Teenused investorile

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) toetab potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Investorteeninduses pakuvad maakondlikud arenduskeskused järgmisi teenuseid:

  • investorpäringute hankimine ja vahendamine
  • investortegevuste toe ja abi pakkumine KOVidele
  • informatsiooni vahendamine ja investeerimisvõimaluste andmebaasi haldamine
  • info- ja levitusmaterjalide ettevalmistamine ja levitamine investoritele
  • kontaktvõrgustike loomine kõikide osapoolte vahel: ettevõtjad, investorid, vahendusorganisatsioonid
  • investeerimiskeskkonna arendamine.

Lisainformatsioon investorile kõikide maakondade kohta: