• ettevõtlusalane nõustamine
 • starditoetuse eelnõustamine
 • alustava ettevõtja baaskoolitus
 • mentorlusprogramm
 • messikülastused

 

 • Nõustamine: MTÜ/SA asutamine, projekti koostamine, organisatsiooni juhtimine, rahastamisvõimalused
 • tugitegevused: koolitused, õppereisid ja arenguprogrammid
 • tunnustamissündmuste läbi viimine.

 

 • Investortegevuse tugi
 • Investorpäringute vahendamine ja hankimine
 • Investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine

 

 • Ettevõtliku eluhoiaku kujundamine
 • Ettevõtlus- ja ettevõtliku õppe edendamine
 • Noorte projektide juhtimine ja läbiviimine

 

 • Arendusideede nõustamine
 • Arendustegevuste rahastamisallika leidmine
 • Toetustaotluste ettevalmistamine
 • Haridusprogramm "Ettevõtlik Kool"