Pakume teenuseid potentsiaalsetele, alustavale ja tegutsevale ettevõtjale.

  • Nõustamine: ettevõtte asutamine, ärinõustamine, finantsnõustamine jt
  • Äriplaani koostamine
  • Koolitused: alustava ettevõtja baaskoolitus jt
  • Mentorklubid
  • Toetuste kaasamise nõustamine

Pakume teenuseid potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele vabaühendustele.

  • Nõustamine: MTÜ asutamine, projektijuhtimine, organisatsiooni arendamine
  • Põhikirja koostamine
  • Koolitused
  • Toetuste kaasamise nõustamine

4 regionaalset investorkonsultanti pakuvad investorteenindust üle Eesti.

  • Investortegevuse tugi
  • Investorpäringute vahendamine ja hankimine
  • Investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine

Edendame ettevõtlust ja ettevõtlikkust noorte seas. 

  • Ettevõtliku eluhoiaku kujundamine
  • Ettevõtlusõppe edendamine
  • Noorte projektide juhtimine ja läbiviimine
  • Programmi Ettevõtlik Kool koordineerimine

Regionaalarengu valdkonnas toetame kohalikke omavalitsusi.

  • Arendusideede nõustamine
  • Arendustegevuste rahastamisallika leidmine
  • Toetustaotluste ettevalmistamine jne