Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) toetab potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega. Meie võrgustikus tegelevad 4 regionaalset investorkonsultanti uute ettevõtete meelitamisega Eestisse.

Investorteeninduses pakuvad maakondlikud arenduskeskused järgmisi teenuseid:

  • investorpäringute hankimine ja vahendamine
  • investortegevuste toe ja abi pakkumine KOVidele
  • regiooni tutvustamine potentsiaalsetele investoritele

Lisainformatsioon investorile kõikide maakondade kohta:

Regionaalsete investorkonsultantide kontaktid:

Rapla- ja Harjumaa investorkonsultant

Anneli Hansen

Lääne-Eesti investorkonsultant

Mihkel Kärg

Lõuna-Eesti investorkonsultant

Asso Uibo

Lääne-, Ida-Virumaa, Järva- ja Jõgevamaa investorkonsultant

Ilmar Branno