Pakume teenuseid ettevõtjale.

 • ettevõtlusalane nõustamine
 • starditoetuse eelnõustamine
 • alustava ettevõtja baaskoolitus
 • mentorlusprogramm
 • messikülastused

Pakume järgmiseid teenuseid vabaühendustele:

 • Nõustamine: MTÜ/SA asutamine, projekti koostamine, organisatsiooni juhtimine, rahastamisvõimalused
 • tugitegevused: koolitused, õppereisid ja arenguprogrammid
 • tunnustamissündmuste läbi viimine.

4 regionaalset investorkonsultanti pakuvad investorteenindust üle Eesti.

 • Investortegevuse tugi
 • Investorpäringute vahendamine ja hankimine
 • Investoritele suunatud infomaterjalide ettevalmistamine ja levitamine

Edendame ettevõtlust ja ettevõtlikkust noorte seas. 

 • Ettevõtliku eluhoiaku kujundamine
 • Ettevõtlusõppe edendamine
 • Noorte projektide juhtimine ja läbiviimine
 • Programmi Ettevõtlik Kool koordineerimine

Regionaalarengu valdkonnas toetame kohalikke omavalitsusi.

 • Arendusideede nõustamine
 • Arendustegevuste rahastamisallika leidmine
 • Toetustaotluste ettevalmistamine jne