Taotlusvoor on jätkuvalt avatud neile ettevõtetele, kes on läbinud september - november toimunud koolitussarja. Taotlusi ootame kuni 28.02.2022. 

Digitaliseerimine suurendab ettevõtete konkurentsivõimet ja efektiivsust digitaalsete lahenduste toel. Toetuse eesmärk on tõsta ettevõtjate teadmisi digitaliseerimise olulisusest ja innustada neid tegema esimest sammu digitehnoloogiatesse investeerimise suunas.

Toetuse kaasamise tulemusena suureneb ettevõtja teadlikkus oma protsesside hetkeolukorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma tootmise tõhusust. Digitaliseerimisega võtab ettevõtja kasutusele digitaalsed või tehnilised lahendused kindla probleemkoha likvideerimiseks.

SIHTGRUPP: digitaliseerimisega alustamisest huvitatud töötleva tööstuse ettevõte väljaspool Tallinna ja Tartu linna. 
MAKSIMAALNE TOETUS: 2 000€
OMAFINANTSEERING: vähemalt 50%

Toetust käsitletakse vähesetähtsusega riigiabina (VTA), vaata lähemalt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi

Tingimused

1. Taotlejaks saab olla Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) avaldatud töötleva tööstuse (jagu C) ettevõtted, kes tegutseb väljaspool Tallinna ja Tartu linna.

2. Taotluse esitamine eeldab Diginnotool täitmist ja vähemalt ühel veebiseminaril osalemist.

3. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 28. veebruar 2022 e-maili aadressile: digi@arenduskeskused.ee

4. Tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 01. juuniks 2022 ja lõpparuanne esitatud 15. juuniks 2022.

Toetatavad tegevused

 • välise eksperdi kaasamine; 
 • tehnilise lahenduse soetamine.

Taotlemise protsess

1. Enesehinnangu läbimine Diginnotool kaudu

Enesehinnangu läbiviimine ettevõtte hetkeolukorra kaardistamiseks Diginnotool, (https://www.diginnotool.eu/) abil.

2. Veebiseminaril osalemine

Digitaliseerimisprotsessi tutvustaval, käesoleva programmi raames pakutaval, tasuta seminaril osalemine (vähemalt ühel pakutavast valikust).

Veebiseminari eesmärk: ettevõtete digimuutuste elluviimise julgustamine läbi praktiliste näidete ja konkreetsete teemakäsitluste.

Kestus: 1,5 - 2 tundi (Zoom keskkonnas)

Registreeru SIIN!

Veebiseminaride teemad:

I. Digitaliseerimise tasuvus – kuidas organisatsioonis planeerida digitaliseerimist ja automatiseerimist (19.10.2021)

Teemad:

 • Millest alustada digistrateegia loomisel;
 • Digistrateegia roll ja asukoht ettevõtte äris, kuidas mõõta tulemuslikkust;
 • Ettevõtte protsesside kaardistamine, praktilised abivahendid kaardistamisel.

II. Digistrateegia praktiline elluviimine ettevõtetes (27.10.2021)

Teemad:

 • Väljakutsed seoses digistrateegia elluviimisega;
 • Kuidas alustada muutuste elluviimist organisatsioonis;
 • Kuidas juhtida muudatuste elluviimist (meeskonna kaasamine digitaalsesse transformatsiooni).

III. Töövoogude automatiseerimine ja tarkvara valik (03.11.2021)

Teemad:

 • Kuidas valida enda ettevõttele sobivaimad tarkvara lahendused;
 • Töövoogude automatiseerimise praktilised näited (töötajate töö planeerimine ja masinate töö planeerimine).

IV. Kuidas andmetega raha teenida (09.11.2021)

Teemad:

 • Andmeanalüüs ettevõttes, selle praktilised rakendamisvõimalused ja kasutegurid;
 • Praktilised näited andmete kasutamisest ja masinõppe rakendamisest (tootmises, laonduses, müügis).

V. Erinevad digitaalsed lahendused ettevõtete protsessides täna ja tulevikus (16.11.2021)

Teemad:

 • Kordav ülevaade erinevatest tööstuslahendustest, vajadusel praktilised toodete tutvustused (ERP, masinõppe lahendused, ladude digitaliseerimine);
 • Digitaliseerimise tulevik – uuenduslikud lahendused ja lähenemised, millega arvestada (tehisintellekt jne).

Kõikidele veebiseminaridele registreerujatele saadetakse materjalid ja ka salvestus koolitusest.

Registreeru SIIN!

Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).

3. Taotluse koostamine ja esitamine
4. Toetuse dokumentide koostamine

Eduka taotlemise protsessi läbimisel allkirjastatakse taotleja ja maakondliku arenduskeskuse vahel toetuse saamise leping.

5. Tegevuste elluviimine

Tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt 01. juuniks 2022.

6. Ettevõtja omaosalus arve ja tasumise kinnituse esitamine
7. Toetuse väljamaksmine

Toetus makstakse välja pärast tegevuste elluviimist otse teenuse/toote pakkujale. 

Sul on lisaküsimus? Võta ühendust enda piirkonna konsultandiga!

Harjumaa:

Eduard Laur

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Raplamaa- ja Järvamaa:

Ermo Brecher

Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Tartu- ja Jõgevamaa:

Karl Viiol

Tartu Ärinõuandla

Ida-Virumaa:

Aleksandra Leštšuk

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Pärnumaa:

Svea Uusen

Pärnumaa Arenduskeskus

Saare-, Hiiu- ja Läänemaa

Jaanus Pihelgas

Saare Arenduskeskus

Lääne-Virumaa:

Aarne Leisalu

Lääne-Viru Arenduskeskus

Viljandimaa:

Olavi Israel

Viljandimaa Arenduskeskus

Kagu-Eesti:

Jüri Makarov

Valgamaa Arenguagentuur

Tegevusi viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Veebiseminare korraldatakse koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL).