Ettevõtte käivitamise tegevuskava nõuavad mitmed rahastajad. Samavõrd oluline on see aga ka äriplaani koostajale ehk alustavale ettevõtjale endale. Millest täpsemalt ettevõtte käivitamise tegevuskava koosneb ja kuidas näeb välja tegevuskava koostamine, selgitame kohe lähemalt.

ettevõtte käivitamise tegevuskava

Ettevõtte käivitamise tegevuskava

Ettevõtte käivitamise tegevuskava on ettevõtte käivitusfaasi kirjeldav tegevusplaan, mis sisaldab planeeritud tegevusi, sageli koos ajakava ja maksumusega. Sisuliselt on see äriplaani elluviimise kava, kus on välja toodud konkreetsed sammud, mida plaanitakse lähima aasta või muu ajaperioodi jooksul teha.

Tegevuskavas tuuakse iga tegevuse kohta välja selle eesmärk, elluviimise aeg ja oodatavad tulemused. Hilisema elluviimise seisukohalt on hea, kui tegevuste juurde on märgitud ka tähtajad ja vastutajad. Samuti on mõistlik lisada, milliseid vahendeid tegevuste elluviimiseks kasutatakse ja kui palju ressurssi ühe või teise tegevuse jaoks on vaja.

Tegevuskava koostamine

Detailne tegevusplaan koostatakse enamasti 1 aastaks. Samas võib see periood olla ka pikem või lühem, sõltuvalt turule toodavast tootest või teenusest.

Kui sa pole varem äriplaani või tegevuskava koostanud, siis on kõige lihtsam võtta ette mõni tegevuskava näidis, mida on internetist leida mitmeid. Tegevuskava näidis annab aimu, kuidas tegevuskava vormistada ja mida sinna võiks kirjutada. Siiski ei saa seda üks ühele oma ettevõttele üle kanda, vaid tähtis on lähtuda ikkagi enda ettevõtte ja toote/teenuse eripäradest. See aitab ka rahastajaid veenda, et oled oma sammud põhjalikult läbi mõelnud. Samuti on see abiks hilisemal äriplaani elluviimisel.

Juhend ettevõtte käivitamise tegevuskava koostamiseks:

  1. Pane kirja olulised tegevused, mida plaanid teha ettevõtte käimalükkamiseks ja äriplaanis seatud eesmärkide saavutamiseks ettevõtte algusfaasis.
  2. Lisa igale tegevusele juurde eeldatav aeg, oodatav tulemus, vastutaja ning tegevuse elluviimiseks vajalik ressurss.
  3. Kirjelda, kuidas planeerid maandada riske tegevuskava täitmisel ehk milline on plaan B.

Tüüpilised tegevused, mida ettevõtte käivitamise tegevuskavas kirjeldatakse, on näiteks tootmiseks või teenusepakkumiseks ettevalmistavad tegevused, ruumide sisseseadmine, seadmete soetamine, töötajate palkamine, turundus- ja müügitegevuste käivitamine jms.

Hea oleks tegevuskavasse märkida ka, millal on plaanis jõuda esimeste müükideni. Samuti ei tohiks ära unustada neid tegevusi, mis eelnevad ettevõtte juriidilisele asutamisele, nagu näiteks võimalike koostööpartneritega läbirääkimine ja rahastuse leidmine.

Tüüpilised vead tegevuskavas

Kõige sagedamini eksitakse käivitamise tegevuskava koostamisel ajalise raami paikapanekuga. Näiteks ollakse liiga optimistlikud ja kuhjatakse tegevused ühte lühikesse perioodi. Või siis ei määrata kindlat vastutajat ja tähtaega, mistõttu jääb tegevus venima.

Vahel võib tegevuse käigus selguda, et mõni oluline, kuid samal ajal aeganõudev tegevus on tegevuskavast hoopis välja jäänud. Või siis hoitakse tegevuskavast kümne küünega kinni, kuigi on selgelt näha, et olukord turul on muutunud. Tegelikult võib igal vajalikul hetkel tegevusplaani üle vaadata ja seda muuta. Käivitamise eelselt koostatud kava on siiski vaid plaan ja kui ilmneb täiendavaid asjaolusid, siis on igati mõistlik seda kohendada. Riskide avaldumisel on palju abi hoolikalt läbimõeldud riskianalüüsist, kus on kirjas, mida ühe või teise riski ilmnemisel plaanitakse teha.

Kui ettevõttel on rohkem kui üks omanik või meeskonnas on suurem arv liikmeid, siis ei tohiks ära unustada vajadust kokku leppida, kui tihti ja kuidas toimub tegevuskava ülevaatamine – kas tehakse regulaarseid koosolekuid või antakse edusammudest teineteisele teada mõnel muul moel.

Mõiste ettevõtte käivitamise tegevuskava võib esialgu tunduda hirmutav, eriti siis, kui sa pole varem pidanud sellist dokumenti koostama. Tegelikkuses on tegemist oma äriidee elluviimiseks kavandatavate tegevuste kirjapanekuga, mis on vajalik igale alustavale ettevõtjale, kes oma äri püsti panna tahab.

Tegevuste läbimõtlemine on oluline osa edukast äriplaanist. Võta seda kui ülevaatlikku abimeest oma tegevuste planeerimisel, sõltumata sellest, kas plaanid lisarahastust taotleda või mitte. Kui Sul tekib lisaküsimusi, siis tule meie juurde tasuta nõustamisele !