COVID-19 toetus ettevõttele - anname ülevaate kriisimeetmetest. Uuendame pidevalt informatsiooni, et pakkuda värsket infot kriisiolukorras hakkama saamiseks.

Küsimuste korral saab pöörduda maakondlike arenduskeksuste konsultantide poole. Võta meiega ühendust siin!

 

/Uuendatud 29. märts 2021/

Töötukassa töötasu jätkutoetus

Töötasu hüvitist makstakse töötajatele, kelle tööandja tegevus on COVID-19 haiguse tõkestamiseks kehtestatud piirangute tõttu märkimisväärselt häiritud.

Töötasu hüvitise taotlusi saab märtsikuu eest esitada 1. aprillist kuni 30. aprillini 2021 ja aprillikuu eest 1. maist kuni 31. maini 2021 e-töötukassas .

KredExi kriisimeetmed

COVID-19 mõjude leevendamiseks pakub KredEx erinevaid kriisimeetmeid, mis on suunatud jätkusuutlike Eesti ettevõtete abistamiseks. SA KredExi nõukogu kinnitas 19.03.2021 uuendatud erakorraliste teenuste tingimused, mis kehtivad alates 29.03.2021.

Tutvustame teenusetingimusi 01.04.2021 kell 10.30-12.00 eestikeelsel webinaril ja kell 13.30-15.00 venekeelsel webinaril.

Webinarid on tasuta ja toimuvad Zoom keskkonnas.
Registreeru eestikeelsele webinarile siin.
Registreeru venekeelsele webinarile siin.

EASi kriisimeetmed

EAS pakub erinevaid toetusi ning praktilisi koolitusi ja töötubasid ettevõtetele, nende hulgas kriisis kannatanud ettevõtetele.

Majutusettevõtjatele ja Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjatele on taotlemine avatud 29. märts 2021 kell 9.00 kuni 8. aprill 2021 kell 16.00.
Reisiettevõtjatele ja maismaatranspordiettevõtjatele ning käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjatele on taotlemine avatud 30. märts 2021 kell 9.00 kuni 8. aprill 2021 kell 16.00.

Tulemas: Kultuuriministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi meetmed

Valitsuse lisaeelarves on kokkulepitud 42 miljoni suurune toetussumma kultuuri- ja spordivaldkonnale. Kultuuriministeerium peab abimeetmeid luues silmas kulusid, mille katmiseks mõeldud sissetulekuid polnud tulenevalt koroonakriisist ja valdkonna sulgemisest enam võimalik teenida.

Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkonnale on lisaeelarves eraldatud 14,4 miljonit eurot, millest 6 miljonit on planeeritud erahuvihariduse, -huvitegevuse, erakoolide, eralasteaedade ja -hoidude pidajate toetamiseks kriisi mõjude leevendamisel.

Täpsed meetmed on välja töötamisel.