olulisemad punktid, mis eristavad sind konkurentidest.

Näiteks restorani puhul ei saa lubadust korralikust kõhutäiest pidada eristuvaks väärtuspakkumiseks, sest seda pakub pea iga teine söögikoht. Küll aga võib eristuda näiteks unikaalse asukoha või eripäraste toitude poolest, samuti teeninduse ja miks mitte ka näiteks erilaadse interjööri või serveerimisvõtete poolest.

Positsioneerimise käigus tehakse selgeks, millisel turul soovitakse tegutseda ja sellest lähtuvalt, milliste konkurentidega võistelda. Mõeldes näiteks autotööstusest, siis on suur vahe, kas konkureerida Kia või Porschega. Või rääkides rõivatööstusest, erineb väärtuspakkumine ja kogu edasine müügi- ja turundustegevus oluliselt lähtuvalt sellest, kas tooted on mõeldud tarbijaile, kes mõtlevad rõivastest kui tarbeesemetest või on need suunatud pigem neile, kes väärtustavad jätkusuutlikku tootmist, kvaliteetseid materjale ja eristuvat disaini.

Turundusstrateegia elluviimine

Soovitud tulemuste saavutamiseks on vaja koostada täpne plaan, kus on kirjas, mida ja milliseid kanaleid pidi ellu viiakse. Kui võtta ette mõni turundusstrateegia näidis, siis torkab sealt silma, et järjest enam keskendutakse lugude jutustamisele ja digiturundusele. Klassikaline turundus ei ole küll surnud, kuid digikanalite võimalused annavad vabamad käed ja lubavad kiiremini ja vahetumalt kliendini jõuda.

Heaks näiteks on sotsiaalmeedia, mida saab edukalt ära kasutada nii uute klientide võitmiseks kui ka olemasolevate klientidega sideme hoidmiseks. Ära ei tohiks unustada ka veebilehekülge, mis on otsekui ettevõtte digitaalne visiitkaart, andes edasi sõnumit ja emotsiooni ettevõtte kaubamärgist ja tootest-teenusest.

Lisaks pildilisele keelele ja sihtrühma kõnetavale tekstile on kodulehe puhul veel tähtis, et see sisaldaks õigeid märksõnu, mida kliendid veebist otsivad. See aitab sinu toodetel ja teenustel paremini otsingutulemustes esile tulla, et kliendid sind Google`ist üles leiaksid.

Kui tunned, et soovid kellegagi nõu pidada, siis pöördu meie poole - aitame Sul ideed ellu viia!