COVID-19 toetus ettevõttele - anname ülevaate kriisimeetmetest. Uuendame pidevalt informatsiooni, et pakkuda värsket infot kriisiolukorras hakkama saamiseks.

Küsimuste korral saab pöörduda maakondlike arenduskeksuste konsultantide poole. Võta meiega ühendust siin!

 

/Uuendatud 18.05.2021/

Töötukassa töötasu jätkutoetus

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 e-töötukassas .

KredExi kriisimeetmed

COVID-19 mõjude leevendamiseks pakub KredEx erinevaid kriisimeetmeid, mis on suunatud jätkusuutlike Eesti ettevõtete abistamiseks. SA KredExi nõukogu kinnitas 19.03.2021 uuendatud erakorraliste teenuste tingimused, mis kehtivad alates 29.03.2021.

Tutvustame teenusetingimusi 01.04.2021 kell 10.30-12.00 eestikeelsel webinaril ja kell 13.30-15.00 venekeelsel webinaril.

Webinarid on tasuta ja toimuvad Zoom keskkonnas.
Registreeru eestikeelsele webinarile siin.
Registreeru venekeelsele webinarile siin.

EASi kriisimeetmed

EAS pakub erinevaid toetusi ning praktilisi koolitusi ja töötubasid ettevõtetele, nende hulgas kriisis kannatanud ettevõtetele.

Majutusettevõtjatele ja Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjatele on taotlemine avatud 29. märts 2021 kell 9.00 kuni 8. aprill 2021 kell 16.00.
Reisiettevõtjatele ja maismaatranspordiettevõtjatele ning käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjatele on taotlemine avatud 30. märts 2021 kell 9.00 kuni 8. aprill 2021 kell 16.00.

Kriisiabi kultuuri- ja spordivaldkonnas

Lisaeelarvega tuleva kultuuri- ja spordivaldkonna abipaketi suurus on 42 miljonit eurot.
Abipakett võimaldab sektoril ellu jääda, hoida töökohti ja struktuure ning aitab sektoril võimalikult sujuvalt taas avaneda, kui viiruse oht väheneb.

Erakorraline abi elamuskeskustele ja konverentsihoonete valdajatele:

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevatest piirangutest tingitud erakorraline abi elamuskeskuste pidajatele ning konverentside ja teiste selliste ürituste korraldamiseks kasutatavate hoonete valdajatele. Taotlusvoor on avatud 17. maist kuni 28. maini 2021. Tutvu lähemalt Riigi Tugiteenuste Keskuse veebileheküljelt!

Haridus- ja Teadusministeeriumi meetmed

Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonnale on lisaeelarves eraldatud 14,4 miljonit eurot, millest 6 miljonit on planeeritud erahuvihariduse, -huvitegevuse, erakoolide, eralasteaedade ja -hoidude pidajate toetamiseks kriisi mõjude leevendamisel.

Täpsed meetmed on välja töötamisel.