Ettevõtte tegevuse kasvades vajad sa inimesi enda ümber, kes aitaksid sul kiiremini tulemusi saavutada ja seatud eesmärkeni jõuda. Edu eelduseks on aga, et oled suutnud välja valida õiged inimesed ehk et sul on meeskond, kes täiendab sinu tugevusi ja nõrkusi ning loob ettevõttele lisaväärtust, seda nii koostöösuhetes, ideede genereerimisel kui ka numbrites.

meeskonna värbamine ja personali juhtimine

Tunne iseenda tugevusi ja nõrkusi

Ettevõtjana pead aru saama, et sinu töövõime ei ole lõputu ja ühel hetkel saabub lagi, kuhumaani üksinda kasvada saab. Kui sul on tõsine plaan oma äri laiendada, siis tuleb varem või hiljem meeskonna loomisega tegeleda. Hea meeskond aitab kiiremini tippu jõuda ja loob viljaka pinnase suuremateks saavutusteks. Ega siis asjata öelda, et 1 + 1 on suurem kui 2. Üksinda tegutsedes jääb paratamatult ettevõtte areng mingil hetkel peatuma, sest sa lihtsalt ei suuda kõike üksinda teha.

Lisatööjõu vajaduse planeerimist on hea alustada sellest, et analüüsid iseenda tugevusi ja nõrkusi. Võib-olla oled sa hea ideede generaator, kuid mitte nii osav nende elluviimises? Või siis meeldib sulle Exceli tabelis numbritega nokitseda, kuid mitte teha müügitööd.

Mõtle sellele, mida sa oskad, mis on sulle meeltmööda ja millega sa varem oled tegelenud. Tööd, mille tegemist sa ei naudi või kus teadmisi jääb vajaka, võiksid delegeerida kellelegi teisele, kas siis teenust sisse ostes või töötajaid värvates. Omanikuna võid otsustada ka, et palkad ettevõtet juhtima kellegi teise. Või siis võtad tööle assistendi, kes aitab sind jooksvalt igapäevatöös ning teeb vahepeal ka näiteks müügitööd või hoolitseb ettevõtte sotsiaalmeedia eest.

Personali värbamine

Sobivate töötajate leidmiseks on mitu võimalust:

  • vaata ringi oma tutvusringkonnas
  • kasuta tööotsinguportaale või personalivahenduse ja tööjõurendiga tegelevaid firmasid.

Tänapäeval töötab hästi ka sotsiaalmeedia kaudu personali värbamine ja sobivate töötajate otsimine. Näiteks kui sinu ettevõttel on juba toimiv Facebooki või Instagrami leht, saad oma kuulutust jagada nendega, kes sinu ettevõtte kontot sotsiaalmeedias jälgivad. Nii on suurem tõenäosus leida sobiv inimene, kes sinu ettevõttest juba natuke teab ja selle vastu huvi tunneb.

Töökuulutuse kokkupanekuks mõtle läbi, milliseid tööoskuseid sa töötajalt eeldad. Samuti pane kirja, milline on motivatsioonipakett, mida sa tulevasele meeskonnaliikmele pakud. Näiteks on järjest enam hinnas kaugtöö võimaldamine ja spordikompensatsioon, aga ka muud hüved, mida töötajale pakkuda.

Enne töökuulutuse avaldamist peaksid uurima ka palgataset antud valdkonnas. Keskmist palka saad vaadata näiteks statistikaameti palgarakendusest, samuti saab palkade kohta infot palgad.ee lehelt.

Toimiva meeskonna loomiseks ei piisa ainult oskustest ja varasemast töökogemusest, vaid selleks on vaja, et meeskonnaliikmed jagaksid omavahel ühiseid väärtusi, mis omakorda ühtivad ettevõtte väärtuste ja laiema missiooniga.

Kandidaatide hoiakute ja töösse suhtumisega saad kõige paremini tutvuda, kutsudes nad silmast silma vestlusele või viies läbi videointervjuud. Samuti võid paluda neil endast saata näiteks video-kujul CV või lasta lahendada mõni praktiline tööülesanne.

Meeskonna juhtimine

Üksikettevõtjana tegutsedes võid teha tööd siis kui tahad ja viisil, mis just sulle on sobiv. Kui sinu meeskonda kuulub aga vähemalt üks täiendav liige ja sa oled ise ka tegevjuht, siis pead hakkama rõhku panema ka meeskonna juhtimisele.

Meeskonna juhtimine koosneb kahest osast – neist üks on tööülesannete kätteandmine ja nende kontrollimine, teine aga kommunikatsioon ehk suhtlemise tasand – kuidas töötajal läheb, milliseid takistusi ta oma töös kogeb, kuidas neid lahendada jne.

Meeskond on alati oma juhi nägu. See tähendab, et olles meeskonna juht, pead sa ka ise rohkem pingutama ning olema oma töötajatele eeskujuks. Meeskonna juhtimisega tasub tegeleda teadlikult, mitte võtta seda iseenesestmõistetavana. Hea meeskonnatöö aluseks on kokkulepitud töökultuur, selged eesmärgid ja tihe infovahetus.

Õigete inimeste valikut aitab lihtsustada see, kui mõtled läbi:

  • millistest oskustest jääb sinu ettevõttes täna puudu
  • mitut inimest sa juurde vajad ja mitme inimese värbamist sa saad endale finantsiliselt lubada
  • milline on tulevaste töötajate profiil ja tööülesanded
  • milliste väärtuste jagamist sa endalt ja oma tulevastelt töötajatelt ootad.