Toetused vabaühendustele

Vabaühendustele pakuvad paljud erinevad toestusfondid rahastusvõimalusi, millega enda erinevaid tegevusi elluviia. Sobivate rahastusvõimaluste leidmiseks võta ühendust Maakondlike Arenduskeskuste vabaühenduse konsultantidega, kes aitavad leida parima lahenduse sinu tegevuse toetamiseks igas maakonnas.
Anname ülevaate toetusvõimalustest Eestis kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Siseriiklikud toetusvõimalused

Ülevaade eesti-sisestest toetusfondidest vabaühendustele.

Avatud Eesti Fond

Avatud Eesti Fond toetab üldiselt avatud (kodaniku)ühiskonna kujunemist.
Vabaühenduste Fondi kaudu toetatakse tegevusi, milles on rõhk:

 • demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamisel;
 • vabaühenduste tõhusama eestkostesuutlikkus ja "valvekoera" rolli arendamisel;
 • vabaühenduste tegutsemisvõime kasvul.

Kõikide toetusvõimalustega on võimalik tutvuda siit.

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogu jagab toetusi neljas valdkonnas:

 • kultuuri edendamine;
 • spordi edendamine;
 • haridus-teadus ning elukestevõpe;
 • hoolekanne, tervis.

Hasartmängumaksu Nõukogu toetavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda siit.

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab üldiselt kultuuri edendamist ja populariseerimist kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Vaata lähemalt, milliseid tegevusi toetab Eesti Kultuurkapital siit.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

KÜSK toetab laiapõhjaliselt vabaühenduste arengut, lisaks nende tegutsemissuutlikkuse ja ka rahvusvahelise koostöö võimekuse kasvu. KÜSKi toetused on suunatud avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele ning nende tegevust soodustavatele isikutele või asutustele.

KÜSKi toetusvõimaluste kohta vaata lisaks siit.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Programmi eesmärk on luua soodne pinnas tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimiseks ja püsimiseks. Antud eesmärgi saavutamiseks toetatakse kahte erinevat liiki tegevusi:

 • meede 1 - kogukonna areng;
 • meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

KOP voorude ja tingimuste kohta leiab informatsiooni siit.

Integratsiooni Sihtasutus

Erinevad lõimisprojektid, kodanikuühiskonna arendamine ja toetamine, rahvusrühmade kultuuri ja keele säilitamine on valdkonnad, mille jaoks saab Integratsiooni Sihtasutusest toetust taotleda.
Tutvu konkursiplaaniga siit.

Broneeri aeg meie vabaühenduste konsultantide konsultatsioonile ja tutvu rohkemate rahastusvõimalustega.

Ülevaade eesti-sisestest toetusfondidest vabaühendustele.

Avatud Eesti Fond

Avatud Eesti Fond toetab üldiselt avatud (kodaniku)ühiskonna kujunemist.
Vabaühenduste Fondi kaudu toetatakse tegevusi, milles on rõhk:

 • demokraatlike väärtuste, sh inimõiguste edendamisel;
 • vabaühenduste tõhusama eestkostesuutlikkus ja "valvekoera" rolli arendamisel;
 • vabaühenduste tegutsemisvõime kasvul.

Kõikide toetusvõimalustega on võimalik tutvuda siit.

Hasartmängumaksu Nõukogu

Hasartmängumaksu Nõukogu jagab toetusi neljas valdkonnas:

 • kultuuri edendamine;
 • spordi edendamine;
 • haridus-teadus ning elukestevõpe;
 • hoolekanne, tervis.

Hasartmängumaksu Nõukogu toetavate tegevuste ja tingimustega saab tutvuda siit.

Eesti Kultuurkapital

Eesti Kultuurkapital toetab üldiselt kultuuri edendamist ja populariseerimist kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu.

Vaata lähemalt, milliseid tegevusi toetab Eesti Kultuurkapital siit.

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

KÜSK toetab laiapõhjaliselt vabaühenduste arengut, lisaks nende tegutsemissuutlikkuse ja ka rahvusvahelise koostöö võimekuse kasvu. KÜSKi toetused on suunatud avalikes huvides tegutsevatele vabaühendustele ning nende tegevust soodustavatele isikutele või asutustele.

KÜSKi toetusvõimaluste kohta vaata lisaks siit.

Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)

Programmi eesmärk on luua soodne pinnas tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimiseks ja püsimiseks. Antud eesmärgi saavutamiseks toetatakse kahte erinevat liiki tegevusi:

 • meede 1 - kogukonna areng;
 • meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine.

KOP voorude ja tingimuste kohta leiab informatsiooni siit.

Integratsiooni Sihtasutus

Erinevad lõimisprojektid, kodanikuühiskonna arendamine ja toetamine, rahvusrühmade kultuuri ja keele säilitamine on valdkonnad, mille jaoks saab Integratsiooni Sihtasutusest toetust taotleda.
Tutvu konkursiplaaniga siit.

Broneeri aeg meie vabaühenduste konsultantide konsultatsioonile ja tutvu rohkemate rahastusvõimalustega.

Rahvusvahelised toetusvõimalused

Erasmus+

Erasmus+ jagab toetust rahvusvahelisteks projektideks järgmistes valdkondades:

 • noored - oskuste ja pädevuste arendamine, noorsootöö kvaliteedi tõstmine;
 • haridus - õpetamise ja õppimise kaasaegsemaks muutmine;
 • sport - dopinguvastane võitlus, vägivalla ja ebavõrdse kohtlemise ennetamine.

Loe toetusvõimaluste kohta lähemalt siit.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Eesmärk on toetada Põhja- ja Baltimaade üleilmset konkurentsivõimet ning muuta piirkond atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse poolest. Toetatakse rahvusvahelisi kultuuriprojekte kui ka mobiilsusprogramme, mille käigus saavad vabaühendused enda oskusi ja teadmisis jagada välispartneritega. Tutvu lähemalt siit.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nendele projektidele ning asutustele, kes edendavad Euroopa Liidu huvisid ja/või aitavad kaasa mõne Euroopa Liidu programmi, poliitika elluviimisesse.
Loe lähemalt Euroopa Komisjoni toetustest siit.

Soovid nõu sobiva rahatusmeetme leidmisel, projekti kirjutamisel?

Võta meiega ühendust, aitame leida sobiva rahastusmeetme ja juhendame projekti kirjutamisel.