Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli metoodika alusel tegutsevates haridusasutustes on kümnekonna aasta jooksul märgatud laste kiiremat iseseisvumist, suuremat huvi uute teemade vastu, õpilaste poolset kriitilise eneseanalüüsi võimekuse suurenemist ning erakordselt tugevat usalduslikku suhet pedagoogide ning õpilaste vahel. Loe lähemalt ettevõtlikust õppest siit!

Mida annab Ettevõtlik Kool õppeasutusele?

Koolis programmi Ettevõtlik Kool mudelit rakendades aitab õppeasutustel:

  • siduda õpitud teadmised päriseluga
  • muuta õppetöö õpilase jaoks huvitavaks
  • teha koostööd partnerite kui ka lapsevanematega
  • panna silmad särama nii õpilastel kui ka õpetajatel.

Ettevõtliku Kooli võrgustiku liikmed saavad taotleda kvaliteedimärgiseid ehk standardeid:

  • baastase
  • hõbetase
  • kuldtase.

Olete tööandja või lapsevanem, koolijuht, õpetaja või õppur, noorte konkurentsivõime tööturul ja nende koolist saadavad oskused ning teadmised mõjutavad meid kõiki nii praegusel ajahetkel kui tulevikus.  Andke meile teada, kui soovite liituda programmiga Ettevõtlik Kool või teil on mõni muu idee, kuidas noorte ettevõtlikkust tõsta!

Tunnid on loovad, täis õppimisrõõmu ning tulemuslikud ka seetõttu, et lapsed saavad sageli ise valida, mida õppida ja kuidas etteantud teemale läheneda. Ettevõtliku Kooli õpetajad hoiduvad kuivast praktikast, mida ei suudeta ilmestada päriseluliste tegevuste ja haaravate praktiliste näidetega.

Rohkem infot: https://evkool.ee/

200 kooli ja lasteaeda

on liitunud programmiga Ettevõtlik Kool

30 000 õpilast

üle Eesti õpib Ettevõtliku Kooli põhimõtetel

17 koordinaatorit

noorte ettevõtlikkuse valdkonnas üle Eesti