Äriplaani koostamisest ning vajalikkusest kirjutab kogenud ettevõtluskonsultant Ervin Truu, kes töötab ettevõtlust ja ettevõtlikkust edendavas Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikus ja konsulteerib igapäevaselt alustavaid ettevõtjaid Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses.

Äriplaan – see sõna on paljudele inimestele midagi suurt ja kauget. Välja on kujunenud kaks valdavat arvamust. Esimene - äriplaani kirjutamine on mõttetu aja raiskamine, targem on kohe tegutsema asuda. Teisel puhul - peab kasutama spetsiifilist keelt ja keerulisi väljendeid, eriti juhtudel, kui äriplaani on vaja esitada ka panka või rahastajale, mis peaksid mõjutama positiivse otsuse saamist.

Äriplaan või ükskõik, mis nimega me seda kirjutist ka ei nimeta, on ettevõtte alustamiseks siiski vajalik. Kirja pandud plaan ja arvutused toovad välja selle, kas planeeritav ettevõtmine suudab vähemalt paberil ots-otsaga kokku tulla. Koostamise hinnaks on ettevõtjale ainult selleks kulunud aeg. Äriplaanide elluviimise praktika näitab, et äriplaan aitab vältida nii kulukaid kui ajamahukaid vigu. Ka torti ei hakata tegema kogust ja koostisosi planeerimata. Soovitud tulemuse saavutamiseks on muidugi võimalus mitmeid kordi katsetada. Ettevõtluses kujuneb selline katsetamine sageli väga kulukaks ja paljudel juhtudel väga pisaraterohkeks. On muidugi erandeid – näiteks startup tegevus, kuid selle puhul on nõus ka katsetamist kinni maksma investorid, kes usuvad, et 10-st katsest vähemalt ühest koorub midagi välja, millega saab korralikku tulu teenima hakata.

Räägime siin siiski „kahe jalaga maas“ olevate ettevõtete loomisest.
Kui teil on idee, siis esimene soovitus - pange mõne lausega, võimalikult lihtsalt kirja, mida kavatsete tegema hakata. Elu näitab, et lühidalt paberile pandu näeb välja hoopis teisiti kui mõtetes.
Järgmiseks peate endale selgeks tegema, kas see idee on peale teie enda veel kellelgi vajalik. Kas see idee aitab lahendada tarbija probleeme, täita tema vajadusi või unistusi? Kui sellele puudub vastus, siis pole teie idee ettevõtlusega alustamiseks küps.
Kui aga idee on tarbijale vajalik ehk siis teie loodav ettevõte saab lahendada tarbija ees seisvaid probleeme või täita tarbija soove, saab edasi liikuda.
Kuna ettevõtlusesse minek võtab vähemalt algaastatel kogu teie aja, siis oleks mõistlik veelkord maha istuda ja kaaluda oma eesmärke ja soovi pühenduda ettevõtlusele. Rõhutaks veelkord äriplaani vajalikkust.

Pulmade läbiviimist planeeritakse aastaid - kas ettevõte, mille teete kogu eluks vajab vähem planeerimist?! Ettevõtte teete küll endale, kuid mitte selleks, et ettevõttega lahendada iseenda probleeme. Ettevõtte tegevusega lahendate tellijate või tarbijate ees seisvaid probleeme. Kui lahendate need hästi, on kliendid nõus teile selle eest ka maksma.
Edasi on vaja välja selgitada, kui palju on inimesi, kes on valmis teie toote või teenuse eest küsitud hinda maksma, sellest oleneb, kui palju on lootust tulevikus tulu teenida. Kogu selle pika jutu mõte on lihtne - klient on kuningas. Seega, kui alustate ettevõtmist, arvestades algusest peale teie tulevaste tellijate vajadustega, on teie ettevõtmisele loota edu. Veel on vaja kirja panna, millised on teie oskused oma idee elluviimiseks. Peate selleks õppima minema, tuleb teistelt ettevõttelt idee elluviimiseks tööd sisse osta, on vaja tegevuste läbiviimiseks moodustada meeskond? See on vajalik selgitamaks, kes teie ideed ellu viima hakkavad.

Edasi saab äriplaani teksti kõrvale kirja panna ka numbreid. Ei hakkaks siin kirjutama äriplaani kirjutamise juhendit, vaid tooks mõned näited, et äriplaani kirjutamine ei ole kosmosetehnika. Alustaks „spetsiifilise“ sõnakasutuse austajatest. Väljendeid „mikro- ja makrokeskkonna analüüs“ kuuldes ehmatavad paljud alustavad ettevõtjad või äriplaani kirjutajad ära. Tegelikult on see lihtsalt analüüs keskkonnast, mis teie ettevõtet ümbritseb. Kuidas üks või teine asjaolu otseselt või kaudselt mõjutab. Muutub mood, muudetakse seadusandlust, suureneb elukallidus - see kõik võib ühel või teisel moel mõjutada teie ettevõtte tegevust.

Läheme äriplaani kirjutades veelgi konkreetsemaks.
Näiteks, kui suured ruumid on vajalikud teenuse osutamiseks või tootmiseks, siis saab kirja panna ruumide rendi maksumuse. Ruumide otsingul peavad, eriti teenuste osutajad, peale tegevusvajaduste arvestama ka asukohaga. Kas on mugav teie asukohani jõuda? Kas olemas on parkimiskohad?
On olnud juhuseid, kus edukalt tegutsevad ettevõtted, kolides suurematesse ruumidesse olid sunnitud lõpetama tegevuse ainult selle tõttu, et puudusid parkimisvõimalused. Kliendid lihtsalt ei tulnud enam, sest külastus oli tema jaoks ebamugav.
Kui palju on vaja valitud ruume korrastada või ümber ehitada? Selleks saab kirja panna remondi või ümberehituse maksumuse. Siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, mida arvab sellisest mõttest ruumide rendile andja.
Kui palju ja millised seadmed ja/või abivahendid on vajalikud idee elluviimiseks? Arvestada saab seadmete ja vahendite maksumuse. Siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, kas teie valitud ruumide elektri, vee ja kanalisatsiooni süsteemid kannatavad välja planeeritava. Jätkates näidete toomist päriselust. Ettevõtjad ei arvestanud seadmete elektritarvet, tulemuseks kuumenevad juhtmed seintes.
Kui palju ja millist toorainet on vaja? Kirja tuleb panna tooraine maksumus. Kas on vajadus hoida suuremat varu, kui tooraine tuuakse kaugemalt? Siinpuhul tuleb kirja panna toomise maksumuse. Oluline on ka arvestada kohale toomise ajaga. Kui Volvo autotehaselt küsiti, miks neil on osade tarneaeg 8 tundi, kui teistel autotootjatel on see ainult 2, siis vastati selliselt, et neil on meri vahel ja seal on mõnikord torm.

Just niimoodi, samm-sammult saabki äriplaanis selgust: kui palju ja millal on vaja inimesi, rahalisi vahendeid ja muud ettevõtluse alustamiseks ja edukaks tegutsemiseks. Eelpool toodust näeme, et selliselt äriplaani koostades ei olegi vajadust kasutada mingeid erilisi või keerulisi väljendeid, lihtsalt kirjeldate ettevõtmise käivitamiseks vajalikud tegevused koos maksumusega. Mõistlik oleks kirjutamisel arvestada maksimaalselt kõigi tekkivate kuludega ja just klientide hulga määramine jätta tagasihoidlikumaks.
Äriplaan on olemuselt läbiarvutatud unistus. Alustav ettevõtja ei pea kobama pimeduses. Eestis on olemas asjalikke ärikonsultante, lisaks on igas Eesti maakonnas maakondlikud arenduskeskused, kust saab ettevõtlusabi ja seda täiesti tasuta.
Seal annavad nõu inimesed, kes on ise ettevõtjad või olid ettevõtjad lähiminevikus. Inimesed, kellel ettevõtlusest on oma isiklik kogemus.

Kui alustate alal, kus on juba hulganisti tegijaid, peate olema mitte ainult paremad, vaid erinema, et kliendid eelistaksid teie ettevõtet konkurentide omale. Kui hakkate tegutsema alal, mida meie kultuuriruumis keegi pole veel teinud ja olete esimesed, peate arvestama, et teil on vaja kliendid kasvatada tarbima just teie teenust. Kui kaua see aega võtab, on üsna keerukas ennustada, aga raha ja aega kulub kindlasti rohkem.

Edu ettevõtluseks!

Soovid abi äriplaani koostamisel?

Kirjuta meile ja tule tasuta konsultatsioonile!