Anname ülevaate kriisimeetmetest ettevõtjatele. Uuendame pidevalt informatsiooni, et pakkuda värsket infot kriisiolukorras hakkama saamiseks.

Küsimuste korral saab pöörduda maakondlike arenduskeksuste konsultantide poole. Võta meiega ühendust siin!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kontaktpunkt ettevõtjatele
KredExi kriisimeetmed

Esimese meetmepaketina hakkab KredEx olukorra leevendamiseks pakkuma järgmisi uusi teenuseid:

  • Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks ja uute laenude väljastamiseks. Kui pank leevendab olemasoleva KredExi poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut või on valmis väljastama ettevõttele uue laenu, annab KredEx sellele laenule oma käenduse.
  • Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks. Erakorraline käendus võimaldab ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.
  • Erakorraline laen. Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi.
  • Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele. Käenduse eesmärk on võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
  • Erakorraline väikelaenu käendus. Erakorralise väikelaenu käenduse eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
  • Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele. Erakorralise laenu eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.
  • Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele. Käenduse eesmärk on võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.

Teenuste sihtgrupiks on kõik Eesti ettevõtted, v.a KredExi poolt varem välistatud tegevused ja valdkonnad.

EASi kriisimeetmed

EAS pakub erinevaid toetusi ning praktilisi koolitusi ja töötubasid ettevõtetele, nende hulgas kriisis kannatanud ettevõtetele.

Maksu- ja Tolliameti kriisimeetmed
  • Alates 1. maist vähendatakse intressimäära tähtajatult seniselt 0,06%lt 0,03%le. Edaspidi võidakse maksuvõlgade ajatamise korral intressimäära vähendada kuni 100%. Praegu on intressi võimalik vähendada kõige rohkem 50%.
  • MTA on võlamenetluses võimalikult paindlik ja soovitab ettevõtjatel probleemide korral MTA e-keskkonna kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda maksuhaldurile muu kanali vahendusel oma raskustest teada.
Teised kriisimeetmed ettevõtjate abistamiseks